Hanes yr Ail Ryfel Byd: Pwerau Cynghreiriol i Blant o'r Ail Ryfel Byd

Hanes yr Ail Ryfel Byd: Pwerau Cynghreiriol i Blant o'r Ail Ryfel Byd
Fred Hall

Ail Ryfel Byd

Pwerau'r Cynghreiriaid

Ymladdwyd yr Ail Ryfel Byd rhwng dau brif grŵp o genhedloedd. Daethant i gael eu hadnabod fel yr Axis a Allied Powers. Prif Bwerau'r Cynghreiriaid oedd Prydain, Ffrainc, Rwsia, a'r Unol Daleithiau.

Ffurfiodd y Cynghreiriaid yn bennaf fel amddiffyniad yn erbyn ymosodiadau'r Axis Powers. Roedd aelodau gwreiddiol y Cynghreiriaid yn cynnwys Prydain Fawr, Ffrainc a Gwlad Pwyl. Pan oresgynnodd yr Almaen Wlad Pwyl, cyhoeddodd Prydain Fawr a Ffrainc ryfel ar yr Almaen.

Rwsia yn dod yn Gynghreiriad

Ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd, roedd Rwsia a'r Almaen yn ffrindiau. Fodd bynnag, ar 22 Mehefin 1941 gorchmynnodd Hitler, arweinydd yr Almaen, ymosodiad annisgwyl ar Rwsia. Daeth Rwsia wedyn yn elyn i Bwerau'r Echel ac ymunodd â'r Cynghreiriaid.

Yr Unol Daleithiau yn Ymuno â Phwerau'r Cynghreiriaid

Roedd yr Unol Daleithiau wedi gobeithio aros yn niwtral yn ystod yr Ail Ryfel Byd . Fodd bynnag, ymosodwyd ar yr Unol Daleithiau gan syndod yn Pearl Harbor gan y Japaneaid. Unodd yr ymosodiad hwn y wlad yn erbyn Pwerau'r Echel a throi llanw'r Ail Ryfel Byd o blaid y Cynghreiriaid.

(o'r chwith i'r dde) Winston Churchill, yr Arlywydd Roosevelt, a Joseph Stalin

Llun gan Anhysbys

Arweinwyr Pwerau'r Cynghreiriaid:

<4
 • Prydain Fawr: Winston Churchill - Prif Weinidog Prydain Fawr yn ystod y rhan fwyaf o'r Ail Ryfel Byd, roedd Winston Churchill yn arweinydd gwych. Ei wlad oedd ywlad olaf yn ymladd yn erbyn yr Almaenwyr yn Ewrop. Mae'n adnabyddus am ei areithiau enwog i'w bobl pan oedd yr Almaenwyr yn eu bomio yn ystod Brwydr Prydain.
 • Unol Daleithiau: Franklin D. Roosevelt - Un o'r arlywyddion mwyaf yn yr hanes o'r Unol Daleithiau, arweiniodd yr Arlywydd Roosevelt y wlad allan o'r Dirwasgiad Mawr a thrwy'r Ail Ryfel Byd.
 • Rwsia: Joseph Stalin - Teitl Stalin oedd Ysgrifennydd Cyffredinol y Blaid Gomiwnyddol. Arweiniodd Rwsia trwy frwydrau ofnadwy a dinistriol â'r Almaen. Bu farw miliynau ar filiynau o bobl. Ar ôl ennill y rhyfel, sefydlodd y Bloc Dwyreiniol o wladwriaethau comiwnyddol dan arweiniad Sofietaidd.
 • Ffrainc: Charles de Gaulle - Arweinydd y Ffrancwyr Rydd, de Gaulle a arweiniodd y mudiad gwrthiant Ffrengig yn erbyn yr Almaen .
5>

Arweinwyr a chadfridogion y Cynghreiriaid eraill yn y rhyfel:

Prydain:

 • Bernard Montgomery - Cadfridog Byddin Prydain, "Monty" hefyd oedd yn arwain y milwyr daear yn ystod goresgyniad Normandi.
 • Neville Chamberlain - Roedd yn Brif Weinidog cyn Winston Churchill. Roedd eisiau heddwch â'r Almaen.
Unol Daleithiau:
 • Harry S. Truman - Daeth Truman yn arlywydd ar ôl i Roosevelt farw. Bu'n rhaid iddo wneud yr alwad i ddefnyddio'r bom atomig yn erbyn Japan.
 • George Marshall - Cadfridog Byddin yr Unol Daleithiau yn ystod yr Ail Ryfel Byd, Marshall enillodd Wobr Heddwch Nobel i'r MarshallCynllun ar ôl y rhyfel.
 • Dwight D Eisenhower - Gyda'r llysenw "Ike", arweiniodd Eisenhower Fyddin UDA yn Ewrop. Ef oedd yn cynllunio ac yn arwain goresgyniad y Normandi.
 • Douglas MacArthur - MacArthur yn Gadfridog y Fyddin yn y Môr Tawel yn ymladd yn erbyn y Japaneaid.
 • George S. Patton, Jr. - Patton yn ddyn pwysig cyffredinol yng Ngogledd Affrica ac Ewrop.
15>

