Hanes yr Ail Ryfel Byd: D-Day Goresgyniad Normandi i Blant

Hanes yr Ail Ryfel Byd: D-Day Goresgyniad Normandi i Blant
Fred Hall

Ail Ryfel Byd

D-Day: Goresgyniad Normandi

Ar 6 Mehefin, 1944 ymosododd Lluoedd Cynghreiriaid Prydain, America, Canada a Ffrainc ar luoedd yr Almaen ar arfordir Normandi, Ffrainc . Gyda llu enfawr o dros 150,000 o filwyr, ymosododd y Cynghreiriaid a chael buddugoliaeth a ddaeth yn drobwynt ar gyfer yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop. Gelwir y frwydr enwog hon weithiau yn D-Day neu Goresgyniad Normandi.

7>Milwyr UDA yn glanio yn ystod Goresgyniad Normandi

gan Robert F .Sargent

Arwain at y Frwydr

Roedd yr Almaen wedi goresgyn Ffrainc ac yn ceisio meddiannu Ewrop gyfan gan gynnwys Prydain. Fodd bynnag, roedd Prydain a'r Unol Daleithiau wedi llwyddo i arafu'r lluoedd Almaenig oedd yn ehangu. Erbyn hyn roedden nhw'n gallu troi'r sarhaus ymlaen.

I baratoi ar gyfer y goresgyniad, casglodd y Cynghreiriaid filwyr ac offer ym Mhrydain. Fe wnaethant hefyd gynyddu nifer y streiciau awyr a bomiau yn nhiriogaeth yr Almaen. Yn union cyn y goresgyniad, roedd dros 1000 o awyrennau bomio'r dydd yn cyrraedd targedau'r Almaen. Buont yn bomio rheilffyrdd, pontydd, meysydd awyr, a mannau strategol eraill er mwyn arafu a rhwystro byddin yr Almaen.

Twyll

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Andy Warhol Art for Kids

Roedd yr Almaenwyr yn gwybod bod goresgyniad ar ddod. . Gallent ddweud gan yr holl luoedd oedd yn ymgynnull ym Mhrydain yn ogystal â chan y streiciau awyr ychwanegol. Yr hyn nad oeddent yn ei wybod oedd lle byddai'r Cynghreiriaid yn taro. Er mwyn drysu'rAlmaenwyr, ceisiodd y Cynghreiriaid wneud iddo edrych fel eu bod yn mynd i ymosod i'r gogledd o Normandi yn Pas de Calais.

Y Tywydd

Er bod goresgyniad D-Day wedi wedi'i gynllunio ers misoedd, bu bron iddo gael ei ganslo oherwydd tywydd gwael. O'r diwedd cytunodd y Cadfridog Eisenhower i ymosod er gwaethaf yr awyr gymylog. Er i'r tywydd gael rhywfaint o effaith ac ar allu'r Cynghreiriaid i ymosod, fe wnaeth hefyd achosi i'r Almaenwyr feddwl nad oedd unrhyw ymosodiad yn dod. Roeddent yn llai parod o ganlyniad.

Y Goresgyniad

Dechreuodd ton gyntaf yr ymosodiad gyda'r paratroopers. Roedd y rhain yn ddynion a neidiodd allan o awyrennau gan ddefnyddio parasiwtiau. Neidiasant yn y nos yn y cae tywyll a glanio y tu ôl i linellau'r gelyn. Eu gwaith oedd dinistrio targedau allweddol a chipio pontydd er mwyn i'r prif luoedd goresgyniad lanio ar y traeth. Gollyngwyd miloedd o ddymis hefyd er mwyn tanio a drysu'r gelyn.

Gweld hefyd: Archarwyr: Spider-Man

Yn ystod cam nesaf y frwydr gollyngodd miloedd o awyrennau fomiau ar amddiffynfeydd yr Almaen. Yn fuan wedyn, dechreuodd llongau rhyfel fomio'r traethau o'r dŵr. Tra roedd y bomio yn mynd yn ei flaen, fe wnaeth aelodau tanddaearol o'r Gwrthsafiad Ffrengig ddifrodi'r Almaenwyr trwy dorri llinellau ffôn a dinistrio rheilffyrdd.

Yn fuan daeth y prif luoedd goresgyniad o dros 6,000 o longau yn cario milwyr, arfau, tanciau ac offer at y traethau Normandi.

