Anifeiliaid: Lionfish

Anifeiliaid: Lionfish
Fred Hall

Tabl cynnwys

Lionfish

Lionfish

Ffynhonnell: NOAA

Yn ôl i Anifeiliaid i Blant

Mae'r Lionfish yn bysgodyn hardd a diddorol yr olwg. pigau hir, esgyll fflachlyd, a streipiau llachar. Fodd bynnag, mewn natur weithiau mae llachar a hardd yn golygu "peryglus" ac mae hynny'n wir gyda'r pysgod llew. Mae ei liwiau llachar yn hysbysebu ei bigau gwenwynig. Yr enw gwyddonol ar y pysgod llew yw Pterois. Mae pymtheg o rywogaethau gwahanol yn y Genws Pterois o bysgod.

Ble mae'r pysgod llew yn byw?

Mae pysgod llew i'w cael yn Ne'r Môr Tawel. Maent yn hoffi byw mewn riffiau cwrel, ardaloedd creigiog, a morlynnoedd.

Cyflwynwyd pysgod llew hefyd yn ddamweiniol oddi ar Arfordir Dwyrain yr Unol Daleithiau ac ym Môr y Caribî. Efallai bod hyn wedi dod o acwariwm yn torri yn ystod corwynt yn Florida. Nawr mae'r Lionfish wedi sefydlu ei hun ac yn achosi problemau i'r bywyd morol lleol.

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Ulysses S. Grant i Blant

Lionfish

Ffynhonnell: NOAA Beth mae'n ei fwyta?

Mae pysgod llew yn helwyr da. Nid ydynt mewn gwirionedd yn defnyddio eu pigau gwenwynig i hela. Unwaith y byddan nhw'n agos at eu hysglyfaeth maen nhw'n defnyddio'u hesgyll pectoral mawr i daflu llygad ar eu hysglyfaeth a'i lyncu mewn un brathiad. Mae rhai o'u hoff fwyd yn cynnwys molysgiaid, pysgod llai, a chreaduriaid di-asgwrn-cefn.

Pa mor wenwynig yw e?

Mae gan bigau'r pysgod llew bigion a ddefnyddir i amddiffyn rhag ysglyfaethwyr. Mae'r pigiad yn eithafpwerus a gall fod yn beryglus i bobl. Mae pigiad pysgodyn llew yn boenus iawn a gall achosi i berson fynd yn sâl iawn gan gynnwys twymyn a chael trafferth anadlu. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o'r amser nid yw pobl yn marw o bigiad pysgodyn llew.

Pa mor fawr mae pysgodyn llew yn ei gael?

Mae pysgod llew yn tyfu i tua 12 i 15 modfedd o hyd ac yn pwyso tua 2 1/2 pwys. Gallant fyw 10 i 15 mlynedd yn y gwyllt. Un o'r rhywogaethau mwyaf adnabyddus o lewod yw'r pysgod llew coch. Mae'n adnabyddus am ei streipiau fertigol coch, gwyn a thywyll nodweddiadol. Gall y pysgod hyn fod â nifer o bigau ac esgyll yn ymwthio allan, gan gynnwys 13 neu fwy o bigau'r cefn a thaselau dermal uwchben eu llygaid ac o dan eu cegau.

Pysgodyn Llew

>Ffynhonnell: NOAA Ffeithiau Hwyl am y Pysgod Llew

  • Mae'n hysbys bod pysgod llew yn ymosodol tuag at fodau dynol.
  • Mae rhai llysenwau ar gyfer pysgod llew yn cynnwys pysgod sgorpion, pysgod twrci, a draig
  • Oherwydd eu bod mor hardd a cŵl eu golwg maen nhw'n bysgod acwariwm poblogaidd iawn.
  • Mae llysenwau rhai rhywogaethau eraill o bysgod llew yn cynnwys y plu, y fu-manchu, y corrach, a'r pysgod llew. rheiddiol.
  • Mewn rhai gwledydd mae pobl yn bwyta pysgod llew ac fe'u hystyrir yn danteithfwyd.
  • Anifail cymharol unig ydyw, dim ond yn cyfarfod â physgodyn llew eraill i baru.
  • Mae'r benywod yn dodwy sawl mil o wyau. Mae'r wyau'n deor ymhen ychydig ddyddiau ac mae'r babanod, a elwir yn ffrio, yn byw ger ywyneb nes eu bod yn ddigon mawr i nofio i lawr i ardal y greigres.

Am ragor am bysgod:

Brithyll Brook

>Clownfish

Gweld hefyd: Bywgraffiad Biography Colin Powell

Y Pysgodyn Aur

Siarc Gwyn Mawr

Draenogiaid y Môr Mawr

Pysgodyn Llew

Mola Pysgod Haul y Cefnfor

Pysgodyn Haul

Yn ôl i Pysgod

Yn ôl i Anifeiliaid i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.