Pêl fas: Pitsio - Windup ac Stretch

Pêl fas: Pitsio - Windup ac Stretch
Fred Hall

Chwaraeon

Pêl fas: Pitsio - Windup and Stretch

Chwaraeon>> Pêl-fas>> Strategaeth Pêl-fas

Mae yna ddau fath o safle y gall piser eu defnyddio wrth wneud cae: y windup neu'r darn.

Y Windup

Mae'r dirwyn i ben yn golygu hirach cynnig na'r ymestyn. Mae ganddo gic coes fawr y credir ei bod yn rhoi mwy o rym i'r cae. Defnyddir y windup pan nad oes rhedwyr ar y gwaelod neu dim ond rhedwr ar drydydd.

Cic coes y piser

Llun gan Ducksters

Dyma rai camau i daflu o'r windup:

 • Mae'r piser yn dechrau drwy wynebu y cytew gyda'i draed ar y rwber, traed yn pwyntio tuag at blât cartref.
 • Fel piser llaw dde bydd eich troed dde yn aros ar y rwber tra'n pitsio.
 • I ddechrau'r traw byddwch yn cymryd a camwch yn ôl gyda'ch troed chwith. Ar gyfer piseri ifanc dylai hwn fod yn gam bach tua 4 i 6 modfedd.
 • Trowch 90 gradd (bydd piserau llaw dde yn wynebu'r trydydd gwaelod) gyda'ch ysgwydd chwith yn pwyntio tuag at blât cartref.
 • Fel rydych chi'n troi i godi'ch coes chwith, gan blygu'ch pen-glin.
 • Nawr taflu at y daliwr tra'n gwneud cam ffrwydrol tuag at blât cartref gyda'ch troed chwith. Cadwch eich troed chwith yn unol â'ch troed dde sydd ar y rwber.
 • Dilynwch drwodd ar eich traw a gorffen yn isel.
The Stretch

Mae'r ymestyn yn symlach, yn fwysafle pitsio cryno. Defnyddir y darn pan fydd rhedwyr sylfaen ar y gwaelod cyntaf neu'r ail sylfaen. Gan fod y cynnig pitsio yn cymryd llai o amser, mae'n rhoi llai o amser i'r rhedwyr ddwyn seiliau. Mae rhai piseri'n hoffi defnyddio'r darn drwy'r amser waeth beth fo'r rhedwyr gwaelod.

Y safle gosod

Llun gan Ducksters Enw arall ar y darn yw'r sefyllfa "set". Mae hyn oherwydd bod yn rhaid i'r piser ddod yn "set" am eiliad cyn taflu'r cae i'r plât cartref.

Dyma'r camau sylfaenol i daflu o'r darn (piserau llaw dde):

 • Ar y dde bydd piserau llaw yn dechrau gyda'r ddwy droed yn pwyntio tuag at y trydydd gwaelod. Y droed dde ar ymyl y rwber.
 • Symud i'r safle "set" drwy ddod â'ch dwylo at ei gilydd.
 • Dechreuwch ar eich symudiad pitsio trwy godi eich coes chwith wrth blygu eich pen-glin.
 • 13>
 • Nawr camwch tuag at blât cartref gan gadw'ch troed chwith yn unol â'ch troed dde (sy'n dal i gyffwrdd â'r rwber).
 • Wrth i chi gamu gwnewch eich llain.
 • Dilynwch drwodd ar eich traw a gorffen yn isel.
Sylwer: Unwaith y byddwch yn codi'ch coes chwith, dylai mudiant pitsio'r darn fod yr un peth â symudiad y weindio. Dim ond y camau cychwyn sy'n wahanol.

Mwy o Dolenni Pêl-fas:

Rheolau
Rheolau Pêl-fas

Maes Pêl-fas

Offer

Dyfarnwyr a Signalau

teg aPeli Budr

Rheolau Taro a Chodi

Gwneud Allan

Streiciau, Peli, a'r Parth Streic

Rheolau Amnewid

Swyddi

Swyddi Chwaraewyr

Catcher

Pitcher

Gweld hefyd: Daearyddiaeth i Blant: Anialwch y Byd

Swyddi'r Chwaraewr

Ail Sylfaenydd

Shortstop

Trydydd Baseman

Chwaraewyr Maes

Strategaeth

6>Strategaeth Pêl-fas

Fielding

Taflu

Taro

Bunting

Mathau o Leiniau a Gafaelion

Pitching Windup and Stretch<7

Rhedeg y Seiliau

Bywgraffiadau

Derek Jeter

6>Tim Lincecum

Joe Mauer

Albert Pujols

Gweld hefyd: Hawliau Sifil i Blant: Deddfau Jim Crow

Jackie Robinson

Babe Ruth

>Pêl-fas Proffesiynol

MLB (Major League Baseball)

Rhestr o Dimau MLB

Arall

Geirfa Pêl-fas

Cadw Sgôr

Ystadegau

Nôl i Pêl fas

Yn ôl i Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.