Cemeg i Blant: Elfennau - Platinwm

Cemeg i Blant: Elfennau - Platinwm
Fred Hall

Elfennau i Blant

Platinwm

<--- Iridium Gold--->

 • Symbol: Pt
 • Rhif Atomig: 78
 • Pwysau Atomig: 195.084
 • Dosbarthiad: Metel trosiannol
 • Cyfnod ar Tymheredd Ystafell: Solid
 • Dwysedd: 21.45 gram y cm wedi'i giwbio
 • Pwynt Toddi: 1768°C, 3215°F
 • Berwbwynt: 3825°C, 6917° F
 • Darganfyddwyd gan: Peoples of South America
Platinwm yw trydedd elfen y ddegfed golofn yn y tabl cyfnodol. Mae'n cael ei ddosbarthu fel metel trawsnewid. Mae gan atomau platinwm 78 electron a 78 proton gyda 117 niwtron yn yr isotop mwyaf toreithiog. Mae'n cael ei ystyried yn fetel gwerthfawr ynghyd ag arian ac aur.

Nodweddion a Phriodweddau

O dan amodau safonol mae platinwm yn fetel sgleiniog, ariannaidd. Mae'n hydwyth iawn, sy'n golygu y gellir ei ymestyn yn hawdd i mewn i wifren. Mae hefyd yn hydrin, sy'n golygu y gellir ei wasgu'n ddalen denau.

Mae platinwm yn gallu gwrthsefyll cyrydiad pan ddaw i gysylltiad ag aer. Mae hefyd yn drwchus iawn (un o'r uchaf o'r elfennau) ac mae ganddo ymdoddbwynt uchel.

Mae platinwm yn weddol anactif, ond bydd yn hydoddi mewn alcalïau poeth ac aqua regia.

19>Ble mae i'w gael ar y Ddaear?

Mae platinwm yn fetel prin ac mae'n anodd dod o hyd iddo. Dyma beth sy'n ei wneud yn fetel mor werthfawr. Gellir dod o hyd i blatinwm yn eiffurf bur, ond fe'i darganfyddir amlaf ynghyd â metelau eraill o'r grŵp platinwm. Mae mwyafrif y platinwm yn cael ei gloddio yn Ne Affrica gyda Rwsia yn dod mewn eiliad bell.

Sut mae platinwm yn cael ei ddefnyddio heddiw?

Fel metel gwerthfawr, mae platinwm yn cael ei ddefnyddio'n aml fel arian cyfred ac fel buddsoddiad. Fe'i defnyddir hefyd mewn darnau arian ac i wneud gemwaith fel modrwyau, clustdlysau, ac oriorau.

Er ei fod yn fetel poblogaidd ar gyfer gemwaith, mae platinwm yn cael ei ddefnyddio amlaf fel catalydd mewn adweithiau cemegol. Fe'i defnyddir fel catalydd ar gyfer y diwydiannau ceir a phetroliwm.

Mae cymwysiadau eraill ar gyfer platinwm yn cynnwys aloion ar gyfer metelau arbennig, magnetau cryf iawn, offer meddygol, a gwaith deintyddol.

Sut a gafodd ei ddarganfod?

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Calvin Coolidge for Kids

Darganfuwyd platinwm gyntaf gan y bobloedd oedd yn byw yn Ne America cyn dyfodiad y Sbaenwyr. Cynhyrchwyd aloi platinwm ac aur ganddynt i'w defnyddio yn eu gwaith celf a'u gemwaith.

Y gwyddonydd cyntaf i ynysu platinwm yn ei ffurf elfen bur oedd y cemegydd Seisnig William Hyde Wollaston ym 1803.

>Ble cafodd platinwm ei enw?

Mae platinwm yn cael ei enw o'r gair Sbaeneg "platina" sy'n golygu "arian."

Isotopau

Mae chwe isotop sy'n digwydd yn naturiol. Y mwyaf niferus o'r rhain yw Platinwm-195.

Ffeithiau Diddorol am Blatinwm

 • William Hyde Wollaston wedi'u darganfod hefydyr elfennau palladium a rhodium.
 • Dyma'r mwyaf hydwyth o'r metelau pur. Dim ond aur sy'n fwy hydrin.
 • Mae'r grŵp o fetelau y mae platinwm yn rhan ohono yn y tabl cyfnodol weithiau'n cael ei alw'n grŵp platinwm.
 • Mae ei hydrinedd yn caniatáu iddo gael ei buntio'n ddalen mor denau fel 100 atom.
 • Mae'r gair "platinwm" yn aml yn cael ei gysylltu â chyfoeth a gwerth. Weithiau mae dyfarniadau o'r enw "platinwm" yn cael eu hystyried yn uwch nag "aur."

Mwy am yr Elfennau a'r Tabl Cyfnodol

Elfennau

Tabl Cyfnodol

Metelau Alcali

Lithiwm

Sodiwm

Potasiwm

Metelau Daear Alcalïaidd

Beryllium

Magnesiwm

Calsiwm

Radiwm

Metelau Trosiannol

Sgandiwm

Titaniwm

Fanadiwm

Cromiwm

Manganîs

Haearn

Cobalt

Nicel

Copper

Sinc

Arian<10

Platinwm

Aur

Mercwri

Metelau Ôl-drosglwyddo

Alwminiwm<10

Gallium

Tun

Plwm

Metaloidau

Boron

Silicon

Almaeneg

Arsenig

Anfetelau

Hydrogen

Carbon

Nitrogen

Ocsigen

Ffosfforws

Sylffwr

Halogens

Flworin

Clorin<10

Iodin

NobleNwyon

Heliwm

Gweld hefyd: Colonial America for Kids: Mayflower

Neon

Argon

Lanthanides ac Actinides

Wraniwm

Plwtoniwm

Mwy o Bynciau Cemeg

Mater

Atom

Moleciwlau

Isotopau

Solidau, Hylifau, Nwyon

Toddi a Berwi

Bondio Cemegol

Adweithiau Cemegol

Ymbelydredd ac Ymbelydredd

Cymysgeddau a Chyfansoddion

Enwi Cyfansoddion

Cymysgeddau

Gwahanu Cymysgeddau

Toddion

Asidau a Basau

Crisialau

Metelau

Halen a Sebon

Dŵr

Arall

Geirfa a Thelerau

Offer Lab Cemeg

Cemeg Organig

Cemegwyr Enwog

Gwyddoniaeth >> Cemeg i Blant >> Tabl Cyfnodol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.