Hanes Rhufain Hynafol i Blant: Yr Ymerawdwyr Rhufeinig

Hanes Rhufain Hynafol i Blant: Yr Ymerawdwyr Rhufeinig
Fred Hall

Rhufain Hynafol

Ymerawdwyr Rhufeinig

Ymerawdwr Augustus

Ffynhonnell: Prifysgol Tecsas

Hanes > ;> Rhufain Hynafol

Am y 500 mlynedd gyntaf o'r Hen Rufain, roedd y llywodraeth Rufeinig yn weriniaeth lle nad oedd gan yr un person bŵer yn y pen draw. Fodd bynnag, am y 500 mlynedd nesaf, daeth Rhufain yn ymerodraeth a reolir gan ymerawdwr. Er bod llawer o swyddfeydd y llywodraeth weriniaethol yn dal i fod o gwmpas (h.y. y seneddwyr) i helpu i redeg y llywodraeth, yr ymerawdwr oedd yr arweinydd goruchaf a hyd yn oed yn cael ei ystyried weithiau fel duw.

Pwy oedd yr Ymerawdwr Rhufeinig cyntaf?

Ymerawdwr cyntaf Rhufain oedd Cesar Augustus. Roedd ganddo lawer o enwau gan gynnwys Octavius, ond cafodd ei alw'n Augustus unwaith y daeth yn ymerawdwr. Ef oedd etifedd mabwysiedig Iŵl Cesar.

Julius Caesar yn paratoi'r ffordd i'r Weriniaeth Rufeinig ddod yn Ymerodraeth. Roedd gan Cesar fyddin gref iawn a daeth yn bwerus iawn yn Rhufain. Pan orchfygodd Cesar Pompey Fawr mewn rhyfel cartref, gwnaeth y Senedd Rufeinig ef yn unben. Fodd bynnag, roedd rhai Rhufeiniaid eisiau llywodraeth y weriniaeth yn ôl mewn grym. Yn 44 CC, union flwyddyn ar ôl i Cesar gael ei wneud yn unben, llofruddiodd Marcus Brutus Cesar. Fodd bynnag, ni pharhaodd y weriniaeth newydd yn hir gan fod etifedd Cesar, Octavius, eisoes yn bwerus. Cymerodd le Cesar ac yn y diwedd daeth yn Ymerawdwr cyntaf y Rhufeiniaid newyddYmerodraeth.

19>Julius Caesar gan Andreas Wahra

Cryf Ymerawdwyr

Ar y dechrau efallai eich bod yn meddwl bod symud y weriniaeth Rufeinig i ymerodraeth a arweiniwyd gan Ymerawdwr yn beth drwg. Mewn rhai achosion, roedd hyn yn hollol wir. Fodd bynnag, mewn achosion eraill roedd yr Ymerawdwr yn arweinydd da, cryf a ddaeth â heddwch a ffyniant i Rufain. Dyma rai o ymerawdwyr gorau Rhufain:

Ymerawdwr Marcus Aurelius

Llun gan Hwyaid Duc

  • Caesar Augustus — Gosododd yr Ymerawdwr cyntaf, Augustus, esiampl dda i arweinwyr dyfodol. Ar ôl blynyddoedd o ryfel cartref yn Rhufain, ei reolaeth oedd cyfnod o heddwch a elwid y Pax Romana (heddwch Rhufeinig). Sefydlodd fyddin Rufeinig sefydlog, rhwydwaith o ffyrdd, ac ailadeiladodd lawer o ddinas Rhufain.
  • Claudius - Gorchfygodd Claudius sawl ardal newydd i Rufain a dechrau concwest Prydain. Adeiladodd hefyd lawer o ffyrdd, camlesi a thraphontydd dŵr.
  • Trajan - Mae llawer o haneswyr yn ystyried Trajan fel y mwyaf o Ymerawdwyr Rhufain. Rheolodd am 19 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gorchfygodd lawer o diroedd gan gynyddu cyfoeth a maint yr ymerodraeth. Yr oedd hefyd yn adeiladydd uchelgeisiol, yn adeiladu llawer o adeiladau parhaol ledled Rhufain.
  • Marcus Aurelius - Gelwir Aurelius yn Frenin Athronydd. Nid yn unig yr oedd yn Ymerawdwr Rhufain, ond mae hefyd yn cael ei ystyried yn un o stoiciaid mwyaf blaenllaw hanesathronwyr. Aurelius oedd yr olaf o'r "Pum Ymerawdwr Da".
  • Diocletian - Efallai ei fod yn ymerawdwr da a drwg. Gyda'r Ymerodraeth Rufeinig yn tyfu'n rhy fawr i'w rheoli o Rufain, holltodd Diocletian yr Ymerodraeth Rufeinig yn ddwy adran; yr Ymerodraeth Rufeinig Ddwyreiniol a'r Ymerodraeth Rufeinig Orllewinol. Galluogodd hyn i'r Ymerodraeth anferth gael ei rheoli'n haws ac i amddiffyn ei ffiniau. Fodd bynnag, roedd hefyd yn un o'r ymerawdwyr gwaethaf o ran hawliau dynol, gan erlid a lladd llawer o bobl, yn enwedig Cristnogion, oherwydd eu crefydd.
Ymerawdwyr Crazy

