Bywgraffiad Biography Sally Ride for Kids

Bywgraffiad Biography Sally Ride for Kids
Fred Hall

Tabl cynnwys

Sally Ride

Bywgraffiad

Sally Ride Ffynhonnell: NASA

 • Galwedigaeth: Gofodwr
 • Ganed: Mai 26, 1951 yn Encino, California
 • Bu farw: Gorffennaf 23, 2012 yn La Jolla, California
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Y ddynes Americanaidd gyntaf yn y gofod
Bywgraffiad:

Ble tyfodd Sally Ride lan?

Ganed Sally Kristen Ride ar Fai 26, 1951 yn Encino, California. Athro gwyddoniaeth wleidyddol oedd ei thad, Dale, a gwirfoddolodd ei mam fel cynghorydd mewn carchar i fenywod. Roedd ganddi un brawd neu chwaer, chwaer o'r enw Karen.

Tyfu i fyny roedd Sally yn fyfyrwraig ddisglair a oedd yn caru gwyddoniaeth a mathemateg. Roedd hi hefyd yn athletwraig ac yn mwynhau chwarae tennis. Daeth yn un o'r chwaraewyr tennis gorau yn y wlad.

Tenis a Choleg

Pan raddiodd Sally yn yr ysgol uwchradd am y tro cyntaf, roedd hi'n meddwl efallai y byddai am fod yn weithiwr proffesiynol. chwaraewr tenis. Fodd bynnag, ar ôl ymarfer trwy'r dydd, bob dydd, am fisoedd, sylweddolodd nad oedd bywyd o chwarae tenis yn addas iddi. Cofrestrodd ym Mhrifysgol Stanford yng Nghaliffornia.

Gwnaeth Sally yn dda yn Stanford. Enillodd raddau baglor mewn ffiseg a Saesneg yn gyntaf. Yna enillodd radd meistr a Ph.D. mewn ffiseg, gwneud ymchwil mewn astroffiseg.

Dod yn Gofodwr

Ym 1977 ymatebodd Sally i hysbyseb papur newydd fod NASA yn chwilio am ofodwyr. Dros 8,000 o boblgwneud cais, ond dim ond 25 o bobl a gyflogwyd. Roedd Sally yn un ohonyn nhw. Aeth Sally i Ganolfan Ofod Johnson yn Houston, Texas i hyfforddi i fod yn ofodwr. Roedd yn rhaid iddi fynd trwy bob math o brofion corfforol gan gynnwys hyfforddiant diffyg pwysau, neidio parasiwt, a hyfforddiant dŵr fel sgwba a throedio dŵr mewn siwt hedfan drom. Bu'n rhaid iddi hefyd ddod yn arbenigwraig ar deithio i'r gofod a'r holl reolaethau o fewn y Wennol Ofod.

Nid oedd aseiniadau cyntaf Sally yn golygu mynd i'r gofod allanol. Gwasanaethodd fel cyfathrebwr capsiwl ar y tîm rheoli daear ar gyfer yr ail a thrydedd hediad Gwennol Ofod. Bu hefyd yn gweithio ar ddatblygiad braich robotig y Wennol Ofod a ddefnyddir i leoli lloerennau.

Y Fenyw Gyntaf yn y Gofod

Ym 1979 daeth Sally yn gymwys i fod yn ofodwr ar y Wennol Ofod. Cafodd ei dewis i fod ar y genhadaeth STS-7 ar fwrdd y Space Shuttle Challenger. Ar 18 Mehefin, 1983 gwnaeth Dr Sally Ride hanes fel y fenyw Americanaidd gyntaf yn y gofod. Bu'n gweithio fel arbenigwr cenhadaeth. Aelodau eraill y criw oedd y cadlywydd, Capten Robert L. Crippen, y peilot, Capten Frederick H. Hauck, a dau arbenigwr cenhadol arall, y Cyrnol John M. Fabian a Dr. Norman E. Thagard. Parhaodd yr awyren am 147 awr a chychwynnodd yn llwyddiannus. Dywedodd Sally mai dyma'r hwyl mwyaf iddi gael erioed.

Aeth Sally i'r gofod eto ym 1984 ar y 13eg Wennol Ofodtaith hedfan STS 41-G. Y tro hwn roedd saith aelod o'r criw, y mwyaf erioed ar daith gwennol. Fe barodd 197 awr a dyma oedd ail daith awyren Sally ar y Space Shuttle Challenger.

Astronaut Sally Reid in space

Gweld hefyd: Pêl-droed: Sut i chwarae'r pethau sylfaenol

Ffynhonnell: NASA

Roedd y ddwy genhadaeth yn llwyddiant. Fe wnaethant ddefnyddio lloerennau, cynnal arbrofion gwyddonol, a helpu NASA i barhau i ddysgu mwy am ofod a hedfan i'r gofod.

Roedd Sally wedi'i hamserlennu ar gyfer trydedd genhadaeth pan ddigwyddodd yr annychmygol. Ffrwydrodd yr Heriwr Gwennol Ofod wrth esgyn a lladdwyd holl aelodau'r criw. Cafodd cenhadaeth Sally ei chanslo. Fe'i neilltuwyd i gomisiwn yr Arlywydd Ronald Reagan i ymchwilio i'r ddamwain.

Gwaith Diweddarach

Roedd dyddiau Sally fel gofodwr ar ben, ond parhaodd i weithio i NASA. Bu'n gweithio ar gynllunio strategol am gyfnod ac yna daeth yn gyfarwyddwr y Swyddfa Archwilio ar gyfer NASA.

Ar ôl gadael NASA, bu Sally yn gweithio ym Mhrifysgol Stanford, y California Space Institute, a hyd yn oed dechreuodd ei chwmni ei hun o'r enw Sally Ride Gwyddoniaeth.

Bu farw Sally ar Orffennaf 23, 2012 ar ôl brwydro yn erbyn cancr y pancreas.

Ffeithiau Diddorol am Sally Ride

 • Roedd yn briod am amser i gyd-gofodwr NASA, Steven Hawley.
 • Cafodd ei sefydlu yn Oriel Anfarwolion Genedlaethol y Merched a'r Gofodwr Oriel Anfarwolion.
 • Ysgrifennodd Sally nifer o wyddoniaethllyfrau i blant gan gynnwys Mission Planet Earth a Exploring our Solar System .
 • Hi oedd yr unig berson i wasanaethu ar y ddau bwyllgor a ymchwiliodd i ddamweiniau Gwennol Ofod y Challenger a'r Columbia.
 • Mae dwy ysgol elfennol yn yr Unol Daleithiau wedi eu henwi ar ôl Sally.
Gweithgareddau

Cymer cwis deg cwestiwn am y dudalen hon .

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy o arweinwyr benywaidd:

  Susan B. Anthony

  Abigail Adams >Clara Barton

  Hillary Clinton

  Marie Curie

  Amelia Earhart

  Anne Frank

  Helen Keller

  Joan of Arc

  Rosa Parks

  Y Dywysoges Diana

  Y Frenhines Elizabeth I

  Brenhines Elizabeth II

  Brenhines Victoria

  Sally Ride

  Eleanor Roosevelt

  Sonia Sotomayor

  Harriet Beecher Stowe

  Mam Teresa

  Margaret Thatcher

  Harriet Tubman

  Gweld hefyd: Gwyliau i Blant: Sul y Tadau

  Oprah Winfrey

  Malala Yousafzai

  Yn ôl i Bywgraffiad i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.