Bywgraffiad i Blant: Samuel Adams

Bywgraffiad i Blant: Samuel Adams
Fred Hall

Samuel Adams

Bywgraffiad

Bywgraffiad >> Hanes >> Chwyldro America
 • Galwedigaeth: Cynrychiolydd Massachusetts i Gyngres y Cyfandir, Llywodraethwr Massachusetts
 • Ganed: Medi 27, 1722 yn Boston, Massachusetts<8
 • Bu farw: Hydref 2, 1803 yng Nghaergrawnt, Massachusetts
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Tad Sylfaenol yr Unol Daleithiau a The Boston Tea Party
Bywgraffiad:

Ble tyfodd Samuel Adams i fyny?

Cafodd Samuel Adams ei fagu yn ninas Boston yn nhrefedigaeth Massachusetts. Roedd ei dad, Samuel "Diacon" Adams, yn arweinydd gwleidyddol, yn Biwritan pybyr, ac yn fasnachwr cyfoethog. Dysgodd Samuel lawer am wleidyddiaeth, hawliau'r trefedigaethau, a chrefydd gan ei rieni.

Gweld hefyd: Y Rhyfel Oer i Blant: Wal Berlin

Samuel Adams gan yr Uwchgapten John Johnston

Addysg a Gyrfa Gynnar

Dysgodd Samuel ddarllen ac ysgrifennu yn blentyn ifanc gan ei fam Mary. Yna mynychodd Ysgol Ladin Boston. Roedd yn fyfyriwr deallus ac wrth ei fodd yn dysgu. Yn bedair ar ddeg oed aeth Samuel i Brifysgol Harvard lle bu'n astudio gwleidyddiaeth a hanes. Graddiodd gyda gradd meistr yn 1743.

Dechreuodd Adams ei yrfa mewn busnes. Rhoddodd ei dad fenthyg rhywfaint o arian iddo i ddechrau ei fusnes ei hun, ond rhoddodd Samuel fenthyg hanner ohono i ffrind. Yn fuan roedd allan o arian. Cymerodd swydd yn gweithio i'w dad, ond nid oedd ganddo fawr o ddiddordebmewn busnes neu'n gwneud arian.

Meibion ​​Rhyddid

Pan basiodd llywodraeth Prydain Ddeddf Stampiau 1765, gwylltiodd Adams y byddai'r brenin yn trethu'r trefedigaethau hebddynt. cynnig cynrychiolaeth iddynt yn y llywodraeth. Dechreuodd drefnu protestiadau yn erbyn y brenin a'r trethi. Ffurfiodd grŵp o wladgarwyr o'r enw Sons of Liberty.

Daeth Meibion ​​Rhyddid yn grŵp dylanwadol wrth drefnu'r gwladgarwyr yn erbyn y Prydeinwyr. Yn gynnar buont yn protestio yn erbyn y Ddeddf Stampiau trwy hongian dymi Asiant Trethi Prydeinig a thaflu creigiau trwy ffenestri tŷ'r casglwr trethi. Buont hefyd yn rhan o'r Boston Tea Party.

Ymledodd mudiad Sons of Liberty ar draws y trefedigaethau. Roedd y grŵp yn Ninas Efrog Newydd yn arbennig o gryf a defnyddiodd brotestiadau treisgar i ddychryn teyrngarwyr yn ystod y Rhyfel Chwyldroadol.

6>Gyrfa Wleidyddol

Cafodd Adams ei ethol i Gynulliad Massachusetts yn 1765 Helpodd i drefnu'r Gyngres Deddf Stampiau a gynhaliwyd yn Efrog Newydd lle cynlluniodd y trefedigaethau ymateb unedig i'r Ddeddf Stampiau. Ar ôl i Gyflafan Boston ddigwydd ym 1770, bu Adams yn gweithio i gael byddin Prydain yn cael ei symud o'r ddinas. Trefnodd hefyd ffordd i wladgarwyr drwy'r trefedigaethau gyfathrebu â'i gilydd.

Te Parti Boston

Er i'r Ddeddf Stampiau gael ei diddymu yn 1766, fe wnaeth llywodraeth Prydain parhau i osodtrethi ar y trefedigaethau Americanaidd. Roedd un dreth ar de a fewnforiwyd i'r trefedigaethau. Ar 17 Rhagfyr, 1773 rhoddodd Adams araith i nifer o wladgarwyr ac aelodau o'r Sons of Liberty. Roedd y bobol wedi mynnu bod y llongau Prydeinig oedd yn cario te yn Boston Harbour yn gadael, ond gwrthododd y Prydeinwyr. Yn ddiweddarach y noson honno, aeth nifer o Bostoniaid ar fwrdd y llongau a dympio eu te i'r harbwr.

