Cemeg i Blant: Cemegwyr Enwog

Cemeg i Blant: Cemegwyr Enwog
Fred Hall

Cemeg i Blant

Cemegwyr Enwog

Gelwir gwyddonwyr sy'n arbenigo ym maes cemeg yn gemegwyr. Bu llawer o gemegwyr enwog trwy gydol hanes sydd wedi gwneud darganfyddiadau a datblygiadau arloesol sydd wedi newid y byd. Dyma ychydig ohonyn nhw:

Amedeo Avogadro (1776 - 1856)

Gwyddonydd o’r Eidal oedd Amedeo Avogadro a luniodd gyfraith Avogadro sy’n datgan bod cyfeintiau cyfartal o’r holl nwyon cynnwys yr un nifer o foleciwlau o dan yr un amodau pwysau a thymheredd. Enwyd cysonyn Avogadro ar ei ôl.

Jons Jacob Berzelius (1779 - 1848)

Cemegydd o Sweden oedd Jons Jacob Berzelius sy'n fwyaf enwog am helpu i ddatblygu'r nodiant ar gyfer ysgrifennu fformiwlâu cemegol. Chwaraeodd ran hefyd wrth ddarganfod ac ynysu llawer o elfennau gan gynnwys silicon, thorium, cerium, a seleniwm. Mae llawer o dermau cemegol yn cael eu credydu i Berzelius fel "allotrope" a "catalysis." Fe'i gelwir yn dad i gemeg Sweden.

Robert Boyle (1627 - 1691)

Gweld hefyd: Mytholeg Groeg: Demeter

Mae Robert Boyle yn cael ei ystyried yn aml fel y cemegydd modern cyntaf ac un o sylfaenwyr cemeg gwyddoniaeth. Ef hefyd a arloesodd y dull gwyddonol. Datblygodd Gyfraith Boyle sy'n datgan, o dan system gaeedig gyda gwasgedd cyson, fod gwasgedd a chyfaint nwy mewn cyfrannedd gwrthdro.

Marie Curie (1867-1934)

4> Roedd Marie Cure aCemegydd Pwyleg a fathodd y term ymbelydredd. Darganfuodd hefyd yr elfennau poloniwm a radiwm. Hi oedd y fenyw gyntaf i ennill y Wobr Nobel ac enillodd y wobr ddwywaith, unwaith am ffiseg yn 1903 ac eto am gemeg yn 1911. Mae'r uned ar gyfer mesur ymbelydredd, y Curie, wedi'i henwi ar ei hôl hi a'i gŵr Pierre. Ewch yma i ddysgu mwy am Marie Curie.

John Dalton (1766 - 1844)

Cemegydd o Loegr oedd John Dalton a helpodd i ddatblygu'r ddamcaniaeth atomig am atomau a elfennau. Ym 1803 cyflwynodd y rhestr gyntaf o bwysau atomig ar gyfer nifer o sylweddau. Mae Dalton hefyd yn adnabyddus am ei waith yn ymchwilio i ddallineb lliw.

Syr Humphry Davy (1778 - 1829)

Mae Syr Humphry Davy yn fwyaf adnabyddus am ddefnyddio electrolysis i ynysu a darganfod llawer o elfennau. Mae'n cael y clod am ynysu neu ddarganfod sodiwm, calsiwm, boron, bariwm, magnesiwm, ïodin, clorin, a photasiwm. Dyfeisiodd hefyd lamp diogelwch i lowyr o'r enw y Davy lamp.

Rosalind Franklin (1920 - 1958)

Cemegydd a ffisegydd o Loegr oedd Rosalind Franklin a gyfrannodd at y darganfod helics dwbl DNA. Chwaraeodd ei delwedd diffreithiant pelydr-X o DNA ran bwysig yn ei ddarganfyddiad. Perfformiodd ymchwil bwysig hefyd i'r firysau polio a TMV.

Antoine Lavoisier (1743 - 1794)

Cemegydd Ffrengig oedd Antoine Lavoisier sydd weithiau yncyfeirir ato fel "tad cemeg fodern". Datblygodd y "gyfraith cadwraeth màs" sy'n nodi bod yn rhaid i fàs y system aros yn gyson dros amser ar gyfer unrhyw system gaeedig. Profodd hefyd fod sylffwr yn elfen ac enwodd yr elfennau ocsigen a hydrogen.

Dmitri Mendeleyev (1834 - 1907)

Cemegydd o Rwsia oedd Dmitry Mendeleyev a ddaeth i fyny gyda'r tabl cyfnodol cyntaf o'r elfennau a gyhoeddodd yn 1865. Roedd yn gallu rhagweld darganfyddiad llawer mwy o elfennau gan ddefnyddio'r tabl.

Alfred Nobel (1833 - 1896) <7

Cemegydd a dyfeisiwr o Sweden oedd Alfred Nobel a ddyfeisiodd ddeinameit. Roedd yn ddyfeisiwr toreithiog a daliodd 350 o batentau. Efallai ei fod yn fwyaf enwog am gychwyn y Wobr Nobel. Enwir yr elfen nobelium ar ôl Alfred Noble.

Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn ar y dudalen hon.

Gwrandewch ar ddarlleniad o'r dudalen hon :

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

Mwy o Bynciau Cemeg

>
5>Mater

Atom

Moleciwlau

Isotopau

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd James Buchanan for Kids

Solidau, Hylifau, Nwyon

Toddi a Berwi

Bondio Cemegol

Adweithiau Cemegol

Ymbelydredd ac Ymbelydredd

Cymysgeddau a Chyfansoddion

Enwi Cyfansoddion

Cymysgeddau

Gwahanu Cymysgeddau

Toddion

Asidau a Basau

Grisialau

Metelau

Halen aSebon

Dŵr

Arall

Geirfa a Thelerau

Offer Lab Cemeg

Cemeg Organig

Cemegwyr Enwog

Elfennau a'r Tabl Cyfnodol

Elfennau

Tabl Cyfnodol

Gwyddoniaeth >> Cemeg i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.