Pêl-foli: Dysgwch bopeth am y gamp hwyliog hon

Pêl-foli: Dysgwch bopeth am y gamp hwyliog hon
Fred Hall

Tabl cynnwys

Chwaraeon

Pêl-foli

Yn ôl i Chwaraeon

Pêl-foli Swyddi Chwaraewyr Pêl-foli Rheolau Pêl-foli Strategaeth Pêl-foli Pêl-foli Geirfa

Chwaraeon tîm sy'n cael ei chwarae â phêl a rhwyd ​​yw pêl-foli. Mae yna dimau ar bob ochr i'r rhwyd. Mae un tîm yn taro'r bêl dros y rhwyd ​​ac i mewn i gwrt y tîm arall, rhaid i'r tîm arall wedyn daro'r bêl yn ôl dros y rhwyd ​​ac mewn ffiniau o fewn tri chais heb adael i'r bêl gyffwrdd y ddaear.

Ffynhonnell: Llynges yr UD Mae dau brif fath o bêl-foli cystadleuol yn cael eu chwarae yn y byd ar hyn o bryd. Pêl foli tîm a phêl-foli traeth ydyn nhw. Mae'r ddau yn chwaraeon Olympaidd ac mae ganddyn nhw gynghreiriau cystadleuol. Mae pêl-foli tîm yn cael ei chwarae dan do ar gwrt caled gyda 6 o bobl fesul tîm. Mae pêl-foli traeth yn cael ei chwarae yn yr awyr agored ar y tywod gyda 2 chwaraewr fesul tîm. Bydd y rheolau, y strategaeth, a'r drafodaeth yma yn canolbwyntio ar bêl foli tîm.

Gall pêl-foli fod yn llawer o hwyl i'w chwarae. Er mwyn chwarae gyda ffrindiau gallwch chwarae gydag unrhyw nifer o bobl a gall y rhan fwyaf o unrhyw un ymuno. Mae angen llawer o ymarfer i fod yn chwaraewr cystadleuol. Mae uchder da a gallu neidio yn helpu llawer.

Hanes Pêl-foli

Dyfeisiwyd pêl-foli yn wreiddiol gan William Morgan ym 1895. Roedd yn gyfarwyddwr athletaidd yn yr YMCA ac roedd yn ceisio dod o hyd i gêm a fyddai'n hwyl, fel pêl-fasged, ond yn llai trethu. Wrth gwrs mae'r rheolau wedi newid rhai ers hynny, ond buan iawn y daeth yn achwaraeon poblogaidd yn yr YMCA. Daeth yr enw pêl-foli i fodolaeth pan sylwodd dyn o'r enw Alfred Halstead bod gan y gêm natur foli. Dechreuodd pobl ei galw'n bêl foli ac fe lynodd yr enw.

Chwaraewyd pêl-foli gyntaf fel camp swyddogol Olympaidd yng Ngemau Olympaidd 1964. Enillodd Japan y fedal aur gyntaf mewn pêl-foli merched ac enillodd yr Undeb Sofietaidd yr aur cyntaf ar gyfer pêl-foli dynion.

Pêl-foli Offer a Chwrt

Mae pêl-foli dan do fel arfer yn wyn, ond efallai y bydd rhai lliwiau eraill hefyd. Mae'n grwn gydag 8 neu 16 o baneli ac fel arfer mae wedi'i wneud o ledr. Mae'r pêl-foli dan do swyddogol yn 25.5 -26.5 modfedd mewn cylchedd, yn pwyso 9.2 - 9.9 owns, ac mae ganddo bwysedd aer 4.3-4.6 psi. Mae pêl foli ieuenctid ychydig yn llai. Mae peli foli traeth ychydig yn fwy, yn pwyso'r un peth, ond mae ganddynt lawer llai o bwysau aer.

Mae'r cwrt pêl-foli yn 18 metr o hyd a 9 metr o led. Mae'n cael ei rannu'n ochrau yn y canol gan y rhwyd. Mae'r rhwyd ​​yn 1 metr o led ac wedi'i gosod fel bod top y rhwyd ​​7 troedfedd 11 5/8 modfedd uwchben y ddaear (tua 8 troedfedd). Yr unig nodwedd allweddol arall yw llinell sy'n cael ei thynnu ar bob ochr 3 metr o'r rhwyd ​​​​ac yn gyfochrog â'r rhwyd. Gelwir y llinell hon yn llinell ymosod. Mae'n diffinio ardaloedd y rhes flaen a'r rhes gefn.

Nôl i Chwaraeon

Swyddi Chwaraewr Pêl-foli Rheolau Pêl-foli Strategaeth Pêl-foli Geirfa Pêl-foli

Gweld hefyd: Pêl-fasged: Y Cloc ac Amseru

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - ArsenigFred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.