Gwyliau i Blant: Gŵyl San Steffan

Gwyliau i Blant: Gŵyl San Steffan
Fred Hall

Gwyliau

Gŵyl San Steffan

Beth mae Gŵyl San Steffan yn ei ddathlu?

Does gan Ŵyl San Steffan ddim i’w wneud â’r gamp ymladd o focsio, ond yn hytrach yn ddiwrnod pan roddir rhoddion i bobl yn y diwydiant gwasanaeth fel cludwyr post, dynion drws, porthorion, a masnachwyr.

Pryd mae Gŵyl San Steffan yn cael ei ddathlu?

Y diwrnod ar ôl y Nadolig, Rhagfyr 26ain

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Rosa Parks for Kids

Pwy sy'n dathlu'r diwrnod hwn?

Mae'r diwrnod hwn yn wyliau yn y Deyrnas Unedig a'r rhan fwyaf o ardaloedd eraill a setlwyd gan y Saeson ac eithrio'r Unol Daleithiau. Mae gwledydd eraill sy'n dathlu'r gwyliau yn cynnwys Seland Newydd, Awstralia, a Chanada.

Beth mae pobl yn ei wneud i ddathlu?

Y prif beth mae pobl yn ei wneud i ddathlu yw tip unrhyw weithwyr gwasanaeth sydd wedi gweithio iddynt ar hyd y flwyddyn megis gweithwyr post, y bachgen papur, y dyn llefrith, a dynion drws.

Mae'r gwyliau hefyd yn ddiwrnod i'w roi i'r tlodion. Mae rhai pobl yn casglu anrhegion mewn bocsys Nadolig i'w rhoi i blant tlawd ledled y byd.

Mewn llawer o wledydd mae Gŵyl San Steffan wedi dod yn ddiwrnod siopa mawr. Yn union fel Dydd Gwener Du ar ôl Diolchgarwch, mae Gŵyl San Steffan yn ddiwrnod o farciau mawr ar gynhyrchion nad oedd siopau'n gallu eu gwerthu ar gyfer y Nadolig.

Mae ffyrdd eraill y mae pobl yn dathlu yn cynnwys helfeydd traddodiadol, aduniadau teuluol, a digwyddiadau chwaraeon fel pêl-droed .

5>Hanes Gŵyl San Steffan

Does neb yn hollol siŵr o ble y dechreuodd Gŵyl San Steffan. Dymarhai o wreiddiau posibl y dydd:

Un tarddiad posibl yw blychau metel a osodwyd y tu allan i eglwysi yn ystod yr Oesoedd Canol. Roedd y blychau hyn ar gyfer offrymau i'w rhoi i'r tlodion ar Ŵyl San Steffan, a ddethlir hefyd ar y 26ain. fel gwyliau. Byddent hefyd yn rhoi bocs iddynt gyda bwyd dros ben neu hyd yn oed anrheg ar y diwrnod hwn.

Mae'r diwrnod yn debygol o fod yn gyfuniad o'r traddodiadau hyn ac eraill. Y naill ffordd neu'r llall, mae Gŵyl San Steffan wedi bod o gwmpas ers cannoedd o flynyddoedd ac mae'n wyliau cenedlaethol yn Lloegr a gwledydd eraill.

Ffeithiau Hwyl am Wyl San Steffan

  • Roedd yn arfer bod yn cael ei ystyried yn anlwcus i ladd aderyn dryw ar unrhyw ddiwrnod ond Gŵyl San Steffan. Roedd hela'r dryw yn ddigwyddiad poblogaidd ar Ŵyl San Steffan flynyddoedd lawer yn ôl.
  • Cynhelir Gwledd San Steffan ar y 26ain. Cafodd St Stephen ei labyddio i farwolaeth am bregethu am Iesu. Wrth iddo farw gweddïodd y byddai Duw yn maddau i'w lofruddwyr.
  • Mae gan bêl-droed Uwch Gynghrair y Deyrnas Unedig ddiwrnod llawn o gemau ar Ŵyl San Steffan. Mae llawer o bobl wrth eu bodd yn treulio'r diwrnod yn gwylio pêl-droed (pêl-droed). Mae digwyddiadau chwaraeon eraill megis rasio ceffylau, hoci, a rygbi hefyd yn boblogaidd ar y diwrnod hwn.
  • Yn gyffredinol, gelwir y 26ain yn Iwerddon yn Ddydd San Steffan neu'n Ddydd y Dryw.
  • Nadoliggosodwyd bocs weithiau ar longau yn ystod yr Oes Archwilio. Byddai'r morwyr yn rhoi arian yn y bocs am lwc, yna byddai'r bocs yn cael ei roi i offeiriad a fyddai'n ei agor adeg y Nadolig ac yn rhoi'r arian i'r tlodion.
  • Yn Ne Affrica ailenwyd y gwyliau i'r Diwrnod Ewyllys Da 1994.
Gwyliau Rhagfyr

Hanukkah

Gweld hefyd: Pêl-droed: Sut i chwarae'r pethau sylfaenol

Nadolig

Gwyl San Steffan

Kwanzaa

Yn ôl i Wyliau
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.