ਫੁੱਟਬਾਲ: ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ

ਫੁੱਟਬਾਲ: ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ
Fred Hall

ਖੇਡਾਂ

ਫੁੱਟਬਾਲ: ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ

ਖੇਡਾਂ>> ਫੁੱਟਬਾਲ>> ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਸਰੋਤ: ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਰਨਿੰਗ ਬੈਕਫੀਲਡ ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬੈਕਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਅੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੌੜਾਕ ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਾਸ ਵੀ ਫੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਲਾਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

  • ਸਪੀਡ
  • ਪਾਵਰ
  • ਗਲਤਪਨ
  • ਵਿਜ਼ਨ
  • ਚੰਗੇ ਹੱਥ
  • ਬਲਾਕਿੰਗ
ਹਾਫਬੈਕ ਜਾਂ ਟੇਲਬੈਕ

ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਸ਼ਰ ਟੇਲਬੈਕ ਹੈ। ਟੇਲਬੈਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੇਲਬੈਕ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਯਾਰਡੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੇਲਬੈਕ ਟੈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੇਲਬੈਕ ਪਾਸ ਵੀ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਟੇਲਬੈਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੁੱਲਬੈਕ

ਫੁੱਲਬੈਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੌੜ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਟੇਲਬੈਕ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਬੈਕਸ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਫੁੱਲਬੈਕ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪਾਸ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਬੈਕ ਟੇਲਬੈਕ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਨਿੰਗ ਬੈਕ ਹੈਅਤੇ ਅਕਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਤੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੁਸ਼ਿੰਗ

ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੁਨਰ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੌੜਾਕ ਤਾਕਤਵਰ ਦੌੜਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੌੜ ਕੇ ਯਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੌੜਾਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਨ. ਉਹ ਟੈਕਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਜ਼ਨ

ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਯੋਗਤਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ

ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਇੱਕ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਿੰਗ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ. ਉਹ ਬੈਕਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਸ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੋਤਮ ਦੌੜਾਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਲਟਕਣਾ

ਬੈਕ ਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਪਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਨਐਫਐਲ, ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਲਿਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ.ਰਨਿੰਗ ਬੈਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਲਾਕ ਪਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਿੰਕ:

ਨਿਯਮ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਿਯਮ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਕੋਰਿੰਗ

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਘੜੀ

ਫੁਟਬਾਲ ਡਾਊਨ

ਫੀਲਡ

ਉਪਕਰਨ

ਰੈਫਰੀ ਸਿਗਨਲ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਉਲੰਘਣ ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਸਨੈਪ

ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ

ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ 19>

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬ੍ਰਿਜਿਟ ਮੇਂਡਲਰ: ਅਭਿਨੇਤਰੀ

ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ

ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਰਿਸੀਵਰ

ਆਫੈਂਸਿਵ ਲਾਈਨ

ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨ

ਲਾਈਨਬੈਕਰ

ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ

ਕਿਕਰ

ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ

ਫੁਟਬਾਲ ਰਣਨੀਤੀ

ਅਪਰਾਧ ਮੂਲ

ਆਫੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ

ਪਾਸਿੰਗ ਰੂਟਸ

ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ...

ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੜਨਾ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੁੱਟਣਾ

ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ

ਟੈਕਲਿੰਗ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ

ਫਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ld ਗੋਲ

ਜੀਵਨੀਆਂ

ਪੀਟਨ ਮੈਨਿੰਗ

ਟੌਮ ਬ੍ਰੈਡੀ

ਜੈਰੀ ਰਾਈਸ

ਐਡ੍ਰੀਅਨ ਪੀਟਰਸਨ

ਡਰਿਊ ਬ੍ਰੀਜ਼

ਬ੍ਰਾਇਨ ਉਰਲਾਚਰ

ਹੋਰ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ NFL

NFL ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕਾਲਜ ਫੁੱਟਬਾਲ

ਵਾਪਸ ਫੁੱਟਬਾਲ

ਵਾਪਸ ਖੇਡਾਂ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।