Mathemateg Plant: Rhifau Deuaidd

Mathemateg Plant: Rhifau Deuaidd
Fred Hall

Kids Math

Rhifau Deuaidd

Crynodeb

System rhif sylfaen-2 yw'r system rhif deuaidd. Mae hyn yn golygu mai dim ond dau rif sydd ganddi: 0 ac 1. Y system rhif rydyn ni'n ei defnyddio fel arfer yw'r system rhif degol. Mae ganddo 10 rhif: 0-9.

Pam defnyddio rhifau deuaidd?

Mae rhifau deuaidd yn ddefnyddiol iawn mewn electroneg a systemau cyfrifiadurol. Gall electroneg ddigidol weithio'n hawdd gyda math o system "ymlaen" neu "i ffwrdd" lle mae "ymlaen" yn 1 ac mae "i ffwrdd" yn sero. Yn aml mae'r 1 yn foltedd "uchel", tra bod yr 0 yn foltedd "isel" neu'n ddaear.

Sut mae rhifau deuaidd yn gweithio?

Rhifau deuaidd yn unig defnyddiwch y rhifau 1 a 0. Mewn rhif deuaidd mae pob "lle" yn cynrychioli pŵer o 2. Er enghraifft:

1 = 20 = 1

10 = 21 = 2

Gweld hefyd: Hoci: Gêmau a Sut i Chwarae Sylfaenol

100 = 22 = 4

1000 = 23 = 8

10000 = 24 = 16

Trosi o Ddeuaidd i Degol

Os ydych am drosi rhif o ddeuaidd i ddegol, gallwch adio'r "lleoedd" a ddangoswyd uchod. Mae pob lle sydd â "1" yn cynrychioli pŵer o 2, gan ddechrau gyda'r lle 0s.

Enghreifftiau:

101 deuaidd = 4 + 0 + 1 = 5 degol

>11110 deuaidd = 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 30 degol

10001 deuaidd = 16 + 0 + 0 + 0 + 1 = 17 degol Deuaidd

Gall fod yn fwy anodd trosi rhif degol i rif deuaidd. Mae'n help os ydych chi'n gwybod pwerau dau (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ...).

  • Yn gyntaftynnwch y pŵer mwyaf o ddau bosibl o'r rhif rydych chi'n ei drosi.
  • Yna rhowch "1" yn y lle hwnnw o'r rhif deuaidd.
  • Nesaf, rydych yn tynnu'r pŵer mwyaf nesaf o ddau bosibl o'r gweddill. Rydych chi'n rhoi 1 yn y sefyllfa honno.
  • Rydych yn ailadrodd yr uchod hyd nes nad oes unrhyw weddill ar ôl.
  • Mae pob lle heb "1" yn cael "0".
Enghraifft:

Beth yw 27 degol mewn deuaidd?

1. Beth yw pŵer mwyaf 2 sy'n llai na neu'n hafal i 27? Hynny yw 16. Felly tynnwch 16 o 27. 27 - 16 = 11

2. Rhowch 1 yn lle 16. Hynny yw 24, sef y 5ed lle oherwydd ei fod yn dechrau gyda lle 0. Felly mae gennym ni 1xxxx hyd yn hyn.

3. Nawr gwnewch yr un peth ar gyfer y gweddill, 11. Y pŵer mwyaf o ddau rif y gallwn ei dynnu o 11 yw 23, neu 8. Felly, 11 - 8 = 3.

Gweld hefyd: Yr Oesoedd Canol i Blant: Guilds

4. Rhowch 1 yn lle 8. Nawr mae gennym ni 11xxx.

5. Nesaf yw tynnu 21, neu 2 sef 2 -1 = 1.

6. 11x1x

7. Yn olaf mae 1-1 = 0.

8. 11x11

9. Rhowch sero yn y mannau heb 1 a chawn yr ateb = 11011.

Enghreifftiau eraill:

14 = 8 + 4 + 2 + 0 = 1110

21 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 10101

44 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 = 101100

Tablau Deuaidd Defnyddiol

10 Rhif Cyntaf

Gwerthoedd Sefyllfa Ddeuaidd mewn Degol (pwerau 2)

Yn ôl i Kids Math

Yn ôl i Astudio Plant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.