Rhyfel Chwyldroadol

Detholwyd Adams i gynrychioli trefedigaeth Massachusetts yn y First Cyngres y Cyfandir yn 1774. Daethant ynghyd i anfon llythyr at y Brenin Siôr III yn protestio yn erbyn y trethi. Roeddent hefyd yn bwriadu cyfarfod eto.

Dechreuodd gwladgarwyr ledled y trefedigaethau gasglu arfau. Ym Massachusetts, bu Adams yn helpu i drefnu'r milwyr, sef grŵp o filisia a oedd yn barod i ymladd ar hyn o bryd.

Brwydrau Lexington a Concord

Ym mis Ebrill 1775 , aeth y fyddin Brydeinig ati i orymdeithio i Concord, Massachusetts er mwyn dinistrio arfau gwladgarol oedd yn cael eu storio yno. Roedden nhw hefyd yn mynd i arestio'r arweinwyr gwladgarol Samuel Adams a John Hancock. Cafodd Adams a Hancock eu rhybuddio gan Paul Revere ar ôl ei daith fentrus. Llwyddasant i ddianc rhag cael eu dal, ond roedd y Rhyfel Chwyldroadol wedi dechrau.

Datganiad Annibyniaeth

Mynychodd Adams yr Ail Gyngres Gyfandirol ym 1776 lle arwyddodd y Datganiad Annibyniaeth. Cynorthwyodd hefyd iysgrifennu Erthyglau'r Cydffederasiwn.

Ar ôl y Rhyfel Chwyldroadol

Ar ôl y rhyfel, parhaodd Adams i ymwneud â gwleidyddiaeth. Gwasanaethodd fel seneddwr gwladol, yna fel rhaglaw llywodraethwr, ac yn olaf fel llywodraethwr Massachusetts. Bu farw Adams yn wyth deg un oed ym 1803.

Ffeithiau Diddorol Am Samuel Adams

 • Cafodd Adams chwech o blant gyda'i wraig gyntaf Elizabeth Checkley. Fodd bynnag, dim ond dau a oroesodd i fod yn oedolion. Bu farw ei wraig yn 1758 ac ailbriododd Samuel Elizabeth Wells yn 1764.
 • Roedd Adams yn gryf yn erbyn caethwasiaeth. Rhoddwyd caethwas o'r enw Surry iddo fel anrheg priodas. Rhyddhaodd hi ar unwaith, ond parhaodd Surry i weithio i'r Adams fel gwraig rydd.
Gweithgareddau
 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:<8

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

Dysgwch fwy am y Rhyfel Chwyldroadol:

Digwyddiadau

  Llinell Amser y Chwyldro Americanaidd

Arwain at y Rhyfel

Gweld hefyd: Bioleg i Blant: Ensymau

Achosion y Chwyldro America

Deddf Stamp

Deddfau Townshend

Cyflafan Boston

Deddfau Annioddefol

Te Parti Boston

Digwyddiadau Mawr

Y Gyngres Gyfandirol

Datganiad Annibyniaeth

Baner yr Unol Daleithiau

Erthyglau Cydffederasiwn

Valley Forge

Cytundeb Paris

Brwydrau

  Brwydrau Lexington a Concord

Cipio Fort Ticonderoga

Brwydr Bunker Hill

Brwydr Long Island

Washington Croesi'r Delaware

Brwydr Germantown

Brwydr Saratoga

Brwydr Cowpens

Brwydr Llys Guilford

Brwydr Yorktown

Pobl

10>
  Americanwyr Affricanaidd

Cadfridogion ac Arweinwyr Milwrol

Gwladgarwyr ac Teyrngarwyr<11

Meibion ​​Rhyddid

Ysbiwyr

Merched yn ystod y Rhyfel

Bywgraffiadau

Abigail Adams

John Adams

Samuel Adams

Benedict Arnold

Ben Franklin

Alexander Hamilton

Patrick Henry

Thomas Jefferson

Marquis de Lafayette

Thomas Paine

Molly Pitcher

Paul Revere

George Washington

Martha Washington

Arall

Bywyd Dyddiol

Milwyr Rhyfel Chwyldroadol

Gwisgoedd Rhyfel Chwyldroadol

Arfau a Thactegau Brwydr

America n Cynghreiriaid

Geirfa a Thelerau

Bywgraffiad >> Hanes >> Chwyldro America
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.