Rhufain Hynafol i Blant: Y Colosseum

Rhufain Hynafol i Blant: Y Colosseum
Fred Hall

Rhufain yr Henfyd

Y Colosseum

Hanes >> Rhufain Hynafol

Gweld hefyd: Gwyliau i Blant: Blwyddyn Newydd TsieineaiddAmffitheatr anferth yng nghanol Rhufain , yr Eidal yw'r Colosseum . Cafodd ei adeiladu yn ystod yr Ymerodraeth Rufeinig.

Roman Colosseum gan Kevin Brintnall

Pryd gafodd ei adeiladu? <5

Dechreuwyd adeiladu ar y Colosseum yn 72 OC gan yr ymerawdwr Vespasian. Fe'i gorffennwyd wyth mlynedd yn ddiweddarach yn 80 OC.

Pa mor fawr oedd hi?

Roedd y Colosseum yn anferth. Gallai eistedd 50,000 o bobl. Mae yn gorchuddio tua 6 erw o dir ac yn 620 troedfedd o hyd, 512 troedfedd o led, a 158 troedfedd o daldra. Cymerodd dros 1.1 miliwn o dunelli o goncrit, carreg a brics i gwblhau'r Colosseum.

Seddi

Cyfraith Rufeinig oedd yn pennu ble roedd pobl yn eistedd yn y Colosseum. Cadwyd y seddau goreu i'r Seneddwyr. Y tu ôl iddynt roedd y marchogion neu swyddogion y llywodraeth graddio. Ychydig yn uwch i fyny eisteddai'r dinasyddion Rhufeinig cyffredin (dynion) a'r milwyr. Yn olaf, ar ben y stadiwm eisteddai'r caethweision a'r gwragedd.

Roedd seddi tu fewn i'r Colosseum yn ôl statws cymdeithasol

gan Ningyou yn Wikimedia Commons

Blwch yr Ymerawdwr

Roedd y sedd orau yn y tŷ yn perthyn i'r ymerawdwr a eisteddodd ym Mocs yr Ymerawdwr. Wrth gwrs, lawer o weithiau yr ymerawdwr oedd yn talu am y gemau. Roedd hyn yn un ffordd i'r ymerawdwr wneud y bobl yn hapus a'u cadw i'w hoffi.

TanddaearolDarnau

O dan y Colosseum roedd labyrinth o dramwyfeydd tanddaearol o'r enw'r hypogeum. Roedd y darnau hyn yn caniatáu i anifeiliaid, actorion a gladiatoriaid ymddangos yn sydyn yng nghanol yr arena. Byddent yn defnyddio drysau trap i ychwanegu effeithiau arbennig megis golygfeydd.

Adeiladu

Adeiladwyd waliau'r Colosseum gyda cherrig. Gwnaethant ddefnydd o nifer o fwâu er mwyn cadw y pwysau i lawr, ond eto i'w cadw yn gryf. Roedd pedair lefel wahanol y gellid eu cyrraedd ar y grisiau. Roedd pwy allai fynd i mewn i bob lefel yn cael ei reoli'n ofalus. Roedd llawr y Colosseum yn bren ac wedi'i orchuddio â thywod.

5>

Tu mewn i'r Colosseum. Llun gan Jebulon.

Colossus

Y tu allan i'r Colosseum roedd cerflun efydd anferth 30 troedfedd o'r ymerawdwr Nero o'r enw Colossus Nero. Yn ddiweddarach fe'i trowyd yn gerflun o'r duw Haul Sol Invictus. Mae rhai haneswyr yn credu bod yr enw ar y Colosseum yn dod o'r Colossus.

Y Velarium

I gadw'r haul poeth a'r glaw i ffwrdd o'r gwylwyr, roedd yna wyliadwrus y gellir ei dynnu'n ôl. adlen a elwir y velarium. Roedd 240 o fastiau pren o amgylch top y stadiwm i gynnal yr adlen. Defnyddiwyd morwyr Rhufeinig i osod y felariwm pan oedd ei angen.

Mynedfeydd

Roedd gan y Colosseum 76 o fynedfeydd ac allanfeydd. Roedd hyn er mwyn helpu'r miloedd o bobl i adael yr arena rhag ofntân neu argyfwng arall. Enw'r tramwyfeydd i'r mannau eistedd oedd vomitoria. Roedd pob mynedfeydd cyhoeddus wedi'u rhifo ac roedd gan wylwyr docyn a oedd yn dweud ble roeddent i fod i fynd i mewn.

Pam mae wedi'i sillafu felly ?

Yr enw gwreiddiol ar y Colosseum oedd yr Amphitheatrum Flavium , ond yn y diwedd daeth i gael ei adnabod fel y Colosseum . Y sillafiad arferol ar gyfer amffitheatr mawr generig a ddefnyddir ar gyfer chwaraeon ac adloniant arall yw "coliseum". Fodd bynnag, wrth gyfeirio at yr un yn Rhufain, caiff ei phriflythrennu a'i sillafu "Colosseum".

Ffeithiau Diddorol am y Colosseum

 • Cafodd rhai dosbarthiadau o bobl eu gwahardd rhag mynychu. y Colosseum. Roeddent yn cynnwys cyn gladiatoriaid, actorion, a thorwyr beddi.
 • Roedd 32 o ddrysau trap gwahanol o dan lawr y stadiwm.
 • Parhaodd y gemau cyntaf erioed yn y Colosseum am 100 diwrnod ac roeddent yn cynnwys mwy na 3,000 o gladiatoriaid yn ymladd.
 • Gelwid yr allanfa orllewinol yn Borth Marwolaeth. Dyma lle cafodd gladiatoriaid marw eu cynnal o'r arena.
 • Cwympodd ochr ddeheuol y Colosseum yn ystod daeargryn mawr yn 847.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal y sain elfen. Am ragor am Rufain Hynafol:

  Trosolwg aHanes
  Llinell Amser Rhufain Hynafol

  Hanes Cynnar Rhufain

  Y Weriniaeth Rufeinig

  Gweriniaeth i Ymerodraeth

  Rhyfeloedd a Brwydrau

  Ymerodraeth Rufeinig yn Lloegr

  Barbariaid

  Cwymp Rhufain

  Dinasoedd a Peirianneg

  Dinas Rhufain

  Dinas Pompeii

  Y Colosseum

  Baddonau Rhufeinig

  Tai a Chartrefi<5

  Peirianneg Rufeinig

  Rhifolion Rhufeinig

  Bywyd Dyddiol

  Bywyd Dyddiol yn Rhufain Hynafol

  Bywyd yn y Ddinas

  Bywyd yn y Wlad

  Bwyd a Choginio

  Dillad

  Bywyd Teulu

  Caethweision a Gwerinwyr<5

  Plebeiaid a Phatriciaid

  Celfyddydau a Chrefydd

  Celf Rufeinig Hynafol

  Llenyddiaeth

  Gweld hefyd: Hanes: Rhufain Hynafol i Blant

  Mytholeg Rufeinig

  Romulus a Remus

  Yr Arena ac Adloniant

  Pobl

  Augustus

  Julius Caesar

  Cicero

  Constantine the Great

  Gaius Marius

  Nero

  Spartacus y Gladiator

  Trajan

  Ymerawdwyr yr Ymerodraeth Rufeinig

  Merched Rhufain

  Arall

  Etifeddiaeth Rhufain

  Senedd Rufeinig

  Cyfraith Rufeinig

  Byddin Rufeinig

  Geirfa a Thelerau

  Gwaith Dyfynnwyd

  Hanes >> Rhufain hynafol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.