Tsieina Hynafol: Bywgraffiad Puyi (Yr Ymerawdwr Olaf).

Tsieina Hynafol: Bywgraffiad Puyi (Yr Ymerawdwr Olaf).
Fred Hall

Bywgraffiad

Puyi (Yr Ymerawdwr Olaf)

Hanes >> Bywgraffiad >> Tsieina Hynafol

 • Galwedigaeth: Ymerawdwr Tsieina
 • Ganed: Chwefror 7, 1906 yn Beijing, Tsieina
 • Bu farw: Hydref 17, 1967 yn Beijing, Tsieina
 • Teyrnasiad: Rhagfyr 2, 1908 i Chwefror 12, 1912 a Gorffennaf 1, 1917 i 12 Gorffennaf, 1917
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Ef oedd ymerawdwr olaf Tsieina
Bywgraffiad:

Ganwyd Puyi i deulu brenhinol Tsieina ar Chwefror 7,1906. Ei dad oedd y Tywysog Chun a'i fam y Dywysoges Youlan. Tyfodd Puyi i fyny yn y palas imperialaidd ac ni wyddai fawr ddim am y byd y tu allan.

Puyi gan ffotograffydd anhysbys

[Parth Cyhoeddus]

Ymerawdwr Plentyn

Doedd Puyi Ifanc ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd pan gafodd ei goroni'n ymerawdwr Tsieina yn ddwy flwydd oed. Efe a lefodd trwy lawer o'r seremoni. Yn ystod y pedair blynedd y bu Puyi yn ymerawdwr, nid oedd yn rheoli Tsieina mewn gwirionedd, ond roedd ganddo regent a oedd yn llywodraethu drosto. Cafodd ei drin fel ymerawdwr, fodd bynnag. Ymgrymodd y gweision o'i flaen i ble bynnag yr aeth, gan ufuddhau i'w holl orchymyn.

Cwyldro

Ym 1911, gwrthryfelodd pobl Tsieina yn erbyn Brenhinllin Qing. Cymerodd Gweriniaeth Tsieina drosodd fel llywodraeth Tsieina. Ym 1912, gorfodwyd Puyi i ildio'i orsedd (a elwir hefyd yn "ymwrthod â'i orsedd") ac nid oedd ganddo unrhyw bŵer mwyach. Caniataodd y llywodraeth iddocadw ei deitl a byw yn y Palas Gwaharddedig, ond nid oedd ganddo ran swyddogol yn y llywodraeth.

Ymerawdwr Eto

Am gyfnod byr o amser yn 1917, Adferwyd Puyi i'r orsedd gan y rhyfelwr Tsieineaidd Zhang Xun. Dim ond am ddeuddeg diwrnod y teyrnasodd (Gorffennaf 1 i 12 Gorffennaf), fodd bynnag, wrth i'r llywodraeth weriniaethol adennill rheolaeth yn gyflym.

Allan o'r Ddinas Waharddedig

parhaodd Puyi i fyw bywyd tawel yn y Ddinas Waharddedig am flynyddoedd lawer. Yn 1924, newidiodd popeth pan gymerodd Gweriniaeth Tsieina i ffwrdd yn ffurfiol ei deitl fel ymerawdwr. Gorfodasant ef hefyd i adael y Ddinas Waharddedig. Roedd Puyi bellach yn ddinesydd rheolaidd o Tsieina.

Rheolwr Manchukuo

Aeth Puyi i fyw yn ninas Tianjin a reolir yn Japan. Daeth i gytundeb i ddod yn arweinydd gwlad Manchukuo ym 1932. Roedd Manchukuo yn rhanbarth yng Ngogledd Tsieina a reolir gan Japan. Ychydig o bŵer oedd gan Puyi ac roedd yn flaenwr i'r Japaneaid yn bennaf.

Yr Ail Ryfel Byd

Pan gollodd y Japaneaid yr Ail Ryfel Byd ym 1945, cipiwyd Puyi gan y Sofietiaid Undeb. Fe'i daliwyd yn gaeth tan 1949, pan gafodd ei anfon yn ôl i Tsieina Gomiwnyddol. Treuliodd Puyi y 10 mlynedd nesaf yn y carchar yn cael ei ail-addysgu yn ffyrdd comiwnyddiaeth.

Dod yn Ddinesydd

Yn 1959, daeth Puyi yn ddinesydd rheolaidd o Weriniaeth Pobl Tsieina. Aeth i weithio fel garddwr i ddechrau ac yna fel aymchwilydd llenyddol. Ysgrifennodd hefyd hunangofiant o'i fywyd o'r enw From Emperor to Citizen .

Marw

Bu farw Puyi yn 1967 o ganser yr arennau.

Ffeithiau diddorol am Puyi (Yr Ymerawdwr Olaf)

 • Ei hen daid oedd yr Ymerawdwr Xianfeng a deyrnasodd rhwng 1850 a 1861.
 • Y ffilm Mae'r Ymerawdwr Olaf yn adrodd hanes bywyd Puyi. Enillodd naw o Wobrau'r Academi gan gynnwys y Llun Gorau.
 • Ei deitl swyddogol oedd yr Ymerawdwr Xuantong.
 • Roedd ganddo bump o wragedd, ond dim plant.
 • Roedd yn mynd heibio'r gorllewin weithiau. enw "Henry."
Gweithgareddau

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cefnogi yr elfen sain.

  Am ragor o wybodaeth am wareiddiad Tsieina Hynafol:

  Llinell Amser Tsieina Hynafol
  Trosolwg<8

  Daearyddiaeth Tsieina Hynafol

  Silk Road

  Y Wal Fawr

  Dinas Waharddedig

  Byddin Terracotta

  Y Gamlas Fawr

  Brwydr y Clogwyni Coch

  Rhyfeloedd Opiwm

  Dyfeisiadau Tsieina Hynafol

  Geirfa a Thelerau

  Dynasties

  Brenhinllin Mawr

  Brenhinllin Xia

  Brenhinllin Shang

  Brenhinllin Zhou

  Brenhinllin Han

  Cyfnod Ymneilltuaeth

  Brenhinllin Sui

  Brenhinllin Tang

  Brenhinllin Cân<11

  Brenhinllin Yuan

  Brenhinllin Ming

  Brenhinllin Qing

  Diwylliant

  DyddiolBywyd yn Tsieina Hynafol

  Crefydd

  Mytholeg

  Rhifau a Lliwiau

  Chwedl Sidan

  Calendr Tsieineaidd

  Gwyliau

  Gwasanaeth Sifil

  Celf Tsieineaidd

  Dillad

  Gweld hefyd: Hawliau Sifil i Blant: Mudiad Hawliau Sifil Affricanaidd-Americanaidd

  Adloniant a Gemau

  Llenyddiaeth

  Pobl

  Confucius

  Ymerawdwr Kangxi

  Genghis Khan

  Kublai Khan

  Gweld hefyd: Llywodraeth UDA i Blant: Cangen Ddeddfwriaethol - y Gyngres

  Marco Polo

  Puyi ( Yr Ymerawdwr Diwethaf)

  Ymerawdwr Qin

  Ymerawdwr Taizong

  Sun Tzu

  Ymerawdwr Wu

  Zheng He

  Ymerawdwyr Tsieina

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Bywgraffiad >> Tsieina hynafol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.