Chwyldro Ffrengig i Blant: Cynulliad Cenedlaethol

Chwyldro Ffrengig i Blant: Cynulliad Cenedlaethol
Fred Hall

Chwyldro Ffrengig

Cynulliad Cenedlaethol

Hanes >> Chwyldro Ffrengig

Chwaraeodd y Cynulliad Cenedlaethol ran fawr yn y Chwyldro Ffrengig. Roedd yn cynrychioli pobl gyffredin Ffrainc (a elwir hefyd yn Drydedd Stad) ac yn mynnu bod y brenin yn gwneud diwygiadau economaidd i yswirio bod gan y bobl fwyd i'w fwyta. Cymerodd reolaeth dros y llywodraeth a bu'n rheoli Ffrainc mewn rhyw ffordd am tua 10 mlynedd.

Sut y cafodd ei ffurfio gyntaf?

Ym mis Mai 1789, y Brenin Louis XVI galw cyfarfod o'r Estates General i fynd i'r afael ag argyfwng ariannol Ffrainc. Roedd yr Ystadau Cyffredinol yn cynnwys tri grŵp, sef Ystad Gyntaf (y clerigwyr neu arweinwyr eglwysig), yr Ail Ystâd (y pendefigion), a'r Drydedd Ystad (y cominwyr). Roedd gan bob grŵp yr un faint o bŵer pleidleisio. Teimlai’r Drydedd Stad nad oedd hyn yn deg gan eu bod yn cynrychioli 98% o’r bobl, ond y gallent gael eu gwrthod o hyd 2:1 gan y ddwy stad arall.

Pan wrthododd y brenin roi mwy o rym iddynt, gwnaeth y Creodd Trydedd Ystad ei grŵp ei hun o'r enw'r Cynulliad Cenedlaethol. Dechreusant gyfarfod yn rheolaidd a rhedeg y wlad heb gymorth y brenin.

Gwahanol Enwau

Yn ystod y Chwyldro Ffrengig, daeth pwerau a newidiodd enw'r cynulliad chwyldroadol. Dyma linell amser o'r newidiadau enw:

 • Y Cynulliad Cenedlaethol (Mehefin 13, 1789 - 9 Gorffennaf, 1789)
 • Y Cynulliad Cyfansoddol Cenedlaethol (Gorffennaf 9,1789 - Medi 30, 1791)
 • Y Cynulliad Deddfwriaethol (Hydref 1, 1791 - Medi 20, 1792)
 • Confensiwn Cenedlaethol (Medi 20, 1792 - 2 Tachwedd, 1795)
 • Cyngor yr Henfydion/Cyngor o Bum Cant (Tachwedd 2, 1795 - Tachwedd 10, 1799)

13>Treial y Brenin Louis XVI

gan y Confensiwn Cenedlaethol

gan Anhysbys Grwpiau Gwleidyddol

Er bod holl aelodau’r cynulliad chwyldroadol eisiau llywodraeth newydd, roedd llawer o wahanol garfanau o fewn y cynulliad a yn ymladd yn barhaus am rym. Ffurfiodd rhai o'r grwpiau hyn glybiau fel y Jacobin Club, y Cordeliers, a'r Plain. Roedd hyd yn oed ymladd o fewn y clybiau. Rhannwyd y Clwb Jacobiniaid pwerus yn grŵp Mynydd a'r Girondins. Pan enillodd grŵp y Mynydd reolaeth yn ystod Teyrnasiad Terfysgaeth, dienyddiwyd llawer o'r Girondiniaid.

Gwleidyddiaeth Chwith a De

Y termau "adain chwith" a Dechreuodd gwleidyddiaeth "adain dde" gyda'r Cynulliad Cenedlaethol ar ddechrau'r Chwyldro Ffrengig. Pan gyfarfu'r cynulliad, eisteddodd cefnogwyr y brenin i'r arlywydd ar y dde, tra bod y chwyldroadwyr mwy radical yn eistedd ar y chwith.

Ffeithiau Diddorol am y Cynulliad Cenedlaethol yn ystod y Chwyldro Ffrengig <8

 • Galwyd aelodau'r cynulliad yn ddirprwyon. Nid oeddent yn cynrychioli'r holl bobl mewn gwirionedd. Ar y cyfan roeddynt yn gyffredinwyr cyfoethog a etholwydgan gominwyr cyfoethog eraill.
 • Pasiodd y cynulliad y Datganiad o Hawliau Dyn a'r Dinesydd ym mis Awst 1789. Dylanwadodd Thomas Jefferson a Lafayette ar y ddogfen.
 • Yr oedd 745 o aelodau yn y Gymanfa Ddeddfwriaethol.
 • Pan orchmynnodd y brenin i'r Cynulliad Cenedlaethol wasgaru, cyfarfuasant mewn cwrt tennis lle y tyngasant lw (o'r enw Llw y Cwrt Tennis) i gadw cyfarfod tan y brenin cwrdd â'u gofynion.
 • Gweithgareddau

  Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy am y Chwyldro Ffrengig:

  Llinell Amser a Digwyddiadau
  Llinell amser y Chwyldro Ffrengig

  Achosion y Chwyldro Ffrengig

  Ystadau Cyffredinol

  Gweld hefyd: Hanes Talaith New Mexico i Blant

  Cynulliad Cenedlaethol

  Storio'r Bastille

  Gorymdaith Merched ar Versailles

  Gweld hefyd: Chwyldro America: Gwladgarwyr a Teyrngarwyr

  Teyrnasiad Terfysgaeth

  Y Cyfeiriadur

  Pobl

  4>Pobl Enwog y Chwyldro Ffrengig

  Marie Antoinette

  Napoleon Bonaparte

  Marquis de Lafayette

  Maximilien Robespierre

  Arall

  Jacobiniaid

  Symbolau’r Chwyldro Ffrengig

  Geirfa a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Chwyldro Ffrengig
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.