Anifeiliaid: Gwas y Neidr

Anifeiliaid: Gwas y Neidr
Fred Hall

Tabl cynnwys

Gwas y neidr

Gwas y neidr

Ffynhonnell: USFWS

Yn ôl i Anifeiliaid i Blant

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Cobalt Pryfetach yw gweision y neidr sydd â chyrff hir, adenydd tryloyw. , a llygaid mawr. Mae dros 5,000 o rywogaethau o weision y neidr yn rhan o'r is-drefn wyddonol o'r enw Anisoptera.

Oherwydd bod gweision y neidr yn bryfed mae ganddyn nhw 6 choes, thoracs, pen ac abdomen. Mae'r abdomen yn hir ac yn segmentiedig. Er bod ganddo 6 coes, nid yw gwas y neidr yn cerdded yn dda iawn. Mae'n daflen wych, fodd bynnag. Gall gweision y neidr hofran mewn un lle, hedfan yn gyflym iawn, a hyd yn oed hedfan yn ôl. Dyma rai o'r trychfilod sy'n hedfan gyflymaf yn y byd gan gyrraedd cyflymder o dros 30 milltir yr awr.

>Halloween Pennant Dragonfly

Ffynhonnell: USFWS

Mae gwas y neidr yn dod mewn amrywiaeth o liwiau gan gynnwys glas, gwyrdd, melyn a choch. Dyma rai o'r trychfilod mwyaf lliwgar ar y blaned. Maent hefyd yn dod mewn amrywiaeth o feintiau o hanner modfedd o hyd i dros 5 modfedd o hyd.

Ble mae gweision y neidr yn byw?

Mae gweision y neidr yn byw ledled y byd. Maen nhw'n hoffi byw mewn hinsawdd gynnes ac yn ymyl y dŵr.

Beth maen nhw'n ei fwyta?

Un o'r pethau gorau am weision y neidr yw eu bod yn hoffi bwyta mosgitos a gwybed. Maent yn gigysyddion ac yn bwyta pob math o bryfed eraill hefyd gan gynnwys cicadas, pryfed, a hyd yn oed gweision y neidr llai eraill.

I ddal eu hysglyfaeth, mae gweision y neidr yn creu basged gydaeu coesau. Yna maent yn plymio i ddal eu hysglyfaeth gyda'u coesau a'i frathu i'w ddal yn ei le. Byddan nhw'n aml yn bwyta'r hyn maen nhw wedi'i ddal tra maen nhw'n dal i hedfan.

Er mwyn gweld ysglyfaethwyr a'u bwyd mae gan weision y neidr lygaid cyfansawdd mawr. Mae'r llygaid hyn yn cynnwys miloedd o lygaid llai ac yn galluogi gwas y neidr i weld i bob cyfeiriad.

Ffeithiau difyr am weision y neidr

  • Nid yw gweision y neidr yn pigo ac yn gyffredinol nid ydynt yn pigo ddim yn brathu pobl.
  • Maen nhw wedi bod o gwmpas ers 300 miliwn o flynyddoedd. Roedd gweision y neidr cynhanesyddol yn llawer mwy a gallent fod â lled adenydd o 2½ troedfedd!
  • Pan ddeor gyntaf, mae'r larfa neu nymffau yn byw yn y dŵr am tua blwyddyn. Unwaith maen nhw'n gadael y dŵr ac yn dechrau hedfan, dim ond am tua mis maen nhw'n byw.
  • Mae pobl yn Indonesia yn hoffi eu bwyta i gael byrbryd.
  • Ystyrir cael gwas y neidr yn glanio ar eich pen pob lwc.
  • Nid ydynt yn perthyn mewn gwirionedd i bryfed cyffredin.
  • Heidiau yw'r enw ar grwpiau o weision neidr. o'r dosbarthiad trefn odonata.
  • Mae ysglyfaethwyr sy'n bwyta gweision y neidr yn cynnwys pysgod, hwyaid, adar, a chwilod dŵr.
  • Mae angen iddynt gynhesu yn yr haul yn ystod y bore cyn esgyn a hedfan am rhan fwyaf o'r dydd.
>

Plu'r neidr

Ffynhonnell: USFWS

Am ragor am bryfed:

Pryfed aArachnids

Pryr copyn Du Gweddw

Gweld hefyd: Y Rhyfel Oer i Blant

Pili-pala

Gweision y Neidr

Ceiliog y Môr

Gweddïo Mantis

Scorpions

Pygyn Ffon

Tarantwla

Bygyn Siaced Melyn

Yn ôl i Bygiau a Phryfetach

Yn ôl i Anifeiliaid i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.