Kids Math: Polygonau

Kids Math: Polygonau
Fred Hall

Tabl cynnwys

Kids Math

Polygonau

Gweld hefyd: Anifeiliaid: Stick BugFfigur fflat yw polygon sydd wedi ei wneud o linellau syth ac wedi ei amgáu.

Ychydig o nodiadau ar ddiffiniad polygon a fydd, gobeithio, yn eich helpu i gofio:

 • Fflat - mae hyn yn golygu ei fod yn ffigwr plân neu ddau ddimensiwn
 • Llinellau syth - gelwir y rhain yn segmentau mewn geometreg
 • Amgaeëdig - mae'r llinellau i gyd yn ffitio o un pen i'r llall ac yn ffurfio ffigwr heb agoriadau.
Mwy am yr hyn a olygir amgaeëdig:

Nid yw'r ffigurau canlynol wedi'u hamgáu ac maent yn nid polygonau:

Mae’r ffigurau canlynol wedi’u hamgáu ac maent yn bolygonau:

Mathau o Bolygonau

Mae llawer o fathau o bolygonau. Mae'n debyg bod rhai rydych chi wedi clywed amdanyn nhw o'r blaen fel sgwariau, trionglau a phetryalau. Byddwn yn dysgu mwy am y rhain ac eraill. Enwir polygonau ar gyfer nifer yr ochrau sydd ganddynt. Dyma restr o enwau polygon yn dibynnu ar nifer yr ochrau sydd ganddyn nhw, gan ddechrau gyda thri a gorffen gyda deg.

 • 3 ochr - Triongl
 • 4 ochr - Pedrochr
 • 5 ochr - Pentagon
 • 6 ochr - Hecsagon
 • 7 ochr - Heptagon
 • 8 ochr - Octagon
 • 9 ochr - Nonagon
 • 10 ochr - Deagon
Mae yna, wrth gwrs, polygonau gyda llawer mwy o enwau ac ochrau. Pan fydd nifer yr ochrau'n mynd yn uchel iawn, mae mathemategwyr weithiau'n defnyddio nifer yr ochrau "n" ac yn ei alw'n n-gon. Er enghraifft, os amae gan bolygon 41 ochr, byddai'n cael ei alw'n 41-gon.

Polygonau Amgrwm neu Geugrwm

Mae polygon naill ai'n amgrwm neu'n geugrwm. Mae'n amgrwm os bydd unrhyw linell a dynnir drwyddi yn croestorri dwy linell arall yn unig. Os gall unrhyw linell sy'n cael ei thynnu drwy'r polygon daro mwy na dwy linell arall, yna mae'n geugrwm.

Cugrwm 26>

Convex>Amgrwm

Mewn polygon amgrwm, mae pob ongl yn llai na 180 gradd. Mewn ceugrwm mae o leiaf un ongl yn fwy na 180 gradd.

Polygonau Syml a Chymhleth

Mewn polygon syml dyw'r llinellau ddim yn croestorri. Mewn polygon cymhleth mae'r llinellau'n croestorri.

Enghreifftiau:

Gweld hefyd: Hanes Japan a Throsolwg Llinell Amser >
7>

Cymhleth

Simple

Polygonau Rheolaidd <7

Mae gan bolygon rheolaidd linellau sydd i gyd yr un hyd ac mae ganddo hefyd yr un onglau i gyd.

Enghreifftiau:

Rheolaidd:

Ddim yn rheolