Kids Math: Trefn Gweithrediadau

Kids Math: Trefn Gweithrediadau
Fred Hall

Kids Math

Trefn Gweithrediadau

Sgiliau sydd eu hangen:

Lluosi

Adran

Adio

Tynnu

Mewn problemau mathemateg mae'n bwysig gwneud y gweithrediadau yn y drefn gywir. Os na wnewch chi, efallai y bydd gennych yr ateb anghywir. Mewn mathemateg, dim ond un ateb cywir sy'n gallu bod, felly lluniodd mathemategwyr reolau i'w dilyn fel y gallwn ni i gyd feddwl am yr un ateb cywir. Gelwir y drefn gywir mewn mathemateg yn " gorchymyn gweithrediadau ". Y syniad sylfaenol yw eich bod yn gwneud rhai pethau, megis lluosi, cyn eraill, megis adio.

Er enghraifft, os oes gennych 3 x 2 + 7 = ?

Gellid datrys y broblem hon yn ddau gwahanol ffyrdd. Pe baech yn gwneud yr adio yn gyntaf byddech yn cael:

3 x 2 + 7

3 x 9 = 27

Os gwnewch y lluosiad yn gyntaf, cewch:<7

3 x 2 + 7

6 + 7 = 13

Mae'r ail ffordd yn gywir gan y dylech wneud y lluosi yn gyntaf.

Dyma y rheolau yn y Drefn Gweithrediadau:

  • Gwnewch bopeth y tu mewn i gromfachau yn gyntaf.
  • Nesaf, unrhyw esbonyddion neu wreiddiau (os nad ydych yn gwybod beth yw'r rhain, peidiwch â poeni amdanyn nhw am y tro).
  • Lluosi a rhannu, eu perfformio o'r chwith i'r dde
  • Adio a thynnu, eu perfformio o'r chwith i'r dde
Gadewch i ni wneud rhai enghreifftiau:

40 + 1 - 5 x 7 + 6 ÷ (3 x 2)

Yn gyntaf rydym yn gwneud y cromfachau:

40 + 1 - 5 x 7 + 6 ÷ 6

Nawr rydym yn gwneud hynnyy lluosi a rhannu, o'r chwith i'r dde:

Gweld hefyd: Fforwyr i Blant: Hernan Cortes

40 + 1 - 35 + 1

Nawr adio a thynnu, o'r chwith i'r dde:

Yr ateb = 7

Sylwer: hyd yn oed ar y cam olaf petaem wedi ychwanegu 35 + 1 yn gyntaf yna byddem wedi gwneud 41 - 36 = 5. Dyma'r ateb anghywir. Felly mae angen i ni wneud y gweithrediadau yn eu trefn ac o'r chwith i'r dde.

Enghraifft trefn gweithrediadau arall:

6 x 12 - (12 x 7 - 10) + 2 x 30 ÷ 5

Rydym yn gwneud y mathemateg y tu mewn i'r cromfachau yn gyntaf. Rydyn ni'n gwneud y lluosi yn y cromfachau yn gyntaf:

6 x 12 - (84 - 10) + 2 x 30 ÷ 5

Gorffennwch y cromfachau:

6 x 12 - 74 + 2 x 30 ÷ 5

Gweld hefyd: Anifeiliaid: Horse

Lluosi a rhannu nesaf:

72 - 74 + 60 ÷ 5

72 - 74 + 12

Yr ateb yw 10.

Sut i gofio'r gorchymyn?

Mae yna wahanol ffyrdd o gofio'r gorchymyn. Un ffordd yw defnyddio'r gair PEMDAS. Gellir cofio hyn gan yr ymadrodd "Os gwelwch yn dda Esgusodwch Fy Annwyl Fodryb Sally". Yr hyn y mae'n ei olygu yn y Drefn Gweithrediadau yw "Rhangellau, Esbonwyr, Lluosi a Rhannu, ac Adio a Thynnu". Wrth ddefnyddio hwn rhaid i chi gofio bod lluosi a rhannu gyda'i gilydd, nid yw lluosi yn dod cyn rhannu. Mae'r un rheol yn berthnasol i adio a thynnu.

Mwy o Bynciau Algebra

Geirfa Algebra

Esbonyddion

Halebau Llinol - Cyflwyniad

Haliadau Llinol - Ffurfiau Llethr

TrefnGweithrediadau

Cymarebau

Cymarebau, Ffracsiynau, a Chanrannau

Datrys Hafaliadau Algebra gydag Adio a Thynnu

Datrys Hafaliadau Algebra gyda Lluosi a Rhannu

Yn ôl i Mathemateg i Blant

Yn ôl i Astudiaeth Plant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.