Bywgraffiad Biography Shaka Zulu

Bywgraffiad Biography Shaka Zulu
Fred Hall

Bywgraffiad

Shaka Zulu

King Shaka gan James King

Gweld hefyd: Chwyldro America: Brwydr Long Island
 • Galwedigaeth: Brenin y Zulu
 • Teyrnasiad: 1816 - 1828
 • Ganed: 1787 yn KwaZulu-Natal, De Affrica
 • Bu farw: 1828 yn KwaZulu-Natal, De Affrica
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Uno llawer o lwythau i Deyrnas Zwlw
Bywgraffiad: <14

Tyfu i Fyny

Ganed Shaka i deulu bychan y Zulus o Dde Affrica yn 1787. Ei dad oedd pennaeth y Zwlws a'i fam, Nandi, oedd y ferch o bennaeth clan cyfagos. Hyd yn oed yn fachgen ifanc pump neu chwe blwydd oed, roedd gan Shaka y gwaith o wylio’r defaid a’r gwartheg. Ef oedd yn gyfrifol am eu hamddiffyn rhag anifeiliaid gwyllt.

Gwarth

Pan oedd Shaka'n dal yn fachgen ifanc, gyrrodd ei dad ef a'i fam allan o'r pentref. Cawsant warth a bu'n rhaid iddynt ddod o hyd i loches gyda chlan arall. Wrth dyfu i fyny yn y clan newydd rhyfedd, roedd y bechgyn eraill yn pryfocio a bwlio Shaka. Unig loches Shaka oedd gyda'i fam, yr hon yr oedd yn ei charu yn fawr.

Dod yn Ddyn

Wrth i Shaka heneiddio, daeth yn dal ac yn gryf. Dechreuodd fod yn arweinydd ymhlith y bechgyn oherwydd ei alluoedd corfforol. Fodd bynnag, roedd Shaka hefyd yn smart iawn ac yn uchelgeisiol. Roedd am reoli'r bechgyn eraill oedd wedi ei fwlio fel plentyn. Breuddwydiodd y byddai'n dod yn bennaeth ryw ddydd.

A FawrRhyfelwr

Daeth Shaka a'i fam yn rhan o deulu pennaeth pwerus o'r enw Dingiswayo lle hyfforddwyd Shaka fel rhyfelwr. Yn fuan darganfu Shaka ffyrdd o wella'r dull o ymladd. Canfu fod tynnu ei sandalau ac ymladd yn droednoeth wedi ei helpu i symud yn well. Dechreuodd Shaka fynd yn droednoeth i bobman er mwyn cryfhau ei draed. Roedd ganddo hefyd gof yn dylunio gwaywffon gwell iddo y gellid ei ddefnyddio wrth ymladd llaw i law yn ogystal â chael ei daflu.

Defnyddiodd Shaka ei gryfder, ei ddewrder, a'i ddulliau ymladd unigryw i ddod yn un o'r rhyfelwyr ffyrnicaf yng Nghymru. y clan. Buan yr oedd yn gadlywydd yn y fyddin.

Pennaeth y Zulu

Pan fu farw tad Shaka, daeth yn bennaeth y Zulu gyda chymorth Dingiswayo. Dechreuodd Shaka gymryd drosodd claniau cyfagos ac ennill milwyr ar gyfer y Zulu. Pan fu farw Dingiswayo, cymerodd Shaka reolaeth ar y llwythau cyfagos a daeth yn arweinydd mwyaf pwerus yr ardal.

Ym 1818, ymladdodd Shaka frwydr fawr yn erbyn byddin ei brif wrthwynebydd am reolaeth y rhanbarth, Zwide. Digwyddodd y frwydr yn Gqokli Hill. Roedd byddin Shaka yn llawer mwy na nifer, ond hyfforddwyd ei ddynion yn ei ffordd o ymladd a defnyddiodd dactegau brwydro uwchraddol i drechu Zwide. Y Zwlws oedd y deyrnas fwyaf pwerus yn y rhanbarth erbyn hyn.

Teyrnas Zulu

Parhaodd Shaka i hyfforddi ac adeiladu ei fyddin. Gorchfygodd lawer o'rpenaethiaid amgylchynol. Ar un adeg roedd gan Shaka fyddin hyfforddedig o tua 40,000 o filwyr. Roedd Shaka yn arweinydd cryf, ond creulon. Cafodd unrhyw un nad oedd yn ufuddhau i orchymyn ei ladd ar unwaith. Weithiau byddai'n lladd pentref cyfan er mwyn anfon neges.

Marw

Pan fu farw Nandi, mam Shaka, roedd yn dorcalonnus. Gorfododd yr holl deyrnas i'w galaru. Cyhoeddodd orchymyn nad oedd unrhyw gnydau newydd i'w plannu am flwyddyn. Mynnodd hefyd nad oedd llaeth yn cael ei ddefnyddio am flwyddyn ac y byddai pob merch feichiog yn cael ei lladd. Cafodd tua 7,000 o bobl eu dienyddio am beidio â galaru digon dros ei fam.

Roedd y bobl wedi cael digon ar greulondeb Shaka ac yn barod i wrthryfela. Sylweddolodd brodyr Shaka fod Shaka wedi mynd yn wallgof. Fe wnaethon nhw ei lofruddio ym 1828 a'i gladdu mewn bedd heb ei farcio.

Ffeithiau Diddorol am Shaka Zulu

 • Recriwtiodd Shaka fechgyn ifanc i gario cyflenwadau ei ryfelwr, gan ryddhau'r rhyfelwyr i symud yn gyflymach o frwydr i frwydr.
 • Gorfododd ei filwyr i fynd yn droednoeth drwy'r amser fel y byddai eu traed yn mynd yn galed ac y byddent yn fwy ystwyth mewn ymladd.
 • Nid oedd dynion ifanc yn cael priodi nes iddynt brofi eu hunain mewn brwydr. Gwnaeth hyn iddynt frwydro'n galetach fyth.
 • Gelwid ei brifddinas yn Bulawayo, sy'n golygu "y man lle cânt eu lladd."
Gweithgareddau <5
 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o hwntudalen:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  I ddysgu mwy am Affrica Hynafol:

  22>
  gwareiddiadau
  5>Yr Hen Aifft

  Teyrnas Ghana

  Mali Ymerodraeth

  Ymerodraeth Songhai

  Kush

  Teyrnas Aksum

  Teyrnasoedd Canol Affrica

  Carthage Hynafol

  Diwylliant

  Celf yn Affrica Hynafol

  Bywyd Dyddiol

  Griots

  Islam

  Crefyddau Traddodiadol Affrica

  Caethwasiaeth yn Affrica Hynafol

  Pobl 14>

  Boers

  Cleopatra VII

  Hannibal

  Pharaohs

  Shaka Zulu

  Sundiata

  Daearyddiaeth

  Gwledydd a Chyfandir

  Afon Nîl

  Anialwch y Sahara

  Llwybrau Masnach

  Arall

  Llinell Amser Affrica Hynafol

  Geirfa a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Affrica Hynafol >> Bywgraffiad

  Gweld hefyd: Pêl-droed: Beth yw Down?  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.