Chwyldro Ffrengig i Blant: Bywgraffiad Maximilien Robespierre

Chwyldro Ffrengig i Blant: Bywgraffiad Maximilien Robespierre
Fred Hall

Chwyldro Ffrengig

Maximilien Robespierre

Bywgraffiad

Hanes >> Bywgraffiad >> Y Chwyldro Ffrengig

Portread o Maximilien Robespierre

Awdur: Pierre Roch Vigneron

 • Galwedigaeth: Ffrangeg Chwyldroadol
 • Ganed: Mai 6, 1758 yn Artois, Ffrainc
 • Bu farw: Gorffennaf 28, 1794 ym Mharis, Ffrainc
 • <10 Yn fwyaf adnabyddus am: Dyfarniad Ffrainc yn ystod Teyrnasiad Terfysgaeth
 • Llysenw: The Incorruptible
Bywgraffiad: <4

Ble ganwyd Maximilien Robespierre?

Ganed Maximilien Robespierre yng ngogledd Ffrainc ar Fai 6, 1758. Wedi i'w rieni farw, aeth Maximilien a'i dri brawd a chwaer i fyw gyda'u neiniau a theidiau. Roedd Young Maximilien yn blentyn call a oedd yn mwynhau darllen ac astudio'r gyfraith. Yn fuan dilynodd yn ôl traed ei dad trwy fynychu'r ysgol ym Mharis i ddod yn gyfreithiwr.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Ar ôl graddio o'r ysgol, bu Robespierre yn ymarfer y gyfraith yn Arras, Ffrainc . Daeth yn adnabyddus fel dadleuydd dros bobl dlawd ac ysgrifennodd bapurau yn protestio yn erbyn rheolaeth y dosbarthiadau uwch. Pan alwodd y brenin yr Ystadau Cyffredinol ym 1789, etholwyd Robespierre gan y cominwyr i'w cynrychioli fel dirprwy i'r Drydedd Stad. Teithiodd i Baris i ddechrau ei yrfa wleidyddol gan obeithio gwella bywydau'r bobl gyffredin.

Y Chwyldro yn Dechrau

Mae'nyn fuan ar ôl i Robespierre ymuno â'r Estates General y torrodd aelodau'r Trydydd Ystad (y cominwyr) i ffwrdd a ffurfio'r Cynulliad Cenedlaethol. Roedd Robespierre yn aelod di-flewyn-ar-dafod o'r Cynulliad Cenedlaethol ac yn gefnogwr i'r Datganiad o Hawliau Dyn a'r Dinesydd . Cyn bo hir, roedd y Chwyldro Ffrengig wedi dechrau.

Robespierre Arwain y Clwb Jacobinaidd

Portread o Maximilien de Robespierre

>Awdur: Peintiwr Ffrengig anhysbys Y Jacobiniaid

Wrth i'r Chwyldro fynd rhagddo, ymunodd Robespierre â'r Jacobins Club lle daeth o hyd i lawer o bobl o'r un anian. Roedd yn cael ei ystyried yn radical a oedd am i'r frenhiniaeth gael ei dymchwel a'r bobl i gymryd drosodd y llywodraeth.

Robespierre yn Ennill Grym

Dros amser, dechreuodd Robespierre ennill grym yn y llywodraeth chwyldroadol newydd. Daeth yn arweinydd y grŵp radical "Mountain" yn y Cynulliad ac yn y pen draw enillodd reolaeth ar y Jacobiniaid. Ym 1793, ffurfiwyd Pwyllgor Diogelwch y Cyhoedd. Roedd y grŵp hwn fwy neu lai yn rhedeg llywodraeth Ffrainc. Daeth Robespierre yn arweinydd y Pwyllgor ac, felly, y dyn mwyaf pwerus yn Ffrainc.

