Laste matemaatika: ebavõrdsused

Laste matemaatika: ebavõrdsused
Fred Hall

Laste matemaatika

Ebavõrdsus

Enamiku matemaatikaülesannete puhul püütakse leida täpne vastus. Me kasutame võrdusmärki "=", et öelda, et kaks asja on võrdsed. Mõnikord tahame aga lihtsalt näidata, et midagi on suurem või väiksem kui midagi muud. Või tahame lihtsalt öelda, et kaks asja ei ole võrdsed. Neid juhtumeid nimetatakse ebavõrdsusteks.

Erimärgid

Ebavõrdsuste puhul kasutatakse spetsiaalseid märke, mis näitavad, kumb pool on suurem, kumb pool on väiksem või et kaks külge ei ole võrdsed.

Siin on viis peamist ebavõrdsuse märki:

<

>

vähem kui

väiksem või võrdne

suurem kui

suurem või võrdne

ei ole võrdne

Suurem või väiksem kui

Kui tahate öelda, et üks asi on suurem kui teine, kasutate märki suurem kui või väiksem kui. Märkide lai osa asetatakse suurema poole ja väike osa ehk punkt väiksema poole.

Näited:

8> 3

4 <9

0 <12

Võite kasutada ka selliseid muutujaid:

a + b <17

22> y

(x + y) x 8 <z

Kui teil on vaja meeles pidada, kuhu poole suurem kui või väiksem kui märk peaks näitama, võite seda meeles pidada nii. Mõelge märgile kui alligaatori suule. Alligaator tahab süüa suuremat poolt. Nii:

Võrdusmärgi lisamine

Kui me tahame öelda, et midagi on suurem või võrdne millestki muust, lisame võrdusmärgi. See sümbol näeb välja nii: Nagu näete, on see omamoodi kombinatsioon> märgist ja =-märgist.

Me kasutame vastupidist tüüpi märki, kui tahame näidata vähem kui või võrdsust, näiteks nii: .

Näideprobleemid:

1) Arv X võib olla 3 või mõni arv, mis on suurem kui 3. Selle võiks kirjutada järgmiselt:

X ≥ 3

2) Arv Y võib olla 2 või mõni arv, mis on väiksem kui 2. Seda võib kirjutada järgmiselt:

Y ≤ 2

3) Billyl oli 6 kommipalki. Amy sõi osa tema kommipalke. Mitu kommipalki on Billyl nüüd?

# candy bars <6

4) Jaakobil oli kodutööks 11 matemaatikaülesannet. Me teame, et ta sai õigesti lahendatud 4 ülesannet, kuid me ei tea teiste ülesannete tulemusi. Mitu ülesannet sai Jaakob õigesti lahendatud?

# õiged vastused ≥ 4

Mitmekordne ebavõrdsus

Mõnikord võib kasutada rohkem kui neid märke ühes ja samas väljendis, et näidata vahemikku. Näiteks kui teil oleks 3 ja 9 õuna vahel, siis kirjutaksite:

3 <õunad <9

Kui teil oli vähemalt 12 marmorit ja nii palju on 20 marmorit:

12 ≤ kuulid ≤ 20

Laste matemaatika teemad

Korrutamine

Sissejuhatus korrutamisse

Pikk korrutamine

Multiplikatsiooni näpunäited ja nipid

Ruut ja ruutjuur

Osakond

Sissejuhatus jagunemisse

Pikk jagamine

Jaotuse nõuanded ja nipid

Murdarvud

Murdude sissejuhatus

Ekvivalentsed murdarvud

Murdude lihtsustamine ja vähendamine

Murdude liitmine ja lahutamine

Murdude korrutamine ja jagamine

Kümnendikud

Kümnendmurrud Kohtväärtus

Kümnendkohtade liitmine ja lahutamine

Korrutamine ja jagamine kümnendarvudega

Muu

Matemaatika põhiseadused

Ebavõrdsus

Numbrite ümardamine

Olulised numbrid ja arvud

Primaarvud

Rooma numbrid

Binaararvud Statistika

Keskväärtus, mediaan, mood ja vahemik

Pildigraafikud

Vaata ka: Antiik-Kreeka lastele: Rõivad ja mood

Algebra

Eksponendid

Lineaarsed võrrandid - Sissejuhatus

Lineaarsed võrrandid - kallakud

Tegevuskord

Suhtarvud

Suhtarvud, murdarvud ja protsendid

Algebra võrrandite lahendamine liitmise ja lahutamise abil

Algebra võrrandite lahendamine korrutamise ja jagamisega

Geomeetria

Ring

Polügoonid

Nelinurksed

Kolmnurgad

Pythagorase teoreem

Perimeter

Kalda

Pindala

Karbi või kuubiku maht

Kera ruumala ja pindala

Vaata ka: USA valitsus lastele: viieteistkümnes muudatus

Silindri maht ja pindala

Koonuse ruumala ja pindala

Tagasi Laste matemaatika

Tagasi Laste uuring
Fred Hall
Fred Hall
Fred Hall on kirglik blogija, kes tunneb suurt huvi erinevate teemade vastu, nagu ajalugu, elulugu, geograafia, teadus ja mängud. Ta on neil teemadel kirjutanud juba mitu aastat ning tema blogisid on lugenud ja hinnanud paljud. Fred on oma käsitletavates teemades väga kursis ning püüab pakkuda informatiivset ja kaasahaaravat sisu, mis meeldib paljudele lugejatele. Tema armastus uute asjade tundmaõppimise vastu sunnib teda uurima uusi huvivaldkondi ja jagama oma teadmisi oma lugejatega. Oma asjatundlikkuse ja kaasahaarava kirjutamisstiiliga on Fred Hall nimi, mida tema ajaveebi lugejad võivad usaldada ja millele toetuda.