Hanes Talaith Gogledd Carolina i Blant

Hanes Talaith Gogledd Carolina i Blant
Fred Hall

Gogledd Carolina

Hanes y Wladwriaeth

Americaniaid Brodorol

Cyn i Ewropeaid gyrraedd glannau Gogledd Carolina, roedd y wlad yn byw gan lwythau Brodorol America gan gynnwys y Cherokee, y Catawba, y Tuscarora, a'r Croatan. Y mwyaf o'r llwythau hyn oedd y Cherokee a drigai yn y mynyddoedd i'r gorllewin. Roeddent yn byw mewn cartrefi plethwaith a dwb parhaol wedi'u gwneud o foncyffion coed wedi'u gorchuddio â mwd a glaswellt. Ar gyfer bwyd roedden nhw'n ffermio ŷd, ffa a sboncen. Buont hefyd yn hela helwriaeth gan gynnwys twrci, cwningod, a cheirw.

Blue Ridge Mountains gan Ken Thomas

Ewropeaidd yn Cyrraedd

Yr Ewropeaid cyntaf i gyrraedd Gogledd Carolina oedd y Sbaenwyr. Yn gyntaf, mapiodd y fforiwr Giovanni da Verrazano yr arfordir ym 1524. Roedd fforwyr diweddarach yn cynnwys Juan Pardo, a sefydlodd Fort San Juan yng ngorllewin Gogledd Carolina ym 1567, a Hernando de Soto, a ddaeth i chwilio am aur.

The Disappearing Colony

Ym 1584, sefydlodd y Saeson Wladfa Roanoke ar Ynys Roanoke yng Ngogledd Carolina. Hon oedd y wladfa Ewropeaidd gyntaf yng Ngogledd America. Noddwyd y wladfa gan Syr Walter Raleigh a'i harwain gan John White. Ar un adeg, dychwelodd White i Loegr i gasglu mwy o gyflenwadau. Fodd bynnag, pan ddychwelodd i Roanoke roedd y wladfa wedi diflannu. Mae'r hyn a ddigwyddodd i'r wladfa wreiddiol hon yn dal yn ddirgelwch i haneswyr. Yr unig gliw ar ôl oedd cerfiad ar goedenmeddai hwnnw "Croatoan."

Ymsefydlwyr Cynnar

Drwy'r 1600au hwyr a'r 1700au cynnar dechreuodd mwy o Saeson symud i Ogledd Carolina. Sefydlwyd y dref barhaol gyntaf yng Nghaerfaddon yn 1705. Wrth i fwy o bobl symud i'r wlad, roedd yr Americanwyr Brodorol yn cael eu gwthio allan. Dechreuodd y Tuscarora ymladd yn ôl yn 1711 gan arwain at Ryfel Tuscarora. Erbyn 1713, gorchfygwyd y Tuscarora.

Gweld hefyd: Rhufain Hynafol: Roman Law

Charlotte, NC gan Daritto7117

Trefedigaeth Seisnig

Yn wreiddiol, rheolwyd Carolina gan nifer o gyfeillion y Brenin Siarl a elwid yn Berchennog yr Arglwyddi. Ym 1712, ymwahanodd Gogledd Carolina oddi wrth Dde Carolina. Daeth yn Wladfa Frenhinol Seisnig swyddogol ym 1729.

Rhyfel Chwyldroadol

Yng nghanol y 1700au aeth y Trefedigaethau Americanaidd yn ddig gyda Phrydain Fawr ynghylch trethi megis y Ddeddf Stampiau a Deddfau Townshend. Ymunodd Gogledd Carolina â'r trefedigaethau eraill ac arwyddodd y Datganiad Annibyniaeth ym 1776. Cafwyd nifer o frwydrau yng Ngogledd Carolina gan gynnwys Brwydr Moore's Creek Bridge, Brwydr Mynydd y Brenin, a Brwydr Llys Guilford.