Teyrnasiad Terfysgaeth

Roedd Robespierre yn benderfynol o weld nad oedd y Chwyldro Ffrengig yn gwneud hynny. methu. Ofnai y byddai gwledydd cyfagos, fel Awstria a Phrydain Fawr, yn anfon milwyr i roi'r chwyldro i lawr ac ailsefydlu'rbrenhiniaeth Ffrainc. Er mwyn dileu unrhyw wrthwynebiad, cyhoeddodd Robespierre "rheol Terfysgaeth." Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd unrhyw un a oedd yn gwrthwynebu'r llywodraeth chwyldroadol ei arestio neu ei ddienyddio. Defnyddiwyd y gilotîn i dorri pennau'r bradwyr a amheuir. Cafodd dros 16,000 o "elynion" y wladwriaeth eu dienyddio'n swyddogol dros y flwyddyn nesaf. Cafodd miloedd yn rhagor eu curo i farwolaeth neu bu farw yn y carchar.

Treial a Dienyddio

Ar ôl blwyddyn o reolaeth lem gan Robespierre, roedd llawer o’r arweinwyr chwyldroadol wedi cael digon o y Braw. Fe wnaethon nhw droi Robespierre ymlaen a'i arestio. Dienyddiwyd ef, ynghyd â llawer o'i gefnogwyr, trwy gilotîn ar Orffennaf 28, 1794.

>

Dienyddiad Robespierre a

ei gefnogwyr ar 28 Gorffennaf 1794

Awdur: Anhysbys Etifeddiaeth

Mae haneswyr yn aml yn dadlau am etifeddiaeth Robespierre. Ai anghenfil oedd e a gafodd filoedd o bobl eu lladd i gynnal grym? A oedd yn arwr ac yn ymladdwr dros y bobl yn erbyn gormes? Mewn rhai ffyrdd, roedd y ddau.

Gweld hefyd: Kids Math: Darganfod Cyfaint ac Arwynebedd Maes

Ffeithiau Diddorol am Maximilien Robespierre

 • Cafodd Robespierre ei saethu yn ei ên pan gafodd ei arestio. Nid yw'n hysbys a saethodd ei hun yn ceisio lladd ei hun, neu a gafodd ei saethu gan un o'r gwarchodwyr yn ei arestio.
 • Roedd yn erbyn yr Eglwys Gatholig ac roedd ganddo grefydd newydd o'r enw y Cwlt y Bod Goruchaf wedi'i sefydlu fel crefydd swyddogolFfrainc.
 • Yr oedd yn ddi-flewyn-ar-dafod yn erbyn caethwasiaeth, a enillodd iddo elynion ymhlith llawer o gaethweision. Helpodd i gael gwared ar gaethwasiaeth yn Ffrainc ym 1794, ond fe'i hailsefydlwyd ym 1802 gan Napoleon.
 • Dienyddiwyd nifer o'i wrthwynebwyr gwleidyddol yn ystod Teyrnasiad Terfysgaeth gan Robespierre. Ar un adeg, pasiwyd deddf y gallai dinesydd gael ei weithredu am yr “amheuaeth” o fod yn wrth-chwyldroadol yn unig.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy ar y Chwyldro Ffrengig:

  Gweld hefyd: Hanes: Yr Oesoedd Canol i Blant
  Llinell Amser a Digwyddiadau

  Llinell Amser y Chwyldro Ffrengig

  Achosion y Chwyldro Ffrengig

  Ystadau Cyffredinol

  Cynulliad Cenedlaethol

  Storio'r Bastille

  Gorymdaith Merched ar Versailles

  Teyrnasiad Terfysgaeth

  Y Cyfeiriadur

  Pobl

  3>Pobl Enwog y Chwyldro Ffrengig

  Marie Antoinette

  Napoleon Bonaparte

  Marquis de Lafayette

  Maximilien Robespierre

  Arall

  Jacobiniaid

  Symbolau'r Chwyldro Ffrengig

  Geirfa a Thermau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Bywgraffiad >> Chwyldro Ffrengig
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.