ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੁਟਕਲੇ: ਸਾਫ਼ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੁਟਕਲੇ: ਸਾਫ਼ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ
Fred Hall

ਚੁਟਕਲੇ - ਯੂ ਕੁਕ ਮੀ ਅੱਪ!!!

ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਚੁਟਕਲੇ

'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੈ:

ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਸਿਰ ਕਿਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ?

A: ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ: ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

A: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ!

ਪ੍ਰ: ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ?

ਉ: ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 11 ਅੱਖਰ ਹਨ

ਪ੍ਰ: ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

A: IC (ਬਰਫੀਲੀ)

ਪ੍ਰ: ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

A: ਹਵਾਈ (ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਲ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ)

ਸਵਾਲ: ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਸਨੈਪ, ਕ੍ਰੈਕਲ, ਅਤੇ ?

A: ਡੇਵਿਡ!

ਸ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ? ਵਿੱਚ ਹੋ?

A: ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ!

ਪ੍ਰ: ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੈ?

A: ਅੱਖਰ V!

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦੋਹਰੇ ਅੱਖਰ ਹਨ?

A: ਬੁੱਕਕੀਪਰ

ਪ੍ਰ: ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਰ, ਪੂਛ, ਭੂਰੀ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?

A: A ਪੈਨੀ!

ਸ: ਕੱਛੂ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਾਸ ਗਿਆ ts. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ T ਹਨ?

A: ਉਸ ਵਿੱਚ 2 T ਹਨ!

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?

A: ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ!

ਸ: ਕੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?

A: ਇੱਕ ਛੇਕ!

ਪ੍ਰ: ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

A: ਉਹ ਸਾਰੇ!

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ?

A: DK (ਸੜਨ)

ਪ੍ਰ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਿੱਚਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੈਕਪੈਕ?

A: ਇੱਕ! ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ: ਕਿਸਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਨ ਖੰਭ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਨ ਇੱਟਾਂ?

ਉ: ਨਾ ਤਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਟਨ ਹੈ!

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹਨ?

A: ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ?

ਪ੍ਰ: ਇੱਕ P ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ E ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ?

A: ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ!

ਸ: ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?

ਉ: ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ!

ਸਵਾਲ: ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?

A: ਇੱਕ ਸਪੰਜ!

ਸ: ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

A: ਇੱਕ ਘੜੀ!

ਪ੍ਰ: ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?

A: ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ!

ਪ੍ਰ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇਹ?

A: ਚੁੱਪ!

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ: ਤੱਤ - ਸਿਲੀਕਾਨ

ਸ: ਇੱਕ ਪਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

A: ਇੱਕ 'ਪਿੰਟ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'P' ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੁਟਕਲੇ

'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓFred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।