Bywgraffiad yr Arlywydd Barack Obama i Blant

Bywgraffiad yr Arlywydd Barack Obama i Blant
Fred Hall

Bywgraffiad

Yr Arlywydd Barack Obama

Arlywydd Barack Obama gan Pete Souza

Barack Obama oedd y 44ain Arlywydd o'r Unol Daleithiau.

Gwasanaethodd fel Llywydd: 2009-2017

Is-lywydd: Joseph Biden

9>Parti: Democrat

Oedran urddo: 47

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Cemegwyr Enwog

Ganed: Awst 4, 1961 yn Honolulu, Hawaii

Priod: Michelle LaVaughn Robinson Obama

Plant: Malia, Sasha

Llysenw: Barry

Bywgraffiad:

Am beth mae Barack Obama yn fwyaf adnabyddus?

Mae Barack Obama yn fwyaf enwog am fod yn Arlywydd Affricanaidd Americanaidd cyntaf yr Unol Daleithiau.

Tyfu i Fyny

Cafodd Barack ei fagu yn nhalaith Hawaii yn ogystal â Jakarta, dinas yn Indonesia. Roedd ei fam, Stanley Ann Dunham, yn hanu o Kansas tra cafodd ei dad, Barack Obama, Sr., ei eni yn Kenya, Affrica. Ar ôl i'w rieni ysgaru, priododd ei fam â dyn o Indonesia a symudodd y teulu i Indonesia am gyfnod. Yn ddiweddarach, codwyd Barack gan ei nain a'i nain yn Hawaii. Pan oedd yn blentyn aeth o'r enw "Barry" gyda'r llysenw.

Graddiodd Barack o Brifysgol Columbia yn Efrog Newydd yn 1983. Ar ôl graddio, cafodd ychydig o swyddi gwahanol gan gynnwys gweithio yn y Prosiect Datblygu Cymunedau yn Chicago, Illinois. Penderfynodd yn fuan ei fod eisiau bod yn gyfreithiwr ac aeth i Ysgol y Gyfraith Harvard. Ar ôl graddio yn 1991,dechreuodd ymarfer y gyfraith.

Arlywydd Obama yn y podiwm

Ffynhonnell: Llynges yr UD

Llun gan Swyddog Mân Dosbarth 1af Leah Stiles

Cyn iddo ddod yn Llywydd

Ym 1996 penderfynodd Barack fynd i fyd gwleidyddiaeth. Rhedodd dros Senedd Talaith Illinois ac enillodd. Gwasanaethodd ar senedd y wladwriaeth tan 2004 pan gafodd ei ethol i Senedd yr Unol Daleithiau.

Ar ôl tair blynedd o wasanaethu ar Senedd yr UD, ymunodd Obama yn etholiad arlywyddol 2008. Roedd wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol am fod yn gyfathrebwr rhagorol ac roedd yn boblogaidd iawn. Teimlai llawer mai ei rwystr mwyaf wrth ddod yn arlywydd fyddai trechu cyn Brif Fonesig a Seneddwr Efrog Newydd Hillary Clinton yn yr ysgolion cynradd democrataidd.

Gorchfygodd Obama Hillary Clinton yn yr ysgolion cynradd ac yna cymerodd yr ymgeisydd gweriniaethol John McCain yn yr etholiad cyffredinol . Enillodd yr etholiad o gryn dipyn a chafodd ei urddo'n arlywydd ar Ionawr 20, 2009. Cafodd ei ail-ethol eto yn 2012 gan ennill yr etholiad dros y gweriniaethwr Mitt Romney.

Barack Obama gyda theulu gan gynnwys ei wraig Michelle

a merched Malia a Sasha gan Pete Souza Arlywyddiaeth Barack Obama

Isod rydym wedi rhestru rhai o'r digwyddiadau a llwyddiannau yn ystod arlywyddiaeth Barack Obama:

