Blociau Pŵer - Gêm Mathemateg

Blociau Pŵer - Gêm Mathemateg
Fred Hall

Gemau Mathemateg

Blociau Pŵer

Am y Gêm

Nod gêm bos mathemateg Power Blocks yw ffitio'r blociau i mewn i'r sgwâr fel bod yr holl flociau ffit ac nid oes lleoedd gwag. Gweld a allwch chi gwblhau pob un o'r 60 lefel!

Bydd eich Gêm yn dechrau ar ôl yr hysbyseb ----

Gweld hefyd: Llywodraeth UDA i Blant: Sieciau a Balansau

Cyfarwyddiadau

Codi a gosod a blociwch i mewn i'r sgwâr gan ddefnyddio'ch llygoden. Daliwch y clic chwith wrth symud y bloc ac yna ei ryddhau i ollwng y bloc.

Symudwch yr holl flociau o gwmpas nes eu bod i gyd yn ffitio'n union i mewn i'r blwch heb unrhyw fylchau ar ôl. Ni all blociau orgyffwrdd.

Pan fyddwch yn cwblhau'r pos, bydd y gêm yn rhoi gwybod i chi drwy ddweud "Victory"!

Gweld hefyd: Hanes: Yr Oesoedd Canol i Blant

Awgrym: Parhewch i symud y blociau o gwmpas a rhoi cynnig ar syniadau gwahanol. Efallai ei bod hi'n ymddangos nad ydyn nhw'n ffitio, ond maen nhw!

Dylai'r gêm hon weithio ar bob platfform gan gynnwys saffari a ffonau symudol (gobeithio, ond heb wneud unrhyw sicrwydd).

Gemau > > Gemau Pos
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.