Roedd gan Rufain hefyd ei siâr o ymerawdwyr gwallgof. Mae rhai ohonynt yn cynnwys Nero (sy'n aml yn cael ei feio am losgi Rhufain), Caligula, Commodus, a Domitian.

Constantine the Great

Constantine the Great a deyrnasodd ar y Ymerodraeth Rufeinig y Dwyrain. Ef oedd yr Ymerawdwr cyntaf i drosi i Gristnogaeth a dechreuodd y trosiad Rhufeinig i Gristnogaeth. Newidiodd hefyd ddinas Byzantium i Constantinople, a fyddai'n brifddinas yr Ymerodraeth Rufeinig Ddwyreiniol am dros 1000 o flynyddoedd.

Diwedd yr Ymerodraeth Rufeinig

Gweld hefyd: Hanes yr Unol Daleithiau: Y Dirwasgiad Mawr

Y ddau hanner daeth yr Ymerodraeth Rufeinig i ben ar wahanol adegau. Daeth yr Ymerodraeth Rufeinig Orllewinol i ben yn 476 OC pan orchfygwyd yr Ymerawdwr Rhufeinig olaf, Romulus Augustus, gan yr Almaenwr, Odoacer. Daeth yr Ymerodraeth Rufeinig Ddwyreiniol i ben gyda chwymp Caergystennin i'r Ymerodraeth Otomanaidd yn 1453 OC.

Cymerwch ddegcwis cwestiwn am y dudalen hon.

Am ragor am Rufain Hynafol:

Trosolwg a Hanes<10
Llinell Amser Rhufain Hynafol

Hanes Cynnar Rhufain

Y Weriniaeth Rufeinig

Gweriniaeth i Ymerodraeth

Rhyfeloedd a Brwydrau

Ymerodraeth Rufeinig yn Lloegr

Barbariaid

Cwymp Rhufain

Dinasoedd a Pheirianneg<10

Dinas Rhufain

Dinas Pompeii

Y Colosseum

Gweld hefyd: Kids Math: Digidau neu Ffigurau Arwyddocaol

Baddonau Rhufeinig

Tai a Chartrefi

>Peirianneg Rufeinig

Rhifolion Rhufeinig

Bywyd Dyddiol

Bywyd Dyddiol yn Rhufain Hynafol

Bywyd yn y Ddinas

Bywyd yn y Wlad

Bwyd a Choginio

Dillad

Bywyd Teuluol

Caethweision a Gwerinwyr

>Plebeiaid a Phatriciaid

Celfyddyd a Chrefydd

Celfyddyd Rufeinig Hynafol

Llenyddiaeth

Mytholeg Rufeinig

Romulus a Remus

Yr Arena ac Adloniant

Pobl

Augustus

Julius Caesar

Cicero

Constantine the Great

Gaius Marius

Nero

Spartacus'r Gladiator

Trajan

Ymerawdwyr yr Ymerodraeth Rufeinig

Merched Rhufain

Arall

Etifeddiaeth Rhufain

Y Senedd Rufeinig

Cyfraith Rufeinig

Byddin Rufeinig

Geirfa a Thelerau

Gwaith a Ddyfynnwyd

Hanes > > Rhufain hynafol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.