Kids Math: Darganfod Cyfaint ac Arwynebedd Maes

Kids Math: Darganfod Cyfaint ac Arwynebedd Maes
Fred Hall

Kids Math

Darganfod Cyfaint ac

Arwynebedd Sffêr

Beth yw sffêr?

Fersiwn tri dimensiwn yw sffêr o gylch, fel pêl-fasged neu farmor. Diffiniad sffêr yw "pob pwynt sydd yr un pellter o bwynt sengl o'r enw'r canol."

Telerau Sffêr

Gweld hefyd: Gwyliau i Blant: Diwrnod Annibyniaeth (Pedwerydd o Orffennaf)

Er mwyn cyfrifo'r arwynebedd arwyneb a chyfaint sffêr yn gyntaf mae angen i ni ddeall ychydig o dermau:

Radiws - Radiws sffêr yw'r pellter o'r canol i'r wyneb. Bydd yr un pellter ar gyfer sffêr ni waeth ble mae'n cael ei fesur o'r wyneb.

Diamedr - Mae'r diamedr yn llinell syth o un pwynt ar wyneb y sffêr i un arall sy'n mynd trwy ganol y sffêr. Mae'r diamedr bob amser ddwywaith pellter y radiws.

Pi - Mae Pi yn rhif arbennig a ddefnyddir gyda chylchoedd a sfferau. Mae'n mynd ymlaen am byth, ond byddwn yn defnyddio fersiwn gryno lle mae Pi = 3.14. Rydym hefyd yn defnyddio'r symbol π i gyfeirio at y rhif pi mewn fformiwlâu.

Arwynebedd Sffêr

I ddarganfod arwynebedd sffêr rydym yn defnyddio arbennig fformiwla. Bydd yr ateb i'r fformiwla hon mewn unedau sgwâr.

Arwynebedd Arwyneb = 4πr2

Mae hyn yr un peth â dweud: 4 x 3.14 x radiws x radiws

Enghraifft o Broblem

Beth yw arwynebedd sffêr sydd â radiws o 5 modfedd?

4πr2

= 4 x 3.14 x5 modfedd x 5 modfedd

= 314 modfedd2

Gweld hefyd: Panda Cawr: Dysgwch am yr arth anwesog.

Cyfaint Sffêr

Mae fformiwla arbennig arall ar gyfer darganfod cyfaint sffêr. Y cyfaint yw faint o le sy'n cymryd y tu mewn i sffêr. Mae'r ateb i gwestiwn cyfaint bob amser mewn unedau ciwbig.

Cyfrol = 4/3 πr3

Mae hwn yr un fath â 4 ÷ 3 x 3.14 x radiws x radiws radiws x

Enghraifft o Broblem

Beth yw cyfaint sffêr gyda radiws o 3 troedfedd?

Cyfrol = 4/3 πr3<4

= 4 ÷ 3 x 3.14 x 3 x 3 x 3

= 113.04 troedfedd3

Pethau i'w Cofio

  • Arwynebedd y sffêr = 4πr2
  • Cyfaint sffêr = 4/3 πr3
  • Dim ond y radiws sydd ei angen arnoch i gyfrifo cyfaint ac arwynebedd sffêr.
  • Atebion ar gyfer dylai problemau arwynebedd arwyneb fod mewn unedau sgwâr bob amser.
  • Dylai atebion i broblemau cyfaint fod mewn unedau ciwbig bob amser.

Mwy o Bynciau Geometreg <4

Cylch

Polygonau

Pedrochr

Trionglau

Theorem Pythagorean

Perimedr

Llithriad<4

Arwynebedd

Cyfaint Blwch neu Ciwb

Arwynebedd Cyfrol ac Arwyneb Sffêr

Arwynebedd Cyfrol ac Arwyneb Silindr

Cyfaint ac Arwynebedd Côn

Geirfa onglau

Geirfa Ffigurau a Siapiau

Yn ôl i Mathemateg i Blant

Yn ôl i Astudiaeth Plant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.