Pêl-droed: Rhestr o Dimau NFL

Pêl-droed: Rhestr o Dimau NFL
Fred Hall

Chwaraeon

Pêl-droed: Rhestr o Dimau NFL

Rheolau Pêl-droed Swyddi Chwaraewyr Strategaeth Bêl-droed Geirfa Pêl-droed

Yn ôl i Chwaraeon

Yn ôl i Bêl-droed

Faint o chwaraewyr sydd ar bob tîm?

Gall pob tîm NFL gael hyd at bum deg tri o chwaraewyr ar y rhestr ddyletswyddau. O'r chwaraewyr hyn, dim ond pedwar deg pump sy'n gallu gwisgo a chwarae ar ddiwrnod gêm. Mae timau'n cael chwaraewyr naill ai drwy'r drafft neu drwy lofnodi asiantau rhydd i gontractau. Mae asiantau rhad ac am ddim yn chwaraewyr nad oes ganddynt gontract gyda thîm NFL ar hyn o bryd. Weithiau mae hyn oherwydd na chawsant eu drafftio allan o'r coleg ac weithiau oherwydd bod eu contract presennol wedi dod i ben.

Faint o dimau NFL sydd yna?

Mae 32 o dimau yn yr NFL, 16 yn y Gynhadledd Bêl-droed Genedlaethol (NFC) ac 16 yng Nghynhadledd Pêl-droed America (AFC). Rhennir pob un o'r cynadleddau yn 4 adran; Dwyrain, Gogledd, De, a Gorllewin. Mae gan bob adran bedwar tîm. Dyma restr o'r timau a'r adrannau y maent ynddynt:

Gweld hefyd: Llywodraeth yr Unol Daleithiau i Blant: Trydydd Gwelliant

Cynhadledd Bêl-droed America (AFC)

Dwyrain

 • Mesurau Byfflo
 • Dolffiniaid Miami
 • Patriots New England
 • Jets Efrog Newydd
Gogledd
 • Cigfrain Baltimore
 • Cincinnati Bengals
 • Cleveland Browns
 • Pittsburgh Steelers
De
 • Houston Texans
 • Indianapolis Colts
 • Jacksonville Jaguars
 • Tennessee Titans
Gorllewin
 • Denver Broncos
 • Dinas KansasPrifathrawon
 • Oakland Raiders
 • Los Angeles Chargers
Cynhadledd Bêl-droed Genedlaethol (NFC)

Dwyrain 8>

 • Cowbois Dallas
 • Cewri Efrog Newydd
 • Philadelphia Eagles
 • Comanderiaid Washington
 • Gogledd

  • Chicago Eirth
  • Detroit Lions
  • Pacwyr Green Bay
  • Llychlynwyr Minnesota
  De
  • Hebogiaid Atlanta
  • Carolina Panthers
  • Saint New Orleans
  • Tampa Bay Buccaneers
  Gorllewin
  • Arizona Cardinals
  • Hyrddod Los Angeles
  • San Francisco 49ers
  • Seattle Seahawks
  Ffeithiau Hwyl am Dimau NFL
  • Mae gan Green Bay Packers enillodd 13 o deitlau NFL gan gynnwys y ddau Super Bowl cyntaf. Y Pittsburgh Steelers a'r New England Patriots sydd â'r nifer fwyaf o fuddugoliaethau Super Bowl gyda 6 yr un.
  • Mae nifer o'r 10 masnachfraint chwaraeon mwyaf gwerthfawr yn dimau NFL.
  • Mae gan Efrog Newydd ddau dîm, sef y Cewri a'r Jets.
  • Y Indianapolis Colts oedd y tîm cyntaf i gael hwyl.
  • Mae'r rhan fwyaf o dimau'r NFL yn y parth amser Dwyreiniol.
  • Bu unwaith Galwodd tîm NFL y New York Yankees.
  Mwy o Gysylltiadau Pêl-droed:

  >
  Rheolau 16>
  Rheolau Pêl-droed

  Sgorio Pêl-droed

  Amseriad a'r Cloc

  Y Pel Droed i Lawr

  Y Maes

  Offer

  Arwyddion Dyfarnwyr

  Swyddogion Pêl-droed

  Troseddau sy'n Digwydd Cyn Snap

  TroseddauYn ystod Chwarae

  Rheolau ar gyfer Diogelwch Chwaraewyr

  Swyddi

  Swyddi Chwaraewyr

  Chwarterback

  Rhedeg yn Ôl

  Derbynyddion

  Llinell Anweddus

  Llinell Amddiffynnol

  Cefnwyr Llinell

  Yr Uwchradd

  Cicwyr

  Strategaeth

  Strategaeth Bêl-droed

  Sylfaenol y Trosedd

  Ffurfiannau Sarhaus

  Llwybrau Pasio

  Sylfaenol Amddiffyn

  Ffurfiadau Amddiffynnol

  Timau Arbennig

  Ffurfiadau Amddiffynnol

  Timau Arbennig>Sut i...

  Dal Pêl-droed

  Taflu Pêl-droed

  Rhwystro

  Mynd i'r Afael â

  Gweld hefyd: Mesopotamia Hynafol: Llinell Amser

  Sut i Punt a Pêl-droed

  Sut i Gicio Gôl Maes

  Bywgraffiad Biography

  Peyton Manning

  Tom Brady

  Jerry Rice

  Adrian Peterson

  Drew Brees

  Brian Urlacher

  6>Arall

  Geirfa Pêl-droed

  Cynghrair Pêl-droed Cenedlaethol NFL

  Rhestr o Dimau NFL

  Pêl-droed y Coleg

  <20

  Nôl i Pêl-droed

  Yn ôl i Chwaraeon
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.