Sioeau Teledu Plant: Dora the Explorer

Sioeau Teledu Plant: Dora the Explorer
Fred Hall

Tabl cynnwys

Dora the Explorer

Mae Dora the Explorer yn sioe deledu animeiddiedig i blant ifanc sy'n cael ei dangos ar sianel Nickelodeon. Mae’n sioe boblogaidd iawn sy’n dilyn anturiaethau Dora Marquez, saith oed. Mae wedi bod yn rhedeg ers mis Awst 2000.

Stori

Ym mhob pennod mae Dora yn cychwyn ar daith i fynd i archwilio. Mae ganddi nod bob amser sydd fel arfer yn golygu dod o hyd i rywbeth neu helpu rhywun. Ar hyd y ffordd mae'n defnyddio ei map ac yn gofyn i'r gwylwyr ei helpu ar ei thaith. Wrth deithio, bydd Dora yn cwrdd â'i ffrindiau, gan gynnwys Boots, ei ffrind gorau. Bydd hi hefyd yn rhedeg i mewn i Swiper, a fydd yn ceisio dwyn un o eitemau Dora. Os yw Swiper yn llwyddiannus, yna bydd yn rhaid i Dora a Boots ddod o hyd i'r eitem yn ddiweddarach. Mae Dora bob amser yn dweud "Swiper no Swiping" wrth Swiper i geisio ei gael i beidio â chymryd pethau iddi. Wrth deithio, bydd Dora yn gofyn i'r gwylwyr am gyngor ar sut i symud ymlaen neu basio'r rhwystr nesaf. Bydd hi hefyd yn dysgu gair neu ymadrodd Sbaeneg byr iddynt.

Gweld hefyd: Mytholeg Roegaidd: Dionysus

Ar ddiwedd y sioe, mae Dora a'r cymeriadau yn canu'r gân "We did it". Gall plant gael hwyl yn canu, oherwydd eu bod yn helpu hefyd. Yna bydd Dora yn gofyn i'r plant beth oedd eu hoff ran o'r antur ac yn rhannu ei hoff ran gyda nhw.

Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: Tecumseh

Cymeriadau

 • Dora Marquez - Merch Latina 7 oed yw Dora. Hi yw prif gymeriad a seren y sioe. Mae hi'n garedig iawn abyth yn mynd yn grac, hyd yn oed gyda Swiper sy'n ceisio dwyn ei stwff. Mae Dora yn ceisio cael ei holl ffrindiau a hyd yn oed plant sy'n gwylio'r sioe i gymryd rhan yn ei hanturiaethau. Mae Dora yn hoffi chwaraeon, ei ffrind gorau Boots, yn crwydro'r byd, a'i theulu.
 • Boots - Mwnci yw Boots a dyma ffrind gorau Dora. Mae'n cael ei enw o'r esgidiau coch y mae'n eu gwisgo. Mae Boots bob amser yn helpu Dora ynghyd â'i hantur.
 • Swiper - Mae Swiper yn llwynog sy'n treulio'r sioe yn ceisio dwyn stwff Dora. Os gall Dora ailadrodd "Swiper dim swiping" dair gwaith cyn i Swiper ddwyn rhywbeth yna mae'n stopio ceisio ac yn gadael. Mae swiper yn gwisgo mwgwd glas a menig.
 • Map - Mae'r map y mae Dora yn ei ddefnyddio i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd yn gallu siarad a'i helpu i ddod o hyd i'w llwybr. Pan nad yw'n cael ei ddefnyddio, mae'r map yn y Backpack. Mae'n cyflwyno ei hun trwy ganu "Fi yw'r Map".
 • Backpack - Mae'r Backpack yn dal pob math o bethau cŵl i Dora eu defnyddio ar ei hanturiaethau. Hoffwch y map y Backpack ac mae'n siarad ac yn canu cân fer pan gaiff ei gyflwyno i'r sioe.
 • Triawd Fiesta - Mae Triawd Fiesta yn canu cân i ddathlu pryd bynnag y bydd Dora yn cwblhau tasg. Maen nhw'n geiliog rhedyn, yn falwen ac yn llyffant.
 • Isa - Igwana yw Isa ac mae'n un o ffrindiau Dora. Mae hi'n ddatryswr problemau da ac yn arddwr.
 • Benny - Tarw glas yw Benny ac mae'n ffrind i Dora. Mae'n byw mewn sgubor ac yn hoffi reidio i mewnbalŵn aer poeth.
 • Tico - Mae Tico yn wiwer borffor sy'n helpu Dora i ddysgu geiriau ac ymadroddion Sbaeneg i'r gwylwyr. Mae Tico yn hoffi gyrru car bach melyn.
Ffeithiau Hwyl am Dora'r Fforiwr
 • Ewch! Diego, Ewch! yn sgil-gynhyrchiad o'r sioe sy'n cynnwys cefnder Dora, Diego.
 • Daeth y sioe yn sioe gyn-ysgol fwyaf poblogaidd bron yn syth ar ôl iddi gael ei dangos am y tro cyntaf.
 • Er bod Dora yn dysgu Sbaeneg mewn llawer o wledydd Saesneg eu hiaith, mae hi'n dysgu Saesneg yn y rhan fwyaf o wledydd ledled y byd.
 • Y gair Sbaeneg cyntaf a ddysgwyd ar y sioe oedd azul, sef y lliw glas.
 • Crëwyd Dora the Explorer gan Chris Gifford, Valerie Walsh Valdes, ac Eric Weiner.
 • Daeth Dora a Boots yn ffrindiau gorau pan arbedodd Dora ei sgidiau coch rhag cael eu dwyn gan Swiper. edrychwch ar:

 • American Idol
 • Fferm ANT
 • Arthur
 • Dora the Explorer
 • Pob Lwc Charlie
 • iCarly
 • Jonas LA
 • Kick Buttowski
 • Clwb Mickey Mouse
 • Pâr o Frenhinoedd
 • Phineas a Ferb
 • Sesame Street
 • Shake It Up
 • Sonny Gyda Chyfle
 • Felly ar Hap
 • Bywyd Suite ar Ddec<12
 • Dewiniaid Waverly Place
 • Zeke a Luther

Yn ôl i Dudalen Hwyl a Theledu i Blant

Yn ôl i Hwyaid Benyw Tudalen Gartref
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.