Ar ôl y rhyfel, arhosodd Gogledd Carolina nes i'r Mesur Hawliau gael ei ychwanegu at y Cyfansoddiad cyn cytuno i'w gadarnhau. Ar 21 Tachwedd, 1789, cadarnhaodd Gogledd Carolina y Cyfansoddiad ac ymunodd â'r Unol Daleithiau fel y 12fed talaith.

Rhyfel Cartref

Yn y 1800au, Gogledd Carolinaroedd yn dalaith wledig o ffermydd a phlanhigfeydd yn bennaf. Roedd hefyd yn dalaith gaethweision lle'r oedd tua thraean o boblogaeth y dalaith yn gaethweision. Pan ddechreuodd y Rhyfel Cartref ym 1861, ymunodd Gogledd Carolina â Chydffederasiwn y De ac ymwahanu o'r Undeb. Ymunodd llawer o filwyr Gogledd Carolina â'r Fyddin Gydffederal a bu farw mewn brwydr. Y frwydr fwyaf a ymladdwyd yng Ngogledd Carolina oedd Brwydr Bentonville lle trechwyd byddin Cydffederasiwn y De, oedd yn fwy niferus na'i nifer, dan arweiniad Joseph E. Johnston, gan Fyddin yr Undeb, dan arweiniad y Cadfridog William T. Sherman. Ar ôl colli'r rhyfel, ailymunodd Gogledd Carolina â'r Unol Daleithiau ym 1868.

7>

First Flight gan John T. Daniels

Llinell Amser

 • 1567 - fforiwr o Sbaen, Juan Pardo yn adeiladu Fort San Juan.
 • 1584 - Sefydlir Gwladfa Roanoke ar Ynys Roanoke.
 • 1705 - Y barhaol gyntaf seilir y ddinas yng Nghaerfaddon.
 • 1711 - Digwyddodd Rhyfel Tuscarora.
 • 1712 - Holltiad Gogledd Carolina a De Carolina.
 • 1718 - Lladdir y môr-leidr enwog Blackbeard gan y Y Llynges Frenhinol.
 • 1729 - Gogledd Carolina yn dod yn Wladfa Brydeinig Frenhinol.
 • 1781 - Brwydr Llys Guilford yn digwydd.
 • 1789 - Gogledd Carolina yn dod yn 12fed talaith.
 • 1828 - Andrew Jackson yn dod yn 7fed arlywydd yr Unol Daleithiau.
 • 1830 - Mae Indiaid Cherokee yn cael eu gorfodi o'u tiroedd yn yr hyn a fydd.a elwir yn "Llwybr y Dagrau."
 • 1861 - Gogledd Carolina yn ymwahanu o'r Undeb a'r Rhyfel Cartref yn cychwyn.
 • 1868 - Y dalaith yn cael ei haildderbyn i'r Undeb.
 • 1903 - Y Brodyr Wright yn gwneud yr hediad awyren bweredig gyntaf yn Kitty Hawk.
 • 1918 - Mae Fort Bragg wedi'i sefydlu ger Fayetteville.
 • 1959 - Parc Triongl Ymchwil yn cael ei greu ger Raleigh, Durham, a Chapel Hill.
 • 1989 - Corwynt Hugo yn taro Gogledd Carolina gan wneud difrod yr holl ffordd i mewn i'r tir i Charlotte.
Mwy o Hanes Talaith UDA:

<17 Alabama 23> Alasga

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana <7

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Gweld hefyd: Archarwyr: Flash

Nevada

Hampshire Newydd

New Jersey

Mexic Newydd o

Efrog Newydd

Gogledd Carolina

Gogledd Dakota

Ohio

Oklahoma

Ohio>Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

De Carolina

De Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Gorllewin Virginia

Wisconsin

Wyoming

Gwaith a Ddyfynnwyd

Hanes >> Daearyddiaeth UDA >> Hanes Talaith UDA
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.