Pêl-droed: Passing Routes

Pêl-droed: Passing Routes
Fred Hall

Chwaraeon

Pêl-droed: Llwybrau Pasio

Chwaraeon>> Pêl-droed>> Strategaeth Pêl-droed

Un fantais sydd gan y drosedd dros yr amddiffyniad wrth basio yw bod y chwarterwr yn gwybod ymlaen llaw ble mae'r derbynnydd yn mynd i redeg. Fel hyn gall y chwarterwr daflu'r bêl i'r fan a'r lle cyn i'r derbynnydd fod yno. Mae amseru ac ymarfer rhwng y chwarterwr a'r derbynnydd yn bwysig ac yn allweddol i lwyddiant y gêm basio.

Beth yw llwybr pasio?

Mae pob drama yn mynnu bod y derbynnydd rhedeg patrwm neu lwybr penodol. Mae'r llwybr yn cynnwys y pellter a'r cyfeiriad y dylai'r derbynnydd ei redeg. Er enghraifft, efallai y bydd y derbynnydd yn rhedeg 10 llath i fyny'r cae ac yna'n troi i'r llinell ochr.

Dyma restr o rai llwybrau pêl-droed safonol:

Hook or Hitch Route

Yn y llwybr bachu neu fachu mae’r derbynnydd yn rhedeg i fyny’r cae am bellter penodol ac yna’n stopio’n gyflym ac yn troi’n ôl i’r quarterback i ddal y bêl. Mae'r derbynnydd yn gwneud patrwm bachyn bach yn symud yn ôl i gyfeiriad y quarterback. Mae'r bachyn yn gyffredinol yn cyfeirio at lwybr byr o tua 5 llath tra bod y bachyn yn llwybr hirach o 10 i 12 llath.

Llwybr Ogwydd

<7

Yn y llwybr gogwydd mae'r derbynnydd yn mynd ychydig bellter i lawr y cae ac yna'n torri'n gyflym ar ongl 45 gradd ar draws canol y cae. Mae hwn yn wychllwybr yn erbyn amddiffynfeydd blitz neu lle mae angen tocyn cyflym.

Llwybr Allan

Llwybr allan yw lle mae'r derbynnydd yn rhedeg yn syth i lawr y cae am bellter penodol ac yna'n rhedeg "allan" yn uniongyrchol tuag at y llinell ochr. Bydd allan arferol yn mynd 10-15 llath i lawr y cae cyn troi tuag at y llinell ochr. Mae "cyflym" allan yn fyr o tua 5 llath.

Llwybr i Mewn neu Diglo

Y llwybr i mewn neu gloddio llwybr yn debyg i'r allan, ond lle mae'r derbynnydd yn torri ar ongl 90 gradd i ganol y cae.

Llwybr Post

Defnyddir llwybrau post ar gyfer dramâu pas hir. Mewn llwybr post mae'r derbynnydd yn rhedeg 10 i 15 llath yn syth i lawr y cae ac yna'n torri i mewn ar ongl tuag at y pyst gôl.

Ewch - Mae llwybr go fel arfer yn llwybr syth i fyny'r cae lle mae'r derbynnydd yn defnyddio ei gyflymder i basio'r gornel gefn. Weithiau gallant wneud symudiad cynharach fel pe bai i redeg allan neu ar y ffordd i ffugio'r amddiffynnwr. Yna maent yn rhoi byrstio cyflymdra ymlaen ac yn rhedeg llwybr go.

Cornel neu Faner - Yn debyg i lwybr y postyn, mae llwybr y faner fel arfer yn cael ei redeg ar ddramâu hirach. Yn llwybr y faner mae'r derbynnydd yn rhedeg 10-15 llath i fyny'r cae ac yna'n troi tuag at beilon cornel y parth terfyn.

Coed Llwybr

<15

Mae coed llwybr yn dangos yr holl lwybrau gwahanol y gall derbynnydd eu rhedeg mewn un llun. Maent yn cael eu rhifo yn gyffredinol fel bodmae'r derbynnydd yn gwybod pa lwybr yw "1" a pha lwybr yw "7". Mae hyn yn gwneud chwarae galwadau yn gyflymach ac yn haws.

Opsiwn yn Darllen

Yn yr NFL mae llawer o dimau yn defnyddio darlleniadau opsiwn. Dyma lle gall y derbynnydd redeg llwybr gwahanol yn dibynnu ar yr amddiffyniad. Er enghraifft, pe baent yn rhedeg llwybr "i mewn", ond maent yn gweld bod yr amddiffyniad wedi'i sefydlu i amddiffyn y "i mewn", efallai mai'r opsiwn nesaf fyddai rhedeg "allan". Wrth gwrs, mae hyn yn cymryd ymarfer ac astudio. Mae angen i'r chwarterwr a'r derbynnydd gydnabod eu bod yn symud i'r llwybr opsiwn, fel arall gallai'r chwarterwr daflu rhyng-gipiad.

*diagramau gan Ducksters

Mwy o Gysylltiadau Pêl-droed:

>
Rheolau
Rheolau Pêl-droed

Sgorio Pêl-droed

Amseriad a'r Cloc

Y Pêl-droed Lawr

Y Cae

Offer

Gweld hefyd: Hanes yr Ail Ryfel Byd: Yr Holocost i Blant

Arwyddion Dyfarnwr

Swyddogion Pêl-droed

Troseddau sy'n Digwydd Cyn Snap

Troseddau Yn Ystod Chwarae

Rheolau ar gyfer Diogelwch Chwaraewyr

Swyddi

Swyddi Chwaraewyr

Chwarterol

Rhedeg yn Ôl

Derbynyddion

Llinell Anweddus

Amddiffyniol Llinell

Cefnogwyr Llinell

Yr Uwchradd

Cicwyr

Strategaeth

Strategaeth Bêl-droed

Sylfaenol y Tramgwydd

Ffurfiannau Sarhaus

Llwybrau Pasio

Sylfaenol yr Amddiffyn

Ffurfiadau Amddiffynnol

Timau Arbennig<7

Sut i...

Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: Patrick Henry

Dal aPêl-droed

Taflu Pêl-droed

Rhwystro

Taclo

Sut i Puntio Pêl-droed

Sut i Gicio Gôl Maes

Bywgraffiadau

Peyton Manning

Tom Brady

Jerry Rice

6>Adrian Peterson

Drew Brees

Brian Urlacher

Arall

Geirfa Pêl-droed

Cynghrair Bêl-droed Cenedlaethol NFL

Rhestr o Dimau NFL

Pêl-droed y Coleg

Yn ôl i Pêl-droed

Yn ôl i Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.