Gêm Pêl-droed Fflachio

Gêm Pêl-droed Fflachio
Fred Hall

Gemau Chwaraeon

Pêl-droed Fflachio

Am y Gêm

Nod y gêm yw sgorio mwy o goliau pêl-droed na'ch gwrthwynebydd o fewn yr amser penodedig.

Bydd eich Gêm yn dechrau ar ôl yr hysbyseb ----

Gweld hefyd: Arian a Chyllid: Enghreifftiau o Gyflenwad a Galw

Cyfarwyddiadau

Cliciwch y saeth i ddechrau'r gêm. Cliciwch ar faner i ddewis tîm.

Ciciwch y bêl gan ddefnyddio'ch llygoden. Rydych chi'n dewis y chwaraewr rydych chi am ei gicio gyda'r llygoden ac yna'n addasu'r saeth i gicio'r bêl. Bydd y saeth yn rhoi'r cyfeiriad a bydd faint o felyn sy'n llenwi'r saeth yn penderfynu pa mor galed mae'r bêl yn cael ei chicio.

Awgrym: Rydych chi'n cael tair cic bob tro. Yna mae'r CPU yn cael tro.

Awgrym: Mae cyfnod cyfyngedig o amser. Os cewch chi'r blaen yna ceisiwch wneud yn siŵr na all y tîm arall sgorio.

Awgrym: Os na allwch chi wneud gôl erbyn eich trydydd cic, ceisiwch ei gwneud hi'n anodd i'r CPU sgorio. .

Awgrym: Mae eich chwaraewyr hefyd yn amddiffynwyr a gallant helpu i rwystro ciciau'r gwrthwynebydd os ydynt yn y fan a'r lle iawn.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Biography Sally Ride for Kids

Dylai'r gêm hon weithio ar bob platfform gan gynnwys saffari a symudol (gobeithiwn, ond gwnewch dim gwarantau).

Gemau >> Gemau Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.