Traethau Omaha ac Utah

Americanaiddglaniodd milwyr ar draethau Omaha ac Utah. Bu glaniad Utah yn llwyddiannus, ond bu'r ymladd ar draeth Omaha yn ffyrnig. Collodd llawer o filwyr yr Unol Daleithiau eu bywydau yn Omaha, ond llwyddon nhw o'r diwedd i gipio'r traeth.

Byddin a chyflenwadau yn dod i'r lan yn Normandi

Ffynhonnell: Gwylwyr y Glannau UDA

Ar ôl y Frwydr

Erbyn diwedd D-Day roedd dros 150,000 o filwyr wedi glanio yn Normandi. Gwthiwyd eu ffordd tua'r tir gan ganiatáu i fwy o filwyr lanio dros y dyddiau nesaf. Erbyn Mehefin 17eg roedd dros hanner miliwn o filwyr y Cynghreiriaid wedi cyrraedd a dechreuon nhw wthio'r Almaenwyr allan o Ffrainc.

Y Cadfridogion

Goruch-gomander Lluoedd y Cynghreiriaid oedd Dwight D. Eisenhower o'r Unol Daleithiau. Roedd cadfridogion eraill y Cynghreiriaid yn cynnwys Omar Bradley o'r Unol Daleithiau yn ogystal â Bernard Montgomery a Trafford Leigh-Mallory o Brydain. Arweiniwyd yr Almaenwyr gan Erwin Rommel a Gerd von Rundstedt.

Ffeithiau Diddorol am D-Day

 • Roedd angen golau lleuad lawn ar y milwyr i weld i ymosod. Am y rheswm hwn nid oedd ond ychydig ddyddiau yn ystod mis pan allai'r Cynghreiriaid ymosod. Arweiniodd hyn at Eisenhower i fwrw ymlaen â'r goresgyniad er gwaethaf y tywydd garw.
 • Amserodd y Cynghreiriaid eu hymosodiad ynghyd â llanw'r môr gan fod hyn yn eu helpu i ddinistrio ac osgoi rhwystrau a roddwyd yn y dŵr gan yr Almaenwyr.
 • Er bod Mehefin 6 yn aml yn cael ei alw'n D-Day, mae D-Day hefyd ynTerm milwrol generig sy'n sefyll am ddiwrnod, D, unrhyw ymosodiad mawr.
 • Gelw'r ymgyrch filwrol gyffredinol "Operation Overlord". Galwyd y glaniadau gwirioneddol yn Normandi yn "Ymgyrch Neptune".
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch i ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dysgu Mwy am yr Ail Ryfel Byd:

  <4
  Trosolwg:
  Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd

  Allied Pwerau ac Arweinwyr

  Pwerau ac Arweinwyr Echel

  Achosion yr Ail Ryfel Byd

  Rhyfel yn Ewrop

  Rhyfel yn y Môr Tawel

  Ar ôl y Rhyfel

  Brwydrau:

  Brwydr Prydain

  Brwydr yr Iwerydd

  Pearl Harbour

  Brwydr Stalingrad

  D-Day (Goresiad Normandi)

  Brwydr y Chwydd

  Brwydr Berlin

  Brwydr Midway

  Brwydr Guadalcanal

  Brwydr Iwo Jima

  Digwyddiadau:

  Yr Holocost

  Gwersylloedd Claddu Japan

  Marwolaeth Bataan Mawrth

  Sgyrsiau Glan Tân

  Hiroshima a Nagasaki (Bom Atomig)

  Treialon Troseddau Rhyfel

  Adfer a Chynllun Marshall

  Arweinwyr:

  Winston Churchill

  Charles de Gaulle

  Franklin D. Roosevelt

  Harry S. Truman

  Dwight D. Eisenhower

  Douglas MacArthur

  George Patton

  Adolf Hitler

  Joseph Stalin

  BenitoMussolini

  Hirohito

  Anne Frank

  Eleanor Roosevelt

  Arall:

  Frynt Cartref yr UD<6

  Menywod yr Ail Ryfel Byd

  Americanwyr Affricanaidd yn yr Ail Ryfel Byd

  Ysbiwyr ac Asiantau Cudd

  Awyrennau

  Cludwyr Awyrennau

  Technoleg

  Geirfa a Thelerau'r Ail Ryfel Byd

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Yr Ail Ryfel Byd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.