Hanes yr Hen Aifft i Blant: Y Fyddin a Milwyr

Hanes yr Hen Aifft i Blant: Y Fyddin a Milwyr
Fred Hall

Yr Hen Aifft

Byddin a Milwyr

Hanes >> Yr Hen Aifft

Hanes

Ffermwyr, nid ymladdwyr, oedd yr Eifftiaid gwreiddiol. Doedden nhw ddim yn gweld yr angen am fyddin drefnus. Cawsant eu hamddiffyn yn dda gan ffiniau naturiol yr anialwch a amgylchynai'r ymerodraeth. Yn ystod yr Hen Deyrnas, pe bai angen dynion ar y Pharo i ymladd, byddai'n galw'r ffermwyr i amddiffyn y wlad.

Fodd bynnag, yn y pen draw daeth trefn ar y bobl Hyksos oedd wedi'u lleoli ger gogledd yr Aifft. Gorchfygasant yr Aifft Isaf gan ddefnyddio cerbydau ac arfau datblygedig. Roedd yr Eifftiaid yn gwybod eu bod bellach angen byddin. Dysgon nhw sut i wneud cerbydau pwerus a chasglwyd byddin gref gyda milwyr traed, saethwyr a cherbydau cerbyd. Yn y diwedd, cymerasant yr Aifft Isaf yn ôl o'r Hyksos.

Gweld hefyd: Bywgraffiadau i Blant: Justinian I

Cerbyd yr Aifft gan Abzt

O hynny ymlaen dechreuodd yr Aifft gynnal byddin sefydlog. Yn ystod y Deyrnas Newydd byddai'r Pharoaid yn aml yn arwain y fyddin i frwydr a gorchfygodd yr Aifft lawer o'r wlad o'i chwmpas, gan ehangu'r Ymerodraeth Eifftaidd.

Arfau

Mae'n debyg mai dyma'r arf pwysicaf ym myddin yr Aipht yr oedd bwa a saeth. Defnyddiodd yr Eifftiaid y bwa cyfansawdd y dysgon nhw amdano gan yr Hyksos. Gallent saethu saethau dros 600 troedfedd gan ladd llawer o elynion o bellter hir. Roedd y milwyr traed, a elwir hefyd yn y milwyr traed, wedi'u harfogi ag amrywiaeth o arfau gan gynnwys gwaywffyn, bwyeill, a byrion.cleddyfau.

5>Cerbydau

Roedd cerbydau rhyfel yn rhan bwysig o fyddin yr Aifft. Cerbydau ag olwynion oeddynt wedi eu tynnu gan ddau farch rhyfel cyflym. Marchogodd dau filwr mewn cerbyd. Byddai un yn gyrru'r cerbyd ac yn rheoli'r ceffylau tra byddai'r llall yn ymladd gan ddefnyddio bwa a saeth neu waywffon.

Arfwisg

Anaml y byddai milwyr yr Aifft yn gwisgo arfwisg. Eu prif fath o amddiffynfa oedd tarian. Pan oedden nhw'n gwisgo arfwisg roedd ar ffurf strapiau lledr caled.

Bywyd fel Milwr Eifftaidd

Roedd bywyd fel milwr Eifftaidd yn waith caled. Fe wnaethant hyfforddi i gynnal eu cryfder a'u dygnwch. Buont hefyd yn hyfforddi ar wahanol fathau o arfau. Pe buasent yn fedrus gyda bwa, yna byddent yn dod yn saethwr.

Defnyddiwyd y fyddin yn aml ar gyfer gorchwylion heblaw ymladd. Wedi'r cyfan, os oedd Pharo yn mynd i fwydo'r dynion hyn i gyd, roedd yn mynd i gael rhywfaint o ddefnydd ohonyn nhw ar adegau o heddwch. Bu'r fyddin yn gweithio'r caeau yn ystod amser plannu a chynhaeaf. Buont hefyd yn gweithio fel llafurwyr ar lawer o'r gwaith adeiladu megis palasau, temlau, a phyramidiau.

Sefydliad

Pennaeth byddin yr Aifft oedd y Pharo. O dan y Pharo roedd dau gadfridog, un yn arwain y fyddin yn yr Aifft Uchaf ac un yn arwain y fyddin yn yr Aifft Isaf. Roedd gan bob byddin dair cangen fawr: y Troedfilwyr, y Chariotry, a'r Llynges. Roedd y cadfridogion fel arfer yn berthnasau agos i'r Pharo.

HwylFfeithiau am Fyddin yr Hen Aifft

  • Roedd milwyr byddin yr Aifft yn uchel eu parch. Cawsant ysbeilio o frwydrau yn ogystal â llain o dir ar ôl iddynt ymddeol.
  • Weithiau roedd bechgyn ifanc mor ifanc â 5 oed wedi cofrestru i fod yn y fyddin. Wnaethon nhw ddim dechrau ymladd nes eu bod yn 20 oed, fodd bynnag.
  • Roedd adrannau'r fyddin yn aml yn cael eu henwi ar ôl duwiau.
  • Roedd yr Eifftiaid yn aml yn cyflogi milwyr o dramor i ymladd drostynt, yn enwedig mewn brwydrau oedd i ffwrdd o wlad yr Aifft.
Gweithgareddau
  • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

12>Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

Mwy o wybodaeth am wareiddiad yr Hen Aifft:

20>
Trosolwg

Llinell Amser yr Hen Aifft

Hen Deyrnas

Teyrnas Ganol

Teyrnas Newydd

Y Cyfnod Hwyr

Rheol Groeg a Rhufeinig

Henebion a Daearyddiaeth

Daearyddiaeth ac Afon Nîl

Dinasoedd yr Hen Aifft

Dyffryn y Brenhinoedd

Pyramidau'r Aifft

Pyramid Mawr yn Giza

Y Sffincs Mawr

Beddrod y Brenin Tut

Temlau Enwog

Diwylliant

Bwyd, Swyddi, Bywyd Bob Dydd yr Aifft

Celf Eifftaidd Hynafol

Dillad<7

Adloniant a Gemau

Duwiau a Duwiesau Aifft

Templau aOffeiriaid

Mummies Aifft

Llyfr y Meirw

Llywodraeth yr Hen Aifft

Rolau Merched

Heroglyphics

Heroglyphics Enghreifftiau

Pobl

Pharaohs

Gweld hefyd: Gwareiddiad Maya i Blant: Crefydd a Mytholeg

Akhenaten

Amenhotep III

Cleopatra VII

Hatshepsut

Ramses II

Thutmose III

Tutankhamun

Arall

Dyfeisiadau a Thechnoleg

Cychod a Chludiant

Byddin a Milwyr yr Aifft

Geirfa a Thelerau

Gwaith a Ddyfynnwyd

Hanes >> Yr Hen Aifft
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.