Rhufain Hynafol: Gweriniaeth i Ymerodraeth

Rhufain Hynafol: Gweriniaeth i Ymerodraeth
Fred Hall

Rhufain Hynafol

Gweriniaeth i Ymerodraeth

Hanes >> Rhufain Hynafol

Gweld hefyd: Chwyldro America: Gwisgoedd Milwyr a GêrRoedd gan Rufain Hynafol ddau gyfnod mawr mewn hanes. Y gyntaf oedd y Weriniaeth Rufeinig a barhaodd o 509 CC i 27 CC . Yn ystod y cyfnod hwn nid oedd un arweinydd Rhufain. Roedd y llywodraeth yn cael ei rhedeg gan swyddogion etholedig. Yr ail gyfnod oedd yr Ymerodraeth Rufeinig a barhaodd o 27 CC i 476 OC (Ymerodraeth Rufeinig y Gorllewin). Yn ystod y cyfnod hwn arweiniwyd y llywodraeth gan ymerawdwr.

Gweriniaeth Rufeinig

Yn ystod cyfnod y Weriniaeth Rufeinig prif arweinwyr y llywodraeth Rufeinig oedd y consyliaid. Roedd dau gonswl ar y tro a dim ond am flwyddyn y buont yn gwasanaethu. Roedd hyn yn atal unrhyw un dyn rhag dod yn rhy bwerus.

First Triumvirate

Dechreuodd cwymp y Weriniaeth Rufeinig yn 59 CC gyda chynghrair rhwng tri gwleidydd Rhufeinig pwerus: Julius Cesar, Pompey Fawr, a Marcus Licinius Crassus. Daeth y gynghrair hon i gael ei hadnabod fel y Triumvirate Cyntaf. Roedd y tri dyn hyn yn rheoli Rhufain yn y bôn. Fodd bynnag, pan fu farw Crassus mewn brwydr yn 53 CC, trodd Pompey ar Cesar a daeth y ddau yn elynion.

Julius Caesar

Tra oedd Cesar i ffwrdd o Rufain yn arwain ei fyddin. , Casglodd Pompey gefnogaeth wleidyddol yn erbyn Cesar. Ffrwydrodd rhyfel cartref pan arweiniodd Cesar ei fyddin ar draws Afon Rubicon a nesáu at Rufain. Yn y diwedd trechodd Cesar Pompey a daeth yn ddyn mwyaf pwerus yn Rhufain. Ni wnaeth gelynion Cesareisiau iddo ddod â'r Weriniaeth Rufeinig i ben a dod yn frenin, felly dyma nhw'n ei lofruddio yn 44 CC.

Ail Triumvirad

Ar ôl i Cesar farw, ffurfiwyd Ail Ordderchogiad rhwng Mark Antony , Octavian (etifedd Caesar), a Lepidus. Cydnabuwyd yr Ail Triumvirate yn swyddogol gan y llywodraeth Rufeinig yn 43 CC. Mae rhai haneswyr yn ystyried mai dyma ddiwedd y Weriniaeth Rufeinig. Bu'r Ail Triumvirate yn rheoli am ddeng mlynedd hyd 33 CC. Fodd bynnag, dechreuodd wahanu pan dynnodd Octavian Lepidus o rym yn 36 CC.

Trechiadau Octafaidd Mark Antony

Pan ddaeth yr Ail Oruchafiaeth i ben, sifil dechreuodd rhyfel rhwng Octavian a Mark Antony. Tra oedd Mark Antony gyda'i fyddin yn rhan ddwyreiniol yr ymerodraeth, adeiladodd Octavian ganolfan bŵer yn Rhufain. Yn fuan, lansiodd ymosodiad yn erbyn Mark Antony, a oedd wedi bod yn gysylltiedig â Cleopatra VII o'r Aifft. Gorchfygodd Octavian Mark Antony a Cleopatra ym Mrwydr Actium yn 31 CC.

Dechreuad yr Ymerodraeth Rufeinig

Octafaidd oedd y dyn mwyaf pwerus yn Rhufain i gyd erbyn hyn. Yn 27 CC, roedd wedi ei enwi ei hun yn "Augustus" a daeth yn Ymerawdwr cyntaf Rhufain. Roedd hyn yn nodi dechrau'r Ymerodraeth Rufeinig. Cyfnod cyntaf yr Ymerodraeth Rufeinig oedd un o gyfnodau mwyaf llewyrchus Rhufain Hynafol. Ehangodd yr ymerodraeth i orchuddio ei hehangder mwyaf a daeth Rhufain yn gyfoethog iawn.

Ffeithiau Diddorol Am Symud o'r Weriniaeth Rufeinig i'rYmerodraeth Rufeinig

 • Priododd Mark Antony Octavia, chwaer Octavian, ond cafodd berthynas â Cleopatra VII.
 • Sefydlwyd yr Ail Oruchafiaeth gan gyfraith o'r enw "Lex Titia." Roedd y tri aelod yn uwch na lefel y consyliaid.
 • Octafian oedd etifedd Cesar, ond nid oedd yn fab iddo. Ef oedd ei or-nai.
 • Lladdodd Mark Antony a Cleopatra ill dau pan sylweddolon nhw eu bod wedi colli'r rhyfel.
 • Dechreuodd Rhyfel Cartref Rhufain pan groesodd byddin Cesar yr Afon Rubicon. Heddiw mae'r dywediad "croesi'r Rubicon" yn golygu eich bod wedi pasio'r "pwynt dim dychwelyd."
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o hwn tudalen:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I gael rhagor o wybodaeth am yr Hen Rufain:

  > Trosolwg a Hanes <19

  Llinell Amser Rhufain Hynafol

  Hanes Cynnar Rhufain

  Y Weriniaeth Rufeinig

  Gweriniaeth i Ymerodraeth

  Rhyfeloedd a Brwydrau<5

  Yr Ymerodraeth Rufeinig yn Lloegr

  Barbariaid

  Cwymp Rhufain

  Dinasoedd a Pheirianneg

  Dinas Rhufain

  Dinas Pompeii

  Y Colosseum

  Baddonau Rhufeinig

  Gweld hefyd: Rhyfel Cartref: Brwydr Fredericksburg

  Tai a Chartrefi

  Peirianneg Rufeinig

  Rhifolion Rhufeinig

  Bywyd Dyddiol

  Bywyd Dyddiol yn Rhufain Hynafol

  Bywyd yn y Ddinas

  Bywyd yn y Wlad

  Bwyd aCoginio

  Dillad

  Bywyd Teuluol

  Caethweision a Gwerinwyr

  Plebeiaid a Phatreiniaid

  Celfyddyd a Chrefydd

  Celf Rufeinig Hynafol

  Llenyddiaeth

  Mytholeg Rufeinig

  Romulus a Remus

  Yr Arena ac Adloniant

  <15 Pobl

  Augustus

  Julius Caesar

  Cicero

  Constantine the Great

  Gaius Marius

  Nero

  Spartacus y Gladiator

  Trajan

  Ymerawdwyr yr Ymerodraeth Rufeinig

  Merched Rhufain

  6>Arall

  Etifeddiaeth Rhufain

  Senedd Rufeinig

  Cyfraith Rufeinig

  Byddin Rufeinig

  Geirfa a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Rhufain hynafol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.