ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ
Fred Hall

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਾਂ

ਇੱਕ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਜੋੜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 1791 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੋਧਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਬਣਾਇਆ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ਕਦਮ 1: ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ, ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਦਮ 2: ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ - ਅੱਗੇ, ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 21ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਅੱਜ ਕੁੱਲ 27 ਸੋਧਾਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ - ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ।

11ਵੀਂ (7 ਫਰਵਰੀ, 1795) - ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।

12ਵੀਂ (15 ਜੂਨ, 1804) - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।

13ਵੀਂ (6 ਦਸੰਬਰ, 1865) - ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

14ਵੀਂ (9 ਜੁਲਾਈ, 1868) - ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 'ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

15 (3 ਫਰਵਰੀ, 1870) - ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

16 (3 ਫਰਵਰੀ, 1913) - ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ।<8

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਬੇ ਬ੍ਰਾਇਨਟ ਦੀ ਜੀਵਨੀ

17ਵੀਂ (8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1913) - ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।

18ਵੀਂ (16 ਜਨਵਰੀ, 1919) - ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ. (ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)

19ਵੀਂ (18 ਅਗਸਤ, 1920) - 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

20ਵੀਂ (23 ਜਨਵਰੀ, 1933) - ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ।

21ਵੀਂ (ਦਸੰਬਰ 5, 1933) - ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

22ਵੀਂ (27 ਫਰਵਰੀ, 1951) - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਏ.ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਿਆਦਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ।

23 (29 ਮਾਰਚ, 1961) - ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

24 (23 ਜਨਵਰੀ, 1964) - ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ' ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

25ਵੀਂ (ਫਰਵਰੀ 10, 1967) - ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ।

26 (1 ਜੁਲਾਈ, 1971) - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

27 (ਮਈ 5 ਜਾਂ 7, 1992) - ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸਰਗਰਮੀਆਂ

 • ਇੱਕ ਲਓ ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਜ਼।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਤੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ:

  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ

  ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ

  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

  7>ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ

  ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ

  ਸੀਨੇਟ

  ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

  ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ

  ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ

  ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੱਜ

  ਜਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲ

  ਥੁਰਗੁਡਮਾਰਸ਼ਲ

  ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ

  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

  ਸੰਵਿਧਾਨ

  ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ

  ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ

  ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ

  ਦੂਜੀ ਸੋਧ

  ਤੀਜੀ ਸੋਧ

  ਚੌਥੀ ਸੋਧ

  ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ

  ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ

  ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ

  ਅੱਠਵੀਂ ਸੋਧ

  ਨੌਵੀਂ ਸੋਧ

  ਦਸਵੀਂ ਸੋਧ

  ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ

  ਚੌਦ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ

  ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ

  ਉਨੀਵੀਂ ਸੋਧ

  ਸਮਝਾਣ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ: ਅੱਠਵਾਂ ਸੋਧ

  ਲੋਕਤੰਤਰ

  ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ

  ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਮੂਹ

  ਯੂਐਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼

  ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ

  ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ

  ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ

  ਟੈਕਸ

  ਸ਼ਬਦਾਂ

  ਟਾਈਮਲਾਈਨ

  ਚੋਣਾਂ

  ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ

  ਦੋ- ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ

  ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ

  ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

  ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।