Trosolwg o Hanes a Llinell Amser y Deyrnas Unedig

Trosolwg o Hanes a Llinell Amser y Deyrnas Unedig
Fred Hall

Y Deyrnas Unedig

Trosolwg o Linell Amser a Hanes

Llinell Amser y Deyrnas Unedig

BCE

 • 6000 - Ffurfir Ynysoedd Prydain wrth i lefelau dŵr godi gan eu gwahanu oddi wrth dir mawr Ewrop.
2200 - Cwblhau'r gwaith o adeiladu Côr y Cewri.

600 - Y Geltaidd pobloedd yn dechrau cyrraedd a sefydlu eu diwylliant.

 • 55 - Yr arweinydd Rhufeinig Julius Caesar yn goresgyn Prydain, ond yn encilio.
 • >Stonehenge

  CE

  • 43 - Yr Ymerodraeth Rufeinig yn goresgyn Prydain ac yn gwneud Britannia yn dalaith Rufeinig.

 • 50 - Daeth y Rhufeiniaid o hyd i ddinas Londinium (a ddaeth yn ddiweddarach yn Llundain).
 • 6>
 • 122 - Yr Ymerawdwr Rhufeinig Hadrian yn gorchymyn adeiladu Mur Hadrian.
 • 8>410 - Yr olaf o'r Rhufeiniaid yn gadael Prydain.

 • 450 - Yr Eingl-Sacsoniaid yn dechrau ymgartrefu ym Mhrydain. Maen nhw'n rheoli llawer o'r wlad nes i'r Llychlynwyr gyrraedd.
 • 597 - Cristnogaeth yn cael ei chyflwyno gan Awstin Sant.

  617 - Teyrnas Northumbria wedi ei sefydlu fel y deyrnas amlycaf.

  793 - Y Llychlynwyr yn cyrraedd gyntaf.

  802 - Teyrnas Wessex yn dod yn deyrnas amlycaf.

  866 - Y Llychlynwyr yn goresgyn Prydain gyda byddin fawr. Maen nhw'n trechu Northumbria yn 867.

  6>

  Alfred Fawr

  871 - Alfred Fawr yn dod yn frenin y Wessex.

 • 878 - Alfred bron â chael ei drechugan y Llychlynwyr. Mae'n dianc o drwch blewyn. Alfred yn casglu byddin ac yn trechu'r Llychlynwyr ym Mrwydr Edington.
 • 926 - Y Sacsoniaid yn trechu'r Llychlynwyr ac yn adennill y Danelaw.

 • 1016 - Y Denmarc yn gorchfygu Lloegr a Brenin Canute o Ddenmarc yn dod yn Frenin Lloegr.
 • 1066 - Mae'r Goncwest Normanaidd yn digwydd. William o Normandi yn dod yn frenin.

  1078 - William yn dechrau adeiladu Tŵr Llundain.

 • 1086 - Arolwg o Loegr gyfan o'r enw mae Llyfr Domesday wedi'i gwblhau.
 • 1154 - Harri II yn dod yn frenin. Dyma gychwyn ar linell llywodraethwyr Plantegenet.

  1170 - Thomas Becket, Archesgob Caergaint, yn cael ei roi i farwolaeth gan Harri II.

  Gweld hefyd: Llywodraeth UDA i Blant: Gwelliant Cyntaf

 • 1215 - Gorfodir y Brenin John i arwyddo'r Magna Carta.
 • 1297 - William Wallace yn arwain y Scottiaid yn eu gorchfygiad ar y Saeson. Fe'i gorchfygir flwyddyn yn ddiweddarach ym Mrwydr Falkirk.
 • 1337 - Y Rhyfel Can Mlynedd yn erbyn Ffrainc yn dechrau. Bydd yn para tan 1453.
 • 1349 - Y Pla Du yn taro Lloegr gan ladd cyfran helaeth o boblogaeth Lloegr.

  1415 - Y Saeson trechu'r Ffrancwyr ym Mrwydr Agincourt.

