Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Drama a Theatr

Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Drama a Theatr
Fred Hall

Groeg yr Henfyd

Drama a Theatr

Hanes >> Hen Roeg

Un o hoff ffurfiau adloniant yr Hen Roegiaid oedd y theatr. Dechreuodd fel rhan o ŵyl i’r duw Groegaidd Dionysus, ond yn y diwedd daeth yn rhan fawr o’r diwylliant Groegaidd.

Pa mor fawr oedd y theatrau?

Gweld hefyd: Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Roedd rhai o’r theatrau eithaf mawr a gallai seddi dros 10,000 o bobl. Roeddent yn theatrau awyr agored gyda seddau haenog wedi'u hadeiladu mewn hanner cylch o amgylch y prif lwyfan. Roedd siâp powlen y seddi yn caniatáu i leisiau'r actorion gario trwy'r theatr gyfan. Roedd actorion yn perfformio yn yr ardal agored yng nghanol y theatr, a elwid y gerddorfa.

Mathau o Ddramâu:

Roedd dau brif fath o ddrama y Perfformiodd Groegiaid: trasiedïau a chomedïau.

 • Trasiedi - Roedd trasiedïau Groegaidd yn ddramâu difrifol iawn gyda gwers foesol. Roeddent fel arfer yn adrodd hanes arwr chwedlonol a fyddai yn y pen draw yn cwrdd â'i doom oherwydd ei falchder.
 • Comedi - Roedd comedi yn fwy ysgafn na thrasiedïau. Roeddent yn adrodd straeon am fywyd bob dydd ac yn aml yn gwneud hwyl am ben enwogion a gwleidyddion Groegaidd.
Oedd cerddoriaeth ganddynt?

Roedd cerddoriaeth yn cyd-fynd â llawer o ddramâu. Offerynnau cyffredin oedd y delyn (offeryn llinynnol) a'r awlos (fel ffliwt). Roedd yna hefyd griw o berfformwyr ger blaen y llwyfan o’r enw’r gytgan a fyddai’n llafarganu neucydganu yn ystod y ddrama.

Actoriaid, Gwisgoedd, a Masgiau

Gwisgodd yr actorion wisgoedd a masgiau i chwarae gwahanol gymeriadau. Roedd gwahanol ymadroddion ar y masgiau i helpu'r gynulleidfa i ddeall y cymeriad. Roedd masgiau gyda gwgu mawr yn gyffredin ar gyfer trasiedïau, tra bod masgiau gyda gwenau mawr yn cael eu defnyddio ar gyfer comedïau. Roedd y gwisgoedd fel arfer yn cael eu padio a'u gorliwio fel bod modd eu gweld o'r seddi cefn. Dynion oedd pob un o'r actorion. Roedden nhw'n gwisgo fel merched wrth chwarae cymeriadau benywaidd.

Oes ganddyn nhw unrhyw effeithiau arbennig?

Defnyddiodd y Groegiaid amrywiaeth o effeithiau arbennig i gyfoethogi eu dramâu. Roedd ganddyn nhw ffyrdd o greu synau fel glaw, taranau, a charnau ceffylau. Roeddent yn defnyddio craeniau i godi actorion i fyny fel eu bod yn ymddangos fel pe baent yn hedfan. Roeddent yn aml yn defnyddio llwyfan olwynion o'r enw "ekkyklema" i gyflwyno arwyr marw ar y llwyfan.

Ddramodwyr Groegaidd enwog

Roedd dramodwyr gorau'r dydd yn enwogion enwog. yn yr Hen Roeg. Yn aml roedd cystadlaethau yn ystod gwyliau a chyflwynwyd gwobr i’r dramodydd gyda’r ddrama orau. Y dramodwyr Groegaidd enwocaf oedd Aeschylus, Sophocles, Euripides, ac Aristophanes.

Ffeithiau Diddorol Am Ddrama a Theatr Roegaidd

 • Daw'r gair "theatr" o'r gair Groeg "theatron", sy'n golygu "gweld lle."
 • Caniataodd y masgiau i un actor chwarae rolau gwahanol yn yyr un ddrama.
 • Gelwid adeilad y tu ôl i'r gerddorfa y skene. Byddai actorion yn newid gwisgoedd yn y skene. Roedd lluniau weithiau'n cael eu hongian o'r skene i greu'r cefndir. Dyma o ble mae'r gair "golygfa" yn dod.
 • Weithiau byddai'r corws yn gwneud sylwadau ar y cymeriadau yn y ddrama neu'n rhybuddio'r arwr am berygl posib.
 • Yr actor cyntaf oedd dyn o'r enw Thespis . Heddiw, cyfeirir at actorion weithiau fel "Thesbiaid."
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.
4>
 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I gael rhagor o wybodaeth am Wlad Groeg yr Henfyd:

  Trosolwg 5>

  Llinell Amser Gwlad Groeg yr Henfyd

  Daearyddiaeth

  Dinas Athen

  Sparta

  Minoans a Mycenaeans

  Dinas Groeg -yn datgan

  Rhyfel Peloponnesaidd

  Rhyfeloedd Persia

  Dirywiad a Chwymp

  Etifeddiaeth Gwlad Groeg Hynafol

  Geirfa a Thelerau

  Celfyddydau a Diwylliant

  Celf Groeg yr Henfyd

  Drama a Theatr

  Pensaernïaeth

  Gemau Olympaidd

  Llywodraeth Gwlad Groeg yr Henfyd

  Wyddor Roegaidd

  Bywyd Dyddiol

  Bywydau Dyddiol yr Hen Roegiaid

  Tref Roegaidd Nodweddiadol

  Bwyd

  Dillad

  Menywod yng Ngwlad Groeg

  Gwyddoniaeth a Thechnoleg

  Milwyr a Rhyfel

  Caethweision

  Pobl

  Alexander theGwych

  Archimedes

  Aristotle

  Pericles

  Plato

  Socrates

  25 Pobl Roegaidd Enwog

  Athronwyr Groeg

  Mytholeg Groeg

  Duwiau Groeg a Chwedloniaeth

  Hercules

  Achilles<5

  Anghenfilod Mytholeg Roeg

  Y Titans

  Yr Iliad

  Yr Odyssey

  Y Duwiau Olympaidd

  Zeus

  Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Martin Van Buren for Kids

  Hera

  Poseidon

  Apollo

  Artemis

  Hermes

  Athena

  4>Ares

  Aphrodite

  Hephaestus

  Demeter

  Hestia

  Dionysus

  Hades

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Groeg yr Henfyd
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.