ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ: ਫਾਸਿਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ: ਫਾਸਿਲ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ

ਫਾਸਿਲ

ਫੌਸਿਲ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦਾ, ਜਾਨਵਰ, ਜਾਂ ਕੀੜੇ। ਕੁਝ ਫਾਸਿਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ?

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਫਾਸਿਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਅੰਬਰ - ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਜੀਵਾਸ਼ ਅੰਬਰ ਨਾਮਕ ਕਠੋਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ - ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕਸਟ ਅਤੇ ਮੋਲਡ - ਇੱਕ ਪਲੱਸਤਰ ਜਾਂ ਮੋਲਡ ਫਾਸਿਲ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਦੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਉੱਲੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ - ਕੁਝ ਫਾਸਿਲ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਦੀ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੂਲੀ ਮੈਮਥ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ।
 • ਮਮੀਕਰਣ - ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਨਮੀ, ਜੀਵ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਪਰਮਿਨਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ - ਪਰਮਿਨਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਫਾਸਿਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੇਟ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਅਤੇ ਪਾਈਰਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਫਾਸਿਲ।

 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ - ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀਵਾਸ਼ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਦ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਟਰੇਸ ਫਾਸਿਲ - ਟਰੇਸ ਫਾਸਿਲ ਉਹ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੀਵ ਦੇ "ਟਰੇਸ" ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰੇਸ ਫਾਸਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਲਡ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ, ਕੈਸਟ ਅਤੇ ਛਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਤਲਛਟ ਚੱਟਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ, ਅਤੇ ਰੇਤਲੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੀਵਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਸਿਲ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਸਿਲ ਕਲੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਾਸਿਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਾਸਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਫਾਸਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

 • ਸ਼ਬਦ"ਫਾਸਿਲ" ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ "ਫੌਸਿਲਿਸ" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਖੋਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
 • ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੂਡੋਫੌਸਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੀਵਾਸ਼ਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਾਸ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਡਾਇਨੋਸੌਰਸ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
 • ਗੈਸਟ੍ਰੋਲਿਥ ਨਾਮਕ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਿਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ

ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ

ਚਟਾਨਾਂ

ਖਣਿਜ

ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ

ਇਰੋਜ਼ਨ

ਫਾਸਿਲ

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ

ਮਿੱਟੀ ਵਿਗਿਆਨ

ਪਹਾੜ

ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ

ਭੂਚਾਲ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ

ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਚੱਕਰ

ਫੂਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬ

ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ

ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਕਲ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ

ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਈਕਲ

ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮ

ਵਾਯੂਮੰਡਲ

ਮੌਸਮ

ਮੌਸਮ

ਹਵਾ

ਬੱਦਲ

ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ

ਤੂਫਾਨ

ਟੋਰਨੇਡੋ

ਮੌਸਮਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ

ਮੌਸਮ

ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਇਓਮਜ਼

ਬਾਇਓਮਜ਼ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ

ਮਾਰੂਥਲ

ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ

ਸਵਾਨਾ

ਟੁੰਡਰਾ

ਟੌਪੀਕਲ ਰੇਨਫੋਰੈਸਟ

ਟ੍ਰੌਪੀਕਲ ਫੌਰੈਸਟ

ਟਾਇਗਾ ਜੰਗਲ

ਸਮੁੰਦਰੀ

ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ

ਕੋਰਲ ਰੀਫ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ

ਵਾਤਾਵਰਨ

ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ

ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ

ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ

ਜੀਓਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ

ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਮੀਆ ਹੈਮ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੁਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਕਾ ਸਾਮਰਾਜ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ

ਵੇਵ ਅਤੇ ਟਾਈਡਲ ਐਨਰਜੀ

ਪਵਨ ਸ਼ਕਤੀ

ਹੋਰ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟਸ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ

ਸੁਨਾਮੀ

ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ

ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਵਿਗਿਆਨ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।