 • Diwygio Gofal Iechyd - Un o lwyddiannau mwyaf arwyddocaol Barack Obama fel arlywydd oedd diwygio gofal iechyd. Yn2010, llofnododd y Ddeddf Amddiffyn Cleifion a Gofal Fforddiadwy yn gyfraith. Daeth y gyfraith hon mor gysylltiedig â Barack Obama fel y cyfeirir ati weithiau fel "Obamacare." Bwriad y gyfraith hon yw helpu pobl dlawd i allu fforddio yswiriant iechyd a darparu gofal iechyd o safon i bob Americanwr.
 • Polisi Tramor - Roedd cyflawniadau cysylltiadau tramor yr Arlywydd Obama yn cynnwys cytundeb rhaglen niwclear ag Iran, gan fynd yn uwch na'r arweinydd Libya Moammar Gaddafi, ac agor cysylltiadau diplomyddol â Chiwba (fe oedd yr arlywydd cyntaf i ymweld â Chiwba ers 1928).
 • Rhyfeloedd Irac ac Affganistan - Roedd y rhyfeloedd hyn yn parhau ar hyn o bryd pan ddaeth Obama yn arlywydd. Daeth yr Arlywydd Obama â Rhyfel Irac i ben yn llwyddiannus gyda’r rhan fwyaf o filwyr yr Unol Daleithiau yn dychwelyd adref yn 2011. Ni lwyddodd Rhyfel Afghanistan cystal a pharhaodd trwy gydol wyth mlynedd Obama fel arlywydd. Cynyddodd anafusion yr Unol Daleithiau gyda 2010 yn dod yn flwyddyn waethaf y rhyfel. Fodd bynnag, cafodd Osama bin Laden (arweinydd ymosodiadau 9/11) ei ddal a'i ladd o'r diwedd ar Fai 11, 2011.
 • UDA. Economi - Mae yna ddadleuon amrywiol ar sut hwyliodd economi'r UD o dan arweinyddiaeth Obama. Er bod diweithdra wedi cyrraedd uchafbwynt o 10% yn 2009, amcangyfrifir bod dros 11 miliwn o swyddi wedi'u creu yn ystod ei ddau dymor. Ar ddechrau ei lywyddiaeth, gwthiodd Obama am drethi uwch, llywodraeth ffederal fwy, a chynlluniau ysgogi i gael yr economisymud. Tra bod rhai meysydd o'r economi yn dangos arwyddion o welliant, arhosodd twf yr economi gyffredinol (GDP) yn araf trwy gydol ei lywyddiaeth.
 • Gollyngiad Olew Gwlff Mecsico - Ar Ebrill 20, 2010 achosodd damwain ar rig olew gollyngiad olew enfawr yng Ngwlff Mecsico. Rhyddhawyd tunnell o olew i'r cefnfor am ddyddiau yn ddiweddarach. Halogodd yr olew hwn lawer o'r gagendor ac fe'i hystyrir yn un o'r trychinebau amgylcheddol gwaethaf yn hanes y byd.
Ar ôl Llywyddiaeth

Ar adeg ysgrifennu hwn erthygl, roedd yr Arlywydd Obama newydd adael ei swydd. Mae'r hyn y bydd yn ei wneud ar ôl bod yn arlywydd a faint y bydd yn ymwneud â gwleidyddiaeth y byd i'w weld o hyd.

gan Pete Souza Ffeithiau Hwyl am Barack Obama

 • Mae'n hoffi chwarae pêl-fasged ac mae'n gefnogwr chwaraeon brwd. Ei hoff dimau yw'r Chicago Bears ar gyfer pêl-droed a'r Chicago White Sox ar gyfer pêl fas.
 • Mae ganddo sawl hanner-chwaer gan gynnwys hanner chwaer iau o'r enw Maya Soetoro-Ng.
 • Mae wedi gwneud arian da o ysgrifennu llyfrau. Yn 2009 gwnaeth $5.5 miliwn.
 • Gall Barack siarad Indoneseg a rhywfaint o Sbaeneg.
 • Enillodd Wobr Grammy yn 2006 am ei lais ar y llyfr sain Dreams From My Father .
 • Ar ôl gweithio yn Baskin-Robbins yn ei arddegau, nid yw Barack yn hoffi hufen iâ mwyach. Bummer!
 • Mae wedi darllen y Harry i gydLlyfrau crochenydd.
 • Tra'n byw yn Indonesia cafodd gyfle i fwyta rhai eitemau diddorol gan gynnwys ceiliogod rhedyn a chig nadroedd. Yum!
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Bywgraffiadau i Blant >> Llywyddion UDA i Blant

  Dyfynnwyd Gwaith

  Gweld hefyd: Y Rhyfel Oer i Blant: Ras Ofod  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.