Cadfridog Douglas MacArthur

Ffynhonnell: Archifau Cenedlaethol

Rwsia:

 • Georgy Zhukov - Zhukov oedd arweinydd Byddin Goch Rwsia. Arweiniodd y fyddin a wthiodd yr Almaenwyr yn ôl i Berlin.
 • Vasily Chuikov - Chuikov oedd y cadfridog a arweiniodd Fyddin Rwsia i amddiffyn Stalingrad yn erbyn ymosodiad ffyrnig yr Almaenwyr.
Tsieina:
 • Chiang Kai-shek - Arweinydd Gweriniaeth Tsieina, cynghreiriodd â Phlaid Gomiwnyddol Tsieina i frwydro yn erbyn y Japaneaid. Wedi'r rhyfel ffodd oddi wrth y comiwnyddion i Taiwan.
 • Mao Zedong - Arweinydd Plaid Gomiwnyddol Tsieina, cynghreiriodd â Kai-shek er mwyn ymladd yn erbyn y Japaneaid. Enillodd reolaeth ar dir mawr Tsieina ar ôl y rhyfel.
Gwledydd eraill a oedd yn rhan o'r Cynghreiriaid:
 • Gwlad Pwyl - Goresgyniad Gwlad Pwyl gan yr Almaen ym 1939 dechrau'r Ail Ryfel Byd.

 • Tsieina - goresgynwyd Tsieina gan Japan yn 1937. Daethant yn aelod o'r Cynghreiriaid ar ôl yr ymosodiad ar Pearl Harbour yn 1941.
 • Arall gwledydd a oedd yn rhan o Genhedloedd y Cynghreiriaidyn cynnwys Awstralia, Seland Newydd, Canada, yr Iseldiroedd, Iwgoslafia, Gwlad Belg, a Groeg.

  Sylwer: Roedd hyd yn oed mwy o wledydd ar yr un ochr â’r Cynghreiriaid yn bennaf oherwydd eu bod wedi cael eu meddiannu neu wedi ymosod arnynt gan Axis gwledydd.

  Ffeithiau Diddorol

  • Gelwid Prydain Fawr, Rwsia, a’r Unol Daleithiau weithiau y Tri Mawr. Pan gafodd China ei chynnwys fe'u galwyd y Pedwar Plismon. Y Pedwar Plismon a sefydlodd y Cenhedloedd Unedig.
  • Llysenw'r Cadfridog Patton oedd "Old blood and perfedd". Roedd gan y Cadfridog MacArthur y llysenw "Dugout Doug".
  • Arwyddodd 26 o wledydd y Datganiad gwreiddiol gan y Cenhedloedd Unedig ar Ionawr 1, 1942. Ar ôl y rhyfel, ar 24 Hydref 1945, llofnododd 51 o wledydd y Siarter y Cenhedloedd Unedig.
  • Dywedodd Winston Churchill unwaith fod "jôc yn beth difrifol iawn". Dywedodd hefyd "Mae celwydd yn mynd hanner ffordd o gwmpas y byd cyn i'r gwir gael cyfle i gael ei blys ymlaen".
  Gweithgareddau

  Cymerwch gwis deg cwestiwn am hyn tudalen.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dysgu Mwy am Ail Ryfel Byd:

  Trosolwg:
  >Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd

  Pwerau ac Arweinwyr y Cynghreiriaid

  Pwerau ac Arweinwyr Echel

  Achosion yr Ail Ryfel Byd

  Rhyfel yn Ewrop

  Rhyfel yn y Môr Tawel

  Ar ôl yRhyfel

  Brwydrau:

  Brwydr Prydain

  Brwydr yr Iwerydd

  Pearl Harbour

  Brwydr yr Iwerydd Stalingrad

  D-Day (Goresiad Normandi)

  Brwydr y Chwydd

  Brwydr Berlin

  Brwydr Midway

  Brwydr o Guadalcanal

  Brwydr Iwo Jima

  Digwyddiadau:

  Yr Holocost

  Gwersylloedd Claddu Japan

  Bataan Marwolaeth Mawrth

  Sgyrsiau Glan Tân

  Hiroshima a Nagasaki (Bom Atomig)

  Treialon Troseddau Rhyfel

  Adferiad a Chynllun Marshall

  19> Arweinwyr:

  Winston Churchill

  Charles de Gaulle

  Franklin D. Roosevelt

  Harry S. Truman

  Dwight D. Eisenhower

  Douglas MacArthur

  George Patton

  Adolf Hitler

  Gweld hefyd: Y Rhyfel Oer i Blant

  Joseph Stalin

  Benito Mussolini

  Hirohito

  Anne Frank

  Eleanor Roosevelt

  Arall:

  Frynt Cartref UDA

  Menywod yr Ail Ryfel Byd

  Americanwyr Affricanaidd yn yr Ail Ryfel Byd

  Ysbiwyr ac Asiantau Cudd

  Awyrennau

  Cludwyr Awyrennau

  Gweld hefyd: Mamaliaid: Dysgwch am anifeiliaid a beth sy'n gwneud un yn famal.

  Technoleg

  Geirfa a Termau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Yr Ail Ryfel Byd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.