ਫੁੱਟਬਾਲ: ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬਣਤਰ

ਫੁੱਟਬਾਲ: ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬਣਤਰ
Fred Hall

ਖੇਡਾਂ

ਫੁੱਟਬਾਲ: ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬਣਤਰ

ਖੇਡਾਂ>> ਫੁੱਟਬਾਲ>> ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਟੀਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ "ਬੇਸ ਡਿਫੈਂਸ" ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਬੈਕਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ 4-3 ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ 3 ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3-4 ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ 4 ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 46 ਡਿਫੈਂਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਡੱਗ ਪਲੈਂਕ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿਆ ਜੋ ਜਰਸੀ ਨੰਬਰ 46 ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 46 ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ।

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ:

4-3 ਰੱਖਿਆ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

4-3 ਐਨਐਫਐਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਬੈਕਰ, ਦੋ ਕਾਰਨਰਬੈਕ, ਅਤੇ ਦੋ ਸੇਫਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕਾਰਨਰਬੈਕਸ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਬੈਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਡਾਈਮ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਖੋ)।

ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਿਰੇ ਅਕਸਰ 4-3 ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸ ਰਸ਼ਿੰਗ ਅਟੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀ-ਲਾਈਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉੱਚ ਚੋਣ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।

3-4 ਰੱਖਿਆ

3-4 ਬਚਾਅ 4-3 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 3-4 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਚਾਰ ਲਾਈਨਬੈਕਰ, ਦੋ ਕਾਰਨਰਬੈਕ, ਅਤੇ ਦੋ ਸੇਫਟੀ ਹਨ।

3-4 ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਰਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਨੱਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

5-2 ਰੱਖਿਆ

5-2 ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੌੜਨਾ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4-4 ਰੱਖਿਆ

4-4 ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

46 ਰੱਖਿਆ

46 ਡਿਫੈਂਸ 4-3 ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈਲਚਕਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਡਾਈਮ

6 ਨਾਲ ਡਾਈਮ ਰੱਖਿਆ DBs

ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਡਾਈਮ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਸਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬੈਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਵਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬੈਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

*ਡਕਸਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਤਰ

ਹੋਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਿੰਕ:

ਨਿਯਮ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਿਯਮ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਕੋਰਿੰਗ

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਘੜੀ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਡਾਊਨ

ਫੀਲਡ

ਉਪਕਰਨ

ਰੈਫਰੀ ਸਿਗਨਲ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਉਲੰਘਣ ਜੋ ਪੂਰਵ-ਸਨੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ

ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ

ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ

ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ

ਰਿਨਿੰਗ ਬੈਕ

ਰਿਸੀਵਰ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਵੋ ਜਿਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਆਫੈਂਸਿਵ ਲਾਈਨ

ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨ

ਲਾਈਨਬੈਕਰ

ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ

ਕਿਕਰਸ

ਰਣਨੀਤੀ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਰਣਨੀਤੀ

ਅਪਰਾਧ ਮੂਲ

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ

ਪਾਸਿੰਗ ਰੂਟਸ

ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ...

ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੜਨਾ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੁੱਟਣਾ

ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ

ਟੈਕਲਿੰਗ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ

ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

<1 8>

ਜੀਵਨੀਆਂ

ਪੀਟਨ ਮੈਨਿੰਗ

ਟੌਮ ਬ੍ਰੈਡੀ

ਜੈਰੀ ਰਾਈਸ

ਐਡਰੀਅਨ ਪੀਟਰਸਨ

ਡਰਿਊਬ੍ਰੀਜ਼

ਬ੍ਰਾਇਨ ਉਰਲਾਚਰ

8>ਹੋਰ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ NFL

NFL ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕਾਲਜ ਫੁੱਟਬਾਲ

ਵਾਪਸ ਫੁੱਟਬਾਲ 7>

ਵਾਪਸ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।