 • 1453 - Y Rhyfel Can Mlynedd yn dod i ben.
 • 1455 - Rhyfel y Can Mlynedd mae'r Rhosynnau yn cychwyn rhwng teuluoedd y Plantagenets a'r Lancastriaid am yr hawl i reoli Lloegr.

  1485 - The War ofdaw'r Rhosynnau i ben gyda choroni Harri Tudur yn Frenin Harri VII. Ty'r Tuduriaid yn cychwyn ar ei deyrnasiad.

  1508 - Harri VIII yn cael ei goroni'n frenin.

  Brenhines Elisabeth I

 • 1534 - Harri VIII yn ffurfio Eglwys Loegr.
 • 1536 - Mae Cymru a Lloegr yn cael eu huno gan Ddeddf Uno.
 • 6>
 • 1558 - Elisabeth I yn dod yn Frenhines. Mae Oes Elisabeth yn dechrau.
 • 1580 - Fforiwr Syr Francis Drake yn cwblhau ei daith o amgylch y byd.

  1588 - Llynges Lloegr dan arweiniad Syr Francis Drake yn trechu Armada Sbaen.

  1591 - William Shakespeare yn dechrau ysgrifennu a pherfformio dramâu.

  1600 - Sefydlwyd Cwmni East India.

  1602 - Iago I yn dod yn frenin ac yn rheoli dros Loegr a'r Alban. Ef yw'r cyntaf o deulu'r Stiwardiaid i deyrnasu.

  1605 - Guto Ffowc yn methu yn ei ymgais i chwythu'r Senedd i fyny.

  1620 - Hwyliodd y Pererinion am America ar fwrdd y Mayflower.

 • 1666 - Mae Tân Mawr Llundain yn dinistrio llawer o'r ddinas.
 • 1689 - The Sefydlir Mesur Hawliau Lloegr yn rhoi mwy o rym i'r senedd.

  > 1707 - Mae Lloegr a'r Alban yn unedig fel un wlad o'r enw Prydain Fawr.

 • >1756 - Y Rhyfel Saith Mlynedd yn cychwyn.
 • 1770au - Y Chwyldro Diwydiannol yn cychwyn yn Lloegr.

  1776 - Y trefedigaethau Americanaidd yn datgan euannibyniaeth oddi wrth Brydain.

 • 1801 - Mae Deddf Uno i greu'r Deyrnas Unedig yn ymuno â seneddau Prydain ac Iwerddon.
 • 1805 - Llynges Prydain yn trechu Napoleon ym Mrwydr Trafalgar.

  1837 - Y Frenhines Victoria yn cael ei choroni'n frenhines. Oes Fictoria yn dechrau.

  1854 - Rhyfel y Crimea yn cael ei ymladd yn erbyn Rwsia.

 • 1914 - Rhyfel Byd Cyntaf yn dechrau. Mae'r Deyrnas Unedig yn ymladd gyda'r Cynghreiriaid yn erbyn y Pwerau Canolog a arweinir gan yr Almaen.
 • 1918 - Rhyfel Byd I yn dod i ben.
 • 1921 - Caniateir Iwerddon annibyniaeth.

 • 1928 - Merched yn ennill hawliau cyfartal i bleidleisio.
 • 1939 - Rhyfel Byd II yn dechrau. Y Deyrnas Unedig yn ymuno â'r Cynghreiriaid yn erbyn Pwerau'r Echel.

  1940 - Mae'r Deyrnas Unedig yn cael ei bomio gan yr Almaenwyr am fisoedd yn ystod Brwydr Prydain.

  Margaret Thatcher

  Gweld hefyd: Ffiseg i Blant: Sain - Traw ac Acwsteg

  1945 - Yr Ail Ryfel Byd yn dod i ben.

  1952 - Coronwyd Elizabeth II yn frenhines.

 • 1979 - Margaret Thatcher yn dod yn brif weinidog benywaidd cyntaf y Deyrnas Unedig.
 • 1981 - Y Tywysog Charles yn priodi Lady Diana.

