Rhestr o Ffilmiau Pixar i Blant

Rhestr o Ffilmiau Pixar i Blant
Fred Hall

Ffilmiau i Blant

Rhestr o Ffilmiau Pixar

Ratatouille
Ffilm Sgôr<9
Bywyd Bygiau G
Ceir G
Ceir 2 G
Finding Nemo G
Yr Anhygoel PG
Monsters Inc G
G
Toy Story G
Toy Story 2 G
Toy Story 3 G
Up G
Wal-E G

Ym 1995 rhyddhaodd cwmni ffilmiau bach o'r enw Pixar y ffilm Toy Story a dechreuodd chwyldro mewn ffilmiau. Ers hynny mae ffilmiau Pixar wedi ennill 26 Gwobr Academi a 3 Grammy. Mae eu ffilmiau wedi creu cyfanswm o dros $6 biliwn mewn gwerthiant.

Gweld hefyd: Anifeiliaid: Swordfish

Bob blwyddyn, ni allwn ni yma yn Ducksters aros i'r ffilm Pixar nesaf gael ei rhyddhau. Mae Pixar wedi llwyddo i ryddhau un ffilm lwyddiannus i blant ar ôl y llall. Mae ganddyn nhw animeiddiadau arloesol bob amser, ond y stori a'r cymeriadau sy'n gosod ffilmiau Pixar ar wahân mewn gwirionedd.

Heddiw, dyma'r rhestr lawn o ffilmiau Pixar sydd wedi'u rhyddhau. Rydyn ni'n caru pob un ohonyn nhw ond mae rhai o'n ffefrynnau yn cynnwys Toy Story 3, Finding Nemo, Monsters Inc., a The Incredibles. Ond mewn gwirionedd, maen nhw i gyd yn ffilmiau "rhaid eu gweld". Edrychwch ar y rhestr. Os oes un nad ydych wedi ei weld, gofynnwch i'ch rhieni a'i weld ar unwaith. Mae'n debyg y byddwch chi'n caruei!

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Andrew Jackson for Kids

Mwy o restrau o ffilmiau i blant yma:

 • Cam Gweithredu
 • Antur
 • Anifeiliaid
 • Yn seiliedig ar Llyfrau
 • Nadolig
 • Comedi
 • Disney Animeiddiedig
 • Sianel Disney
 • Ci
 • Drama
 • Fantasi
 • G-Rated
 • Ceffyl
 • Cerddoriaeth
 • Dirgelwch
 • Pixar
 • Tywysoges
 • Ffurflen Wyddoniaeth
 • Chwaraeon
Nôl i Ffilmiau HafanFred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.