Hanes y Byd Islamaidd Cynnar i Blant: Y Pedwar Caliph Cyntaf

Hanes y Byd Islamaidd Cynnar i Blant: Y Pedwar Caliph Cyntaf
Fred Hall

Byd Islamaidd Cynnar

Y Pedwar Caliph Cyntaf

Hanes i Blant >> Y Byd Islamaidd Cynnar

Pwy oedden nhw?

Gweld hefyd: Bioleg i Blant: Corff Dynol

Y Pedwar Caliph oedd y pedwar arweinydd Islamaidd cyntaf i olynu'r Proffwyd Muhammad. Weithiau fe'u gelwir yn Galiffiaid "Arweinir yn Gywir" oherwydd bod pob un ohonynt wedi dysgu am Islam yn uniongyrchol gan Muhammad. Buont hefyd yn gwasanaethu fel cyfeillion a chynghorwyr agosaf Muhammad yn ystod blynyddoedd cynnar Islam.

Califfa Rashidun

Yr enw ar y cyfnod amser dan arweiniad y Pedwar Caliphs yw'r Rashidun Caliphate gan haneswyr. Parhaodd Caliphate Rashidun am 30 mlynedd o 632 CE i 661 CE. Fe'i dilynwyd gan yr Umayyad Caliphate. Gwasanaethodd dinas Medina fel prifddinas gyntaf y Caliphate. Symudwyd y brifddinas yn ddiweddarach i Kufa.

Ymerodraeth Islamaidd o dan Abr Bakr 1. Abu Bakr

Y caliph cyntaf oedd Abu Bakr a deyrnasodd o 632-634 CE. Abu Bakr oedd tad-yng-nghyfraith Muhammad ac roedd yn dröedigaeth gynnar i Islam. Gelwid ef yn "Y Gwirioneddol." Yn ystod ei deyrnasiad byr fel caliph, rhoddodd Abu Bakr wrthryfeloedd i lawr gan wahanol lwythau Arabaidd ar ôl i Muhammad farw a sefydlodd y Caliphate fel y llu rheoli yn y rhanbarth.

2. Umar ibn al-Khattab

Yr ail galiph oedd Umar ibn al-Khattab. Mae'n cael ei adnabod yn gyffredinol yn union fel Umar. Rheolodd Umar am 10 mlynedd o 634-644 CE. Yn ystod y cyfnod hwn, ehangodd yr Ymerodraeth Islamaiddyn fawr. Cymerodd reolaeth ar y Dwyrain Canol gan gynnwys concro'r Sassaniaid o Irac. Yna cymerodd reolaeth ar lawer o ardaloedd cyfagos gan gynnwys yr Aifft, Syria, a Gogledd Affrica. Daeth teyrnasiad Umar i ben pan gafodd ei lofruddio gan gaethwas o Bers.

3. Uthman ibn Affan

Y trydydd caliph oedd Uthman ibn Affan. Bu'n Caliph am 12 mlynedd o 644-656 CE. Fel y Pedwar Caliph eraill, roedd Uthman yn gydymaith agos i'r Proffwyd Muhammad. Mae Uthman yn fwyaf adnabyddus am sefydlu fersiwn swyddogol o'r Quran o un a luniwyd yn wreiddiol gan Abu Bakr. Yna cafodd y fersiwn hon ei chopïo a'i defnyddio fel y fersiwn safonol wrth symud ymlaen. Lladdwyd Uthman gan wrthryfelwyr yn ei gartref yn 656 CE.

10>Mosg Imam Ali

UDA. Llun llynges gan Ffrind y Ffotograffydd

Dosbarth 1af Arlo K. Abrahamson 4. Ali ibn Abi Talib

Y pedwerydd caliph oedd Ali ibn Abi Talib. Roedd Ali yn gefnder ac yn fab-yng-nghyfraith i Muhammad. Roedd yn briod â merch ieuengaf Muhammad, Fatimah. Mae'n cael ei ystyried gan lawer fel y dyn cyntaf i gael ei drosi i Islam. Dyfarnodd Ali o 656-661 CE. Roedd Ali yn adnabyddus fel arweinydd doeth a ysgrifennodd lawer o areithiau a diarhebion. Cafodd ei lofruddio wrth weddïo ym Mosg Mawr Kufa.

Ffeithiau Diddorol am Bedwar Caliph yr Ymerodraeth Islamaidd

 • Mae'r "ibn" yn yr enwau uchod yn golygu " mab" yn Arabeg. Felly mae Uthman ibn Affan yn golygu "Uthman mabAffan."
 • Gelwid Umar fel Al-Farooq sy'n golygu "yr un sy'n gwahaniaethu rhwng da a drwg."
 • Mab-yng-nghyfraith Muhammad oedd Uthman. Priododd ddau o rai Muhammad. Priododd yr ail ferch ar ôl i'r cyntaf farw.
 • Mae Fatimah, gwraig Ali a merch Muhammad, yn ffigwr pwysig a hoffus yng nghrefydd Islam.
 • Dan Muhammad, Abu Bakr gwasanaethodd fel arweinydd y bererindod Islamaidd gyntaf (Hajj) i Mecca.
 • Roedd Umar yn ddyn cryf a phwerus yn gorfforol, yn cael ei adnabod fel athletwr a reslwr o fri.
 • Cymerodd yr Umayyad Caliphate reolaeth ar ôl marwolaeth Ali.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar darlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. Mwy am y Byd Islamaidd Cynnar:

  Llinell Amser a Digwyddiadau

  Llinell Amser yr Ymerodraeth Islamaidd

  Caliphate

  Pedwar Caliph Cyntaf

  Umayyad Caliphate

  Abbasid Caliphate

  Ymerodraeth Otomanaidd

  Crwsadau

  Pobl

  Ysgolheigion a Gwyddonwyr

  Ibn Battuta

  Saladin

  Suleiman y Magnificent

  Diwylliant

  Dyddiol Bywyd

  Islam

  Masnach a Masnach

  Celf

  Pensaernïaeth

  Gweld hefyd: Amgylchedd i Blant: Llygredd Aer

  Gwyddoniaeth a Thechnoleg

  Calendr a Gwyliau

  Mosgiau

  Arall

  IslamaiddSbaen

  Islam yng Ngogledd Affrica

  Dinasoedd Pwysig

  Geirfa a Thelerau

  Dyfynnu Gwaith

  Hanes i Blant >> Byd Islamaidd Cynnar
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.