Mesopotamia Hynafol: Sumerians

Mesopotamia Hynafol: Sumerians
Fred Hall

Mesopotamia Hynafol

Y Swmer

Hanes>> Mesopotamia Hynafol

Credir mai'r Sumeriaid a ffurfiodd y gwareiddiad dynol cyntaf yn hanes y byd. Roeddent yn byw yn ne Mesopotamia, rhwng afonydd Tigris ac Ewffrates yn y Dwyrain Canol.

Brenhinllin Sumer gan Crates Crud Gwareiddiad

Mae llawer o haneswyr yn meddwl bod dinasoedd a threfi wedi’u ffurfio gyntaf yn Sumer tua 5000 CC. Symudodd nomadiaid i mewn i'r tir ffrwythlon a dechrau ffurfio pentrefi bach a dyfodd yn raddol yn drefi mawr. Yn y pen draw datblygodd y dinasoedd hyn yn wareiddiad y Sumer. Gelwir y wlad hon yn aml yn "Grud Gwareiddiad".

Dinas-wladwriaethau'r Haf

Wrth i'r pentrefi Sumerian dyfu'n ddinasoedd mawr, ffurfiasant ddinas-wladwriaethau. Dyma lle byddai llywodraeth ddinas yn rheoli'r ddinas yn ogystal â'r wlad o'i chwmpas. Roedd y dinas-wladwriaethau hyn yn aml yn ymladd â'i gilydd. Adeiladasant waliau o amgylch eu dinasoedd i'w hamddiffyn. Roedd tir fferm y tu allan i'r muriau, ond byddai pobl yn cilio i'r ddinas pan ddaeth y goresgynwyr.

Roedd llawer o ddinas-wladwriaethau ledled Sumer. Roedd rhai o'r dinas-wladwriaethau mwyaf pwerus yn cynnwys Eridu, Bad-tibura, Shuruppak, Uruk, Sippar, ac Ur. Credir mai Eridu yw'r gyntaf o'r dinasoedd mawr a ffurfiwyd ac un o'r dinasoedd hynaf yn y byd.

Rheolwyr a Llywodraeth Sumeraidd

Roedd gan bob dinas-wladwriaeth ei pren mesur hun. Aethon nhwgan wahanol deitlau megis lugal, en, neu ensi. Yr oedd y pren mesur fel brenin neu lywodraethwr. Roedd llywodraethwr y ddinas yn aml yn archoffeiriad eu crefydd hefyd. Rhoddodd hyn hyd yn oed mwy o rym iddo. Y brenin enwocaf oedd Gilgamesh o Uruk a fu'n destun Epig Gilgamesh, un o'r gweithiau llenyddol hynaf yn y byd sydd wedi goroesi.

Yn ogystal â'r brenin neu'r llywodraethwr, roedd llywodraeth weddol gymhleth gyda swyddogion a helpodd i drefnu prosiectau adeiladu dinasoedd a chadw'r ddinas i redeg. Roedd yna hefyd gyfreithiau y mae'n rhaid i ddinasyddion eu dilyn neu wynebu cosb. Mae dyfais llywodraeth yn aml yn cael ei gredydu i'r Sumeriaid.

Crefydd

Roedd gan bob dinas-wladwriaeth ei duw ei hun hefyd. Yng nghanol pob dinas roedd teml fawr i dduw'r ddinas o'r enw ziggurat. Roedd y ziggurat yn edrych fel pyramid cam gyda thop gwastad. Yma byddai'r offeiriaid yn perfformio defodau ac aberthau.

Dyfeisiadau a Thechnoleg Pwysig

Un o'r cyfraniadau mawr a wnaeth y Sumeriaid i wareiddiad oedd eu dyfeisiadau niferus. Nhw dyfeisiodd y ffurf gyntaf o ysgrifennu, system rif, y cerbydau olwynion cyntaf, brics wedi'u sychu'n haul, a dyfrhau ar gyfer ffermio. Roedd y pethau hyn i gyd yn bwysig i ddatblygiad gwareiddiad dynol.

Roedd ganddyn nhw hefyd ddiddordeb mewn gwyddoniaeth gan gynnwys seryddiaeth a symudiad y lleuad a'r sêr. Fe wnaethant ddefnyddio'r wybodaeth hon i wneud mwycalendr cywir.

Ffeithiau Hwyl Am y Sumerians

  • Seiliwyd eu system rifau ar y rhif 60, fel ein system ni yn seiliedig ar y rhif 10. Roeddent yn defnyddio hwn pan oeddent dod i fyny gyda 60 munud mewn awr a 360 gradd mewn cylch. Rydyn ni'n dal i ddefnyddio'r rhaniadau hyn heddiw.
  • Mae rhai haneswyr yn meddwl mai Tŵr Babel o'r Beibl oedd yr igam ogam yn ninas Eridu.
  • Roedd rhai o'r dinas-wladwriaethau yn eithaf mawr. Credir mai Ur oedd y mwyaf ac efallai fod ganddi boblogaeth o 65,000 yn ei hanterth.
  • Gwnaethpwyd eu hadeiladau a'u cartrefi o frics wedi'u sychu yn yr haul.
  • Yr iaith Swmereg oedd yn y pen draw disodli gan yr iaith Akkadian tua 2500 CC.
Gweithgareddau
  • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

14>Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

Dysgu Mwy am Mesopotamia Hynafol:

Trosolwg

Llinell Amser Mesopotamia

Dinasoedd Mawr Mesopotamia

Y Ziggurat

Gwyddoniaeth, Dyfeisiadau, a Thechnoleg

Byddin Assyriaidd

Rhyfeloedd Persia

Geirfa a Thelerau

Gweld hefyd: Fforwyr i Blant: Daniel Boone

Gwâriaid

Swmeriaid

Ymerodraeth Akkadian

Ymerodraeth Babylonaidd

Ymerodraeth Asyria

Ymerodraeth Persia Diwylliant

Bywyd Dyddiol Mesopotamia

Celfyddyd a Chrefftwyr

Crefydd a Duwiau

Codo Hammurabi

Ysgrifennu Sumeraidd a Cuneiform

Epic of Gilgamesh

Pobl

Brenhinoedd Enwog Mesopotamia

Cyrus Fawr

Darius I

Hammurabi

Nebuchodonosor II

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Michelangelo Art for Kids

Dyfynnwyd o'r Gwaith

Hanes >> ; Mesopotamia Hynafol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.