Cŵn Heddlu: Dysgwch sut mae'r anifeiliaid hyn yn helpu swyddogion.

Cŵn Heddlu: Dysgwch sut mae'r anifeiliaid hyn yn helpu swyddogion.
Fred Hall

Tabl cynnwys

Cŵn Heddlu

Cŵn Heddlu

Ffynhonnell: USFWS

Yn ôl i Anifeiliaid

Cŵn sy'n helpu'r heddlu i ddatrys y broblem yw cŵn heddlu troseddau. Maent wedi dod yn rhan fawr o orfodi'r gyfraith yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae cŵn heddlu wedi achub llawer o fywydau gyda'u sgiliau unigryw a'u dewrder. Maent yn deyrngar, yn wyliadwrus ac yn amddiffynnol o'u swyddogion heddlu cyfatebol ac yn aml yn cael eu hystyried yn rhan bwysig ac unigryw o lawer o adrannau'r heddlu.

Pa fath o gŵn heddlu sydd yno?

Mae cŵn heddlu heddiw yn cael eu hyfforddi mewn meysydd penodol. Gallech ddweud eu bod yn arbenigwyr yn eu maes. Mae rhai o'r rolau cŵn heddlu penodol yn cynnwys:

Olrhain - Mae cŵn heddlu sy'n arbenigo mewn tracio yn defnyddio eu synnwyr arogli pwerus i olrhain troseddwyr a ddrwgdybir neu bobl sydd ar goll. Mae cŵn olrhain yn cael eu hyfforddi am flynyddoedd a gallant ddod o hyd i hyd yn oed y troseddwr mwyaf cyfrwys. Heb yr heddlu olrhain cŵn, byddai llawer o bobl a ddrwgdybir yn dianc rhag yr heddlu.

Datgelwyr Sylweddau - Mae'r cŵn heddlu hyn hefyd yn defnyddio eu synnwyr arogli i helpu'r heddlu, ond mewn ffordd wahanol i gŵn olrhain . Mae cŵn sylweddau yn canolbwyntio ar ganfod sylwedd penodol. Mae rhai cŵn yn arbenigo mewn adnabod bomiau neu ffrwydron. Mae'r cŵn dewr hyn yn cael eu hyfforddi nid yn unig i ganfod y ffrwydryn, ond hefyd sut i ymateb (yn ofalus iawn!) a rhoi gwybod yn ddiogel i'w partner swyddog ble mae'r ffrwydryn wedi'i leoli. Gall cŵn eraillcanolbwyntio ar gyffuriau anghyfreithlon. Mae'r cŵn hyn yn helpu i arbed swyddogion rhag gorfod chwilio'n araf â llaw trwy fagiau neu gar neu ardaloedd eraill trwy benderfynu'n gyflym a yw sylwedd anghyfreithlon yn agos.

Gorfodi Cyhoeddus - Mae'r cŵn heddlu hyn yn cynorthwyo swyddogion wrth gadw trefn. Gallant fynd ar ôl troseddwr a ddrwgdybir a'i ddal tra bydd y swyddog yn cyrraedd neu efallai y bydd yn gwarchod ardal (fel carchar neu garchar) i gadw'r rhai a ddrwgdybir rhag dianc.

Cŵn Cadaver - Er mae'n swnio'n fath o gros, mae'r cŵn heddlu hyn wedi'u hyfforddi i ddod o hyd i gyrff marw. Mae hon yn swyddogaeth bwysig mewn adran heddlu ac mae'r cŵn hyn yn ei wneud yn dda.

Gweld hefyd: Anifeiliaid: Stick Bug

Canfod Cŵn Heddlu Milwrol

Ffynhonnell: Môr-filwyr yr Unol Daleithiau Could my Pwdl yn gi heddlu?

Wel, efallai bod eich pwdl yn gi gwych, ond mae'n debyg na fyddai'n ffit gwych i gi heddlu. Mae angen hyfforddiant arbennig a phenodol iawn ar gŵn heddlu. Mae yna lawer o wahanol fridiau o gŵn sydd wedi'u hyfforddi yng ngwaith yr heddlu. Mae pa frid yn aml yn dibynnu ar y math o waith y byddant yn ei wneud. Mae rhai o'r bridiau mwyaf poblogaidd heddiw yn cynnwys Bugeiliaid Almaeneg a Malinois Gwlad Belg, er bod cŵn eraill fel Bloodhounds (sy'n dda ar gyfer olrhain) a Beagles (da ar gyfer canfod cyffuriau) yn cael eu defnyddio hefyd. Waeth pa frid ydyn nhw, mae cŵn heddlu fel arfer yn cael eu hyfforddi o gŵn bach i ddysgu eu swydd.

Beth sy'n digwydd i gŵn heddlu pan fyddantymddeol?

Mae cŵn heddlu fel arfer yn cael eu trin fel arwyr. Lawer gwaith maen nhw'n mynd i fyw gyda'u partner swyddog heddlu dynol. Maen nhw wedi treulio blynyddoedd gyda'r person hwn ac wedi dod i feddwl amdano fel teulu, felly mae hyn yn gweithio'n dda i'r swyddog a'r ci.

Swyddog K-9 y Fyddin Daga

Ffynhonnell: Awyrlu UDA

Am ragor am Gŵn:

Border Collie

Dachshund

Almaeneg Shepherd

Adendalwr Aur

Adalw Labrador

Cŵn Heddlu

Pwdl

Gweld hefyd: Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs cyfrifiadurol

Daeargi Swydd Efrog

Gwiriwch ein rhestr o ffilmiau plant am gŵn.

Yn ôl i Cŵn

Yn ôl i Anifeiliaid i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.