Bywgraffiad i Blant: Martha Stewart

Bywgraffiad i Blant: Martha Stewart
Fred Hall

Bywgraffiad

Martha Stewart

Bywgraffiad >> Entrepreneuriaid

 • Galwedigaeth: Entrepreneur
 • Ganed: Awst 3, 1941 yn Jersey City, New Jersey
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Y sioe deledu Martha Stewart Living
Bywgraffiad:

7>Ble tyfodd Martha Stewart i fyny ?

Ganed Martha Kostyra yn Jersey City, New Jersey ar Awst 3, 1941 (daeth yn Martha Stewart pan briododd ag Andy Stewart yn 1961). Gwerthwr fferyllol oedd tad Martha a gwneuthurwr cartref ac athrawes oedd ei mam. Martha oedd yr ail o chwech o blant. Roedd rhieni Martha o dras Bwylaidd ac roedd y dreftadaeth a'r diwylliant Pwylaidd yn bwysig i'r teulu.

Pan oedd Martha yn dair oed symudodd ei theulu i dref Nutley, New Jersey. Yn Nutley y magwyd Martha. Roedd ei rhieni yn weddol llym ac yn gofyn i'w plant wneud digon o dasgau a chymorth o gwmpas y tŷ. Dysgodd Martha sut i goginio a gwnïo gan ei mam. Dysgodd hefyd am arddio trwy helpu ei thad allan yn yr iard. Unwaith y flwyddyn byddai Martha yn treulio ychydig wythnosau gyda'i nain a'i thaid. Dysgodd ei nain iddi sut i gadw bwydydd a gwneud jamiau a jeli.

Pan oedd Martha yn yr ysgol uwchradd, gwnaeth arian ychwanegol yn gwarchod plant ac yn trefnu partïon plant. Roedd hi'n fyfyrwraig ddisglair a mynychodd Goleg Barnard yn Ninas Efrog Newydd. Roedd hi'n helpu i daluam ei haddysg trwy swyddi modelu. Ym 1962, graddiodd â Barnard mewn Hanes a Hanes Pensaernïol.

Gyrfa Gynnar

Cyn graddio o'r coleg, priododd Martha ag Andy Stewart. Ar ôl coleg fe deithiodd hi ac Andy a pharhaodd Martha i fodelu. Cafodd Martha ei hunig blentyn, merch o'r enw Alexis, ym 1965. Ym 1967, roedd Martha eisiau mynd i weithio. Cafodd swydd fel brocer stoc yn Ninas Efrog Newydd. Bu'n gweithio fel brocer stoc am chwe blynedd.

Ym 1971, prynodd Martha ac Andy fferm o'r enw Turkey Hill yn Westport, Connecticut. Ar ôl rhoi'r gorau i'w swydd, treuliodd Martha ei hamser yn adfer yr hen ffermdy yn llwyr. Astudiodd hefyd sut i goginio a daeth yn gogydd gourmet rhagorol. Un diwrnod penderfynodd Martha roi ei sgiliau coginio ar brawf trwy agor ei busnes arlwyo ei hun. Coginiodd fwyd a chynhaliodd bartïon swper mawr a daeth yn llwyddiant yn gyflym.

Llyfrau

Yn un o’r partïon cinio roedd Martha’n arlwyo cyfarfu â chyhoeddwr llyfrau a oedd wedi gwneud argraff dda arni. gyda'i sgiliau coginio. Buan iawn y datblygodd a chyhoeddodd lyfr coginio o'r enw Entertaining . Roedd yn llwyddiant. Dilynodd ei llyfr cyntaf gyda mwy o lyfrau coginio a phartïon gan gynnwys Martha Stewart's Pies & Tarten , Y Cynlluniwr Priodas , Bwydlenni Cyflym Martha Stewart , a Nadolig Martha Stewart . Daeth hi hefyd yn enwog trwy fodyn cael sylw mewn cylchgronau ac ar raglenni teledu fel The Oprah Winfrey Show .

7>Cylchgronau a Theledu

Trwy ei llyfrau a’i hymddangosiadau teledu, roedd Martha wedi dod yn enwog. Yn y 1990au, dechreuodd ehangu ei busnes. Dechreuodd cylchgrawn o'r enw Martha Stewart Living , colofn bapur newydd boblogaidd, a'i sioe deledu ei hun. Daeth yr enw "Martha Stewart" yn frand a wnaeth filiynau o ddoleri. Ym 1997, ffurfiodd gwmni o'r enw Martha Stewart Living Omnimedia. Hi oedd llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol. Cymerodd y cwmni yn gyhoeddus ym 1999, gan werthu cyfranddaliadau yn y cwmni. Ar un adeg roedd ei chyfoeth amcangyfrifedig bron yn $1 biliwn. Roedd ganddi hefyd ei brand ei hun o gynhyrchion mewn siopau fel Home Depot, K-Mart, Macy's, a Sears. Bu hefyd yn gweithio gydag adeiladwyr tai i ddylunio cartrefi a ysbrydolwyd gan Martha Stewart.

Masnachu Mewnol

Yn 2002, aeth Martha mewn trafferth am fasnachu mewnol ar y farchnad stoc. Mae hyn yn golygu iddi ddefnyddio gwybodaeth nad oedd ar gael i'r cyhoedd i wneud arian ar y farchnad stoc. Cafwyd hi'n euog yn 2004 a chafodd ei dedfrydu i bum mis yn y carchar. Roedd hyn yn ergyd drom i'w gyrfa a'i delwedd gyhoeddus.

Gyrfa Hwyrach

Er gwaethaf yr anhawster, ni stopiodd Martha weithio. Ar ôl dod allan o'r carchar parhaodd i weithio ar ei brand a'i busnes. Roedd hi hyd yn oed yn serennu yn ei fersiwn ei hun o'r sioe realiti The Apprentice . Dechreuodd hi sioe newydd ymlaenYn 2012 galwodd PBS Ysgol Goginio Martha Stewart .

Ffeithiau Diddorol am Martha Stewart

 • Tra yn yr ysgol uwchradd roedd hi'n gwarchod plant New York Yankees aelodau Mickey Mantle ac Yogi Berra.
 • Roedd hi wedi dod yn aelod o fwrdd cyfarwyddwyr Cyfnewidfa Stoc Efrog Newydd bedwar mis yn unig cyn i'w sgandal masnachu mewnol ddechrau.
 • Nid yw'n gwneud hynny. Nid yw'n hoffi bananas, ond mae'n caru cŵn poeth.
 • Cynyddodd ei gwerth net yn sylweddol tra roedd yn y carchar.
 • Mae hi'n hoffi cerddoriaeth rap, yn enwedig Eminem.
 • Enwodd hi ei chi tarw Francesca, ar ôl rhywun y cyfarfu â hi tra yn y carchar.
 • Mae hi'n godwr cynnar, yn codi am 5 y.b. bron bob dydd i fynd am dro.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain .

  Mwy o Entrepreneuriaid

  Andrew Carnegie

  Thomas Edison

  Henry For d

  Gweld hefyd: America Wladol i Blant: Caethwasiaeth

  Bill Gates

  Walt Disney

  Milton Hershey

  Steve Jobs

  John D. Rockefeller

  Gweld hefyd: Michael Phelps: Nofiwr Olympaidd

  Martha Stewart

  Levi Strauss

  Sam Walton

  Oprah Winfrey

  Bywgraffiad >> Entrepreneuriaid
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.