ਫੁਟਬਾਲ: ਫੁਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ

ਫੁਟਬਾਲ: ਫੁਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
Fred Hall

ਖੇਡਾਂ

ਫੁਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ

ਖੇਡਾਂ>> ਫੁਟਬਾਲ>> ਫੁਟਬਾਲ ਨਿਯਮ

ਸੌਕਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰ (ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਡੱਕਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਨ

ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?

ਫੁਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਿੱਚ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ 100 ਤੋਂ 130 ਗਜ਼ (90-120 ਮੀਟਰ) ਲੰਬਾ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਗਜ਼ (45-90 ਮੀਟਰ) ਚੌੜਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮਾਪ ਥੋੜੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬਾਈ 110 ਤੋਂ 120 ਗਜ਼ (100 - 110 ਮੀਟਰ) ਲੰਬੀ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ 80 ਗਜ਼ (64 - 75 ਮੀਟਰ) ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਗਜ਼ ਗੁਣਾ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਰਗ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਟੀਚਾ

ਫੀਲਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ 8 ਗਜ਼ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦ ਬਾਊਂਡਰੀ

ਖੇਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪਾਸੇ, ਨੂੰ ਟੱਚ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਅੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲਾਈਨਾਂ।

ਸੈਂਟਰ

ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ 10 ਗਜ਼ ਹੈ।

ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ

ਟੀਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ

ਡੱਕਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਨ

  • ਗੋਲ ਖੇਤਰ - ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਲ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ 6 ਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਿੱਕਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ - ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਲ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ 18 ਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੀਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਪੈਨਲਟੀ ਮਾਰਕ - ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੱਕ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 12 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੈ।
  • ਪੈਨਲਟੀ ਆਰਕ - ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਾਪ ਹੈ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਅਤੇ ਕਿਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰਨਰ

ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਪੋਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਚਾਪ। ਕੋਨੇ ਦੀ ਚਾਪ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ 1 ਗਜ਼ ਹੈ। ਕੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਕਾਂ ਲਈ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਲੈਗ ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਚਾਪ ਅਤੇ ਕੋਨਾ ਫਲੈਗ

ਲੇਖਕ: ਡਬਲਯੂ.ਕਾਰਟਰ, CC0, ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ

ਹੋਰ ਫੁਟਬਾਲ ਲਿੰਕ:

17> ਨਿਯਮ

ਫੁਟਬਾਲ ਨਿਯਮ

ਉਪਕਰਣ

ਫੁਟਬਾਲ ਫੀਲਡ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕਿਡਜ਼ ਮੈਥ: ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ

ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਿਯਮ

ਗੇਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ

ਗੋਲਕੀਪਰ ਨਿਯਮ

ਆਫਸਾਈਡ ਨਿਯਮ

ਫਾਊਲ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ

ਰੈਫਰੀ ਸਿਗਨਲ

ਰੀਸਟਾਰਟ ਨਿਯਮ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਗੇਮ

ਗੇਮਪਲੇ

ਫੁਟਬਾਲ ਗੇਮਪਲੇ

ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ

ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ

ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ

ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ਰੱਖਿਆ ਖੇਡਣਾ

ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ

ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ

ਫੁਟਬਾਲ ਰਣਨੀਤੀ

ਟੀਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ

ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਗੋਲਕੀਪਰ

ਪਲੇਅ ਜਾਂ ਟੁਕੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਭਿਆਸ

ਟੀਮ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਲਸ

ਜੀਵਨੀਆਂ

ਮੀਆ ਹੈਮ

ਡੇਵਿਡ ਬੇਖਮ

ਹੋਰ

ਫੁਟਬਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ

ਵਾਪਸ ਫੁਟਬਾਲ ਫੁਟਬਾਲ 8>

ਵਾਪਸ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।