Alexander Graham Bell: Dyfeisiwr y Ffôn

Alexander Graham Bell: Dyfeisiwr y Ffôn
Fred Hall

Alexander Graham Bell

Bywgraffiadau i Blant

Alexander Graham Bell

gan Moffett Studio

 • Galwedigaeth: Dyfeisiwr
 • Ganed: Mawrth 3, 1847 yng Nghaeredin, yr Alban
 • Bu farw: Awst 2, 1922 yn Nova Scotia , Canada
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Dyfeisio'r ffôn
Bywgraffiad:

Alexander Graham Bell sydd fwyaf enwog am ei ddyfais o'r ffôn. Dechreuodd ymddiddori yng ngwyddor sain oherwydd bod ei fam a'i wraig yn fyddar. Yn y pen draw, roedd ei arbrofion mewn sain yn gadael iddo fod eisiau anfon signalau llais i lawr gwifren telegraff. Llwyddodd i gael rhywfaint o arian a llogi ei gynorthwyydd enwog Thomas Watson a gyda'i gilydd roedden nhw'n gallu dod o hyd i'r ffôn. Y geiriau cyntaf a lefarwyd dros y ffôn oedd gan Alex ar Fawrth 10, 1876. Y geiriau cyntaf oedd "Mr. Watson, tyrd yma, dwi am dy weld di".

Mae'n ymddangos bod gan wyddonwyr eraill syniadau tebyg. Bu'n rhaid i Bell rasio i'r swyddfa patentau er mwyn cael ei batent i mewn yn gyntaf. Ef oedd y cyntaf ac, o ganlyniad, roedd gan Bell a'i fuddsoddwyr batent gwerthfawr a fyddai'n newid y byd. Ffurfiwyd y Bell Telephone Company ganddynt ym 1877. Bu llawer o uno a newid enwau dros y blynyddoedd, ond gelwir y cwmni hwn heddiw yn AT&T.

Ble tyfodd Alexander Graham Bell i fyny?

Ganed Bell ar Fawrth 3, 1847 yng Nghaeredin, yr Alban. Tyfodd i fyny ynAlban a chafodd ei addysgu gartref i ddechrau gan ei dad a oedd yn athro. Yn ddiweddarach byddai'n mynychu'r ysgol uwchradd yn ogystal â Phrifysgol Caeredin.

Ai dim ond y ffôn a ddyfeisiodd Alexander Graham Bell?

Mewn gwirionedd roedd gan Bell lawer o ddyfeisiadau a gwnaeth arbrofi yn llawer o feysydd gwyddoniaeth. Mae rhai o'r rhain yn cynnwys:

 • Y Synhwyrydd Metel - dyfeisiodd Bell y datgelydd metel cyntaf a ddefnyddiwyd i geisio dod o hyd i fwled y tu mewn i'r Arlywydd James Garfield.
 • Awdiomedr - Dyfais a ddefnyddir i ganfod problemau clyw.
 • Gwnaeth waith arbrofol ar awyrenneg a hydrofoils.
 • Dyfeisiodd dechnegau a oedd o gymorth wrth ddysgu lleferydd i bobl fyddar.
 • Gwnaeth ddyfais i helpu i ddod o hyd i fynyddoedd iâ.

6>Actor yn portreadu Alexander Graham Bell

Ffynhonnell: Ffilm hyrwyddo AT&T gan Unknown

Gweld hefyd: 4 Delwedd 1 Gair - Gêm Geiriau

Ffeithiau Hwyl am Alexander Graham Bell

<9

 • Gwnaeth Bell yr alwad ffôn traws-gyfandirol gyntaf ar Ionawr 15, 1915. Galwodd Thomas Watson o Ddinas Efrog Newydd. Watson yn San Francisco.
 • Helpodd i ffurfio'r Gymdeithas Ddaearyddol Genedlaethol.
 • Nid oedd Bell yn hoffi cael ffôn yn ei stydi gan ei fod yn ei chael yn ymwthiol!
 • He ni chafodd yr enw canol Graham nes ei fod yn 10 oed, pan ofynnodd i'w dad roi enw canol iddo fel ei frodyr.
 • Ar gais ei wraig, aeth Bell wrth y llysenwAlec.
 • Ar ei farwolaeth, cafodd pob ffôn yng Ngogledd America ei dawelu am gyfnod byr i'w anrhydeddu.
 • Gweithgareddau

  Cymerwch ddeg cwestiwn cwis am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Nôl i Bywgraffiadau >> Dyfeiswyr a Gwyddonwyr

  Gweld hefyd: Yr Hen Aifft i Blant: Rheol Roegaidd a Rhufeinig

  Dyfeiswyr a Gwyddonwyr Eraill:

  Alexander Graham Bell

  Rachel Carson

  George Washington Carver

  Francis Crick a James Watson

  Marie Curie

  Leonardo da Vinci<8

  Thomas Edison

  Albert Einstein

  Henry Ford

  Ben Franklin

  Robert Fulton

  Galileo

  Jane Goodall

  Johannes Gutenberg

  Stephen Hawking

  Antoine Lavoisier

  James Naismith

  Isaac Newton

  Louis Pasteur

  The Wright Brothers

  Dyfynnu Gwaith
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.