ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਧ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਧ
Fred Hall

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ

ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ 1791 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। , ਦੋਹਰਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਸਵੈ-ਦੋਸ਼ ("ਪੰਜਵਾਂ ਲੈਣਾ"), ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਡੋਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ

ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:

"ਨਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ, ਜਾਂ ਮਿਲਿਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖ਼ਤਰਾ; ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਨ ਜਾਂ ਅੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। , ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ; ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ।"

ਦਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ

ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਿਊਰੀ ਬਾਰੇ. ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।

ਡਬਲ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੁਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ ਲੈਣਾ

ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਪੰਜਵਾਂ ਲੈਣਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮਿਰਾਂਡਾ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਰਾਂਡਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸੋਧ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ." ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਘੇ ਡੋਮੇਨ

ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਡੋਮੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

 • ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੌਦਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1215 ਤੋਂ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ "ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ
 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਤੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ:

  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ

  ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ

  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

  ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ

  ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ

  ਸੀਨੇਟ

  ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

  ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ

  ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ

  ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੱਜ

  ਜਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲ

  ਥੁਰਗੁਡ ਮਾਰਸ਼ਲ

  ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ

  15> ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

  ਦਿ ਸੰਵਿਧਾਨ

  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ

  ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਜ਼ਟੈਕ ਸਾਮਰਾਜ: ਸੁਸਾਇਟੀ

  ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ

  ਦੂਜੀ ਸੋਧ

  ਤੀਜੀ ਸੋਧ

  ਚੌਥੀਸੋਧ

  ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ

  ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ

  ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ

  ਅੱਠਵੀਂ ਸੋਧ

  ਨੌਵੀਂ ਸੋਧ

  ਦਸਵੀਂ ਸੋਧ

  ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ

  ਚੌਦ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ

  ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ

  ਉਨੀਵੀਂ ਸੋਧ

  15> ਵਿਵਰਣ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜੀਵਨੀ: ਹੈਰੀ ਹੂਡਿਨੀ

  ਲੋਕਤੰਤਰ

  ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ

  ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਮੂਹ

  ਯੂਐਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼

  ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ

  ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ

  ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ

  ਟੈਕਸ

  ਸ਼ਬਦਾਂ

  ਟਾਈਮਲਾਈਨ

  ਚੋਣਾਂ

  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ

  ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ

  ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ

  ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

  ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ; ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।