Yr Ail Ryfel Byd i Blant: Brwydr Midway

Yr Ail Ryfel Byd i Blant: Brwydr Midway
Fred Hall

Ail Ryfel Byd

Brwydr Midway

Roedd Brwydr Midway yn un o frwydrau pwysicaf yr Ail Ryfel Byd. Hwn oedd trobwynt y rhyfel yn y Môr Tawel rhwng yr Unol Daleithiau a Japan. Digwyddodd y frwydr dros bedwar diwrnod rhwng Mehefin 4ydd a Mehefin 7fed ym 1942.

>USS Yorktown yn taro

Ffynhonnell: US Navy

Ble mae Midway?

Mae Midway yn ynys sydd wedi'i lleoli yng nghanol y Cefnfor Tawel tua hanner ffordd rhwng Asia a Gogledd America (a dyna pam yr enw "Midway"). Saif tua 2,500 o filltiroedd o Japan. Oherwydd ei lleoliad, ystyriwyd Midway yn ynys strategol bwysig i Japan yn y rhyfel.

The Doolittle Raid

Ar Ebrill 18, 1942, lansiodd yr Unol Daleithiau ei ymosodiad cyntaf ar ynysoedd cartref Japan. Achosodd y cyrch hwn i'r Japaneaid fod eisiau gwthio presenoldeb America yn y Cefnfor Tawel yn ôl. Penderfynon nhw ymosod ar ganolfan America yn Midway Island.

Sut dechreuodd y frwydr?

Ffurfiodd y Japaneaid gynllun i sleifio i fyny ar luoedd yr Unol Daleithiau. Roeddent yn gobeithio trapio nifer o gludwyr awyrennau’r Unol Daleithiau mewn sefyllfa wael lle gallent eu dinistrio. Fodd bynnag, roedd torwyr cod Americanaidd wedi rhyng-gipio nifer o drosglwyddiadau Japaneaidd. Roedd yr Americanwyr yn gwybod y cynlluniau Japaneaidd ac yn paratoi eu trap eu hunain ar gyfer y Japaneaid.

Pwy oedd y cadlywyddion yn y frwydr?

Arweiniwyd y Japaneaid ganAdmiral Yamamoto. Ef oedd yr un arweinydd a gynlluniodd yr ymosodiad ar Pearl Harbour. Arweiniwyd yr Unol Daleithiau gan Admirals Chester Nimitz, Frank Jack Fletcher, a Raymond A. Spruance.

Ymosodiad Japan

Ar 4 Mehefin, 1942, lansiodd y Japaneaid nifer o awyrennau ymladd ac awyrennau bomio o bedwar cludwr awyrennau i ymosod ar ynys Midway. Yn y cyfamser, roedd tri chludwr awyrennau o'r Unol Daleithiau (Enterprise, Hornet, a Yorktown) yn cau i mewn ar y llu Japaneaidd.

Y Cruiser Japaneaidd Mikuma Suddo

Ffynhonnell: Llynges yr UD

Ymateb Syndod

Tra bod y Japaneaid yn canolbwyntio ar ymosod ar Midway, lansiodd cludwyr yr Unol Daleithiau ymosodiad. Awyrennau bomio torpido oedd y don gyntaf o awyrennau. Byddai'r awyrennau hyn yn hedfan yn isel ac yn ceisio gollwng torpidos a fyddai'n taro ochr y llongau i'w suddo. Llwyddodd y Japaneaid i atal ymosodiadau'r torpido. Cafodd y rhan fwyaf o awyrennau ymosod torpido yr Unol Daleithiau eu saethu i lawr ac ni chyrhaeddodd yr un o’r torpidos eu targed.

Fodd bynnag, tra bod y gynnau Siapaneaidd wedi’u hanelu’n isel at yr awyrennau bomio torpido, fe wnaeth awyrennau bomio Americanaidd plymio i mewn ac ymosod o uchel i mewn yr Awyr. Cyrhaeddodd y bomiau hyn eu targed a suddwyd tri o'r pedwar cludwr awyrennau Japaneaidd.

The Yorktown Sinks

Yna bu'r Yorktown yn brwydro gyda'r cludwr olaf o Japan, y Hiryu. Llwyddodd y ddau gludwr i lansio nifer o awyrennau bomioyn erbyn y llall. Yn y diwedd, suddwyd y Yorktown a'r Hiryu.

> Suddo Yorktown

Ffynhonnell: US Navy

Canlyniadau'r Frwydr

Roedd colli pedwar cludwr awyrennau yn ddinistriol i'r Japaneaid. Collasant hefyd nifer o longau eraill, 248 o awyrennau, a thros 3,000 o forwyr. Y frwydr hon oedd trobwynt y rhyfel a buddugoliaeth fawr gyntaf y Cynghreiriaid yn y Môr Tawel.

Ffeithiau Diddorol am Frwydr Midway

 • Heddiw Midway Island yw ystyried un o diriogaethau'r Unol Daleithiau.
 • Roedd y Japaneaid yn meddwl mai dim ond dau gludwr oedd gan yr Unol Daleithiau. Ni wyddent fod y Yorktown wedi'i hatgyweirio.
 • Am lawer o weddill yr Ail Ryfel Byd, defnyddiodd yr Unol Daleithiau Midway Island fel sylfaen awyren a gorsaf danio ar gyfer llongau tanfor.
>Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Mae eich porwr yn gwneud hynny ddim yn cefnogi'r elfen sain.

  Dysgu Mwy am yr Ail Ryfel Byd:

  Trosolwg:<10

  Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd

  Pwerau ac Arweinwyr y Cynghreiriaid

  Pwerau ac Arweinwyr Echel

  Achosion yr Ail Ryfel Byd

  Rhyfel yn Ewrop

  Rhyfel yn y Môr Tawel

  Ar ôl y Rhyfel

  Brwydrau:

  Gweld hefyd: Anifeiliaid: Colorado River Toad

  Brwydr Prydain

  Brwydr yr Iwerydd

  Pearl Harbour

  Brwydr Stalingrad

  D-Day(Gorchfygiad Normandi)

  Brwydr y Chwydd

  Brwydr Berlin

  Brwydr Midway

  Brwydr Guadalcanal

  Brwydr Iwo Jima

  Digwyddiadau:

  Yr Holocost

  Gwersylloedd Claddu Japan

  Marwolaeth Bataan Mawrth

  Sgyrsiau Glan Tân

  Hiroshima a Nagasaki (Bom Atomig)

  Treialon Troseddau Rhyfel

  Adfer a Chynllun Marshall

  Arweinwyr:

  Winston Churchill

  Charles de Gaulle

  Franklin D. Roosevelt

  Harry S. Truman

  Dwight D. Eisenhower

  Douglas MacArthur

  George Patton

  Adolf Hitler

  Joseph Stalin

  Benito Mussolini

  Gweld hefyd: Bywgraffiad yr Arlywydd George Washington

  Hirohito

  Anne Frank

  Eleanor Roosevelt

  Arall:

  Frynt Cartref yr Unol Daleithiau

  Merched yr Ail Ryfel Byd<6

  Americanwyr Affricanaidd yn yr Ail Ryfel Byd

  Ysbiwyr ac Asiantau Cudd

  Awyrennau

  Cludwyr Awyrennau

  Technoleg

  Geirfa'r Ail Ryfel Byd a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Yr Ail Ryfel Byd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.