 • 1982 - Mae Rhyfel y Falklands yn digwydd.
 • 1991 - Y Deyrnas Unedig yn ymuno â'r Unol Daleithiau yn Rhyfel y Gwlff.
 • > 1997 - Y Dywysoges Diana yn marw mewn damwain car. Prydain yn rhoi rheolaeth ar Hong Kong i Tsieina.
 • 2003 - Mae Rhyfel Irac yn digwydd.
 • 2011 - PrinceWilliam yn priodi Catherine Middleton.

  Trosolwg Byr o Hanes y Deyrnas Unedig

  Cenedl ynys yw’r Deyrnas Unedig sydd wedi’i lleoli yng Nghefnfor yr Iwerydd ychydig oddi ar yr arfordir o Ffrainc. Mewn gwirionedd mae'n undeb o bedair gwlad gan gynnwys Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban, a Chymru.

  Goresgynnwyd yr ynysoedd sydd heddiw yn Deyrnas Unedig gan y Rhufeiniaid yn 55 CC. Daeth hyn â'r ynyswyr lleol i gysylltiad â gweddill Ewrop. Wedi i'r Ymerodraeth Rufeinig wanhau, goresgynwyd yr ynysoedd gan y Sacsoniaid, y Llychlynwyr, ac yn olaf y Normaniaid. yn 1282 dan Edward I. Er mwyn gwneud y Cymry yn hapus, gwnaed mab y brenin yn Dywysog Cymru. Daeth y ddwy wlad yn unedig ym 1536. Daeth yr Alban yn rhan o goron Prydain yn 1602 pan ddaeth brenin yr Alban yn Frenin Iago I o Loegr. Daeth yr undeb yn swyddogol yn 1707. Daeth Iwerddon yn rhan o'r undeb ym 1801. Fodd bynnag, gwrthryfelodd llawer o'r Gwyddelod ac, yn 1921, gwnaed rhan ddeheuol Iwerddon yn wlad ar wahân ac yn dalaith rydd Wyddelig.

  Yn y 1500au dechreuodd Prydain ehangu ei hymerodraeth i rannau helaeth o'r byd. Ar ôl trechu Armada Sbaen ym 1588, daeth Lloegr yn brif bŵer môr y byd. Tyfodd Prydain yn gyntaf i'r Dwyrain Pell ac India ac yna i'r Americas. Yn y 1800au cynnar trechodd y DU Ffrainc ynRhyfeloedd Napoleon a daeth yn bŵer Ewropeaidd goruchaf.

  Yn y 1900au, daeth y Deyrnas Unedig yn llai o bŵer byd dominyddol. Parhaodd i golli rheolaeth dros drefedigaethau ac fe'i gwanhawyd gan y Rhyfel Byd Cyntaf. Fodd bynnag, o dan arweiniad Winston Churchill, y Deyrnas Unedig oedd y genedl olaf yng ngorllewin Ewrop i wrthwynebu'r Almaen yn yr Ail Ryfel Byd a chwaraeodd ran fawr wrth drechu Hitler.

  Chwaraeodd y Deyrnas Unedig ran fawr yn hanes y byd, gan gymryd rhan flaenllaw yn natblygiad democratiaeth ac wrth hyrwyddo llenyddiaeth a gwyddoniaeth. Ar ei hanterth yn y 19eg ganrif, roedd yr Ymerodraeth Brydeinig yn gorchuddio dros un rhan o bedair o wyneb y ddaear.

  Rhagor o Amserlenni ar gyfer Gwledydd y Byd:

  23>
  Afghanistan
  Ariannin

  Awstralia

  Brasil

  Canada

  Tsieina

  Cuba

  Yr Aifft

  Ffrainc

  Yr Almaen

  Gwlad Groeg <11

  India

  Iran

  Irac

  Iwerddon

  Israel

  Yr Eidal

  Japan

  Mecsico

  Yr Iseldiroedd

  Pakistan

  Gwlad Pwyl

  Rwsia

  De Affrica

  Sbaen

  Sweden

  Twrci

  Y Deyrnas Unedig

  Unol Daleithiau

  Fietnam

  Hanes >> ; Daearyddiaeth >> Ewrop >> Deyrnas Unedig
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.