Mis Gorffennaf: Penblwyddi, Digwyddiadau Hanesyddol a Gwyliau

Mis Gorffennaf: Penblwyddi, Digwyddiadau Hanesyddol a Gwyliau
Fred Hall

Gorffennaf mewn Hanes

Yn ôl i Heddiw mewn Hanes

Dewiswch y diwrnod ar gyfer mis Gorffennaf yr hoffech chi weld penblwyddi a hanes:

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 12> 26 27 28
29 30 31
> Ynghylch Mis Gorffennaf

Gorffennaf yw 7fed mis y flwyddyn ac mae ganddo 31 diwrnod.

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Platinwm

Tymor (Hemisffer y Gogledd): Haf

Gwyliau

Diwrnod Canada

Diwrnod Annibyniaeth

Diwrnod Bastille

Diwrnod Rhieni

Hufen Iâ Cenedlaethol M onth

Mis Llus Cenedlaethol

Gweld hefyd: Ffiseg i Blant: Egni Posibl

Mis Cwn Poeth Cenedlaethol

Mis Picnic Cenedlaethol

Mis Cenedlaethol Pickle

Symbolau Gorffennaf

 • Carreg Geni: Rhuddem
 • Blodau: Larkspur neu Lili Ddŵr
 • Arwyddion Sidydd: Canser a Leo
Hanes:

Gorffennaf yn wreiddiol oedd mis Quintilis yn y calendr Rhufeinig. Roedd yn bumed mis o'r flwyddyn hyd Ionawr a Chwefrorychwanegwyd yn 450 CC. Cafodd ei enw gwreiddiol o'r gair Lladin am bumed. Yn ddiweddarach newidiwyd yr enw i Julius i anrhydeddu Julius Caesar a aned ar 12 Gorffennaf.

Gorffennaf mewn Ieithoedd Eraill

 • Tsieinëeg (Mandarin) - qiyuè
 • Daneg - juli
 • Ffrangeg - juillet
 • Eidaleg - luglio
 • Lladin - quintilis
 • Sbaeneg - julio
Enwau Hanesyddol:
 • Rhufeinig: Quintilis
 • Sacsonaidd: Litha
 • Almaeneg: Heu-mond (Mis y Gelli)
Diddorol Ffeithiau am Orffennaf
 • Dyma’r ail fis o haf ar ôl Mehefin.
 • Mae yna lawer o wledydd sy’n cynnal eu Diwrnod Annibyniaeth yn ystod mis Gorffennaf. Mae'r rhain yn cynnwys yr Unol Daleithiau, Belarus, Venezuela, yr Ariannin, Gwlad Belg, y Bahamas, a'r Maldives. Mae'r dyddiau cenedlaethol ar gyfer Ffrainc a Chanada yn digwydd ym mis Gorffennaf hefyd.
 • Gorffennaf yw'r mis cynhesaf yn Hemisffer y Gogledd ar gyfartaledd. Mae'n debyg i Ionawr yn Hemisffer y De.
 • Weithiau gelwir dyddiau poeth, hir Gorffennaf yn "ddyddiau cŵn yr haf". yn sychu oherwydd diffyg glaw a gellir ei wneud yn wair.
 • Mae carreg eni Gorffennaf, y rhuddem, yn aml yn gysylltiedig â bodlonrwydd, cariad, angerdd, ac uniondeb.

3>Ewch i fis arall:

9> Chwefror
Ionawr Mai Medi
Mehefin Hydref
Mawrth Gorffennaf Tachwedd
Ebrill Awst Rhagfyr
Eisiau gwybod beth ddigwyddodd y flwyddyn y cawsoch eich geni? Pa enwogion enwog neu ffigurau hanesyddol sy'n rhannu'r un flwyddyn geni â chi? Ydych chi wir mor hen â'r boi hwnnw? A ddigwyddodd y digwyddiad hwnnw mewn gwirionedd y flwyddyn y cefais fy ngeni? Cliciwch yma am restr o flynyddoedd neu i nodi'r flwyddyn y cawsoch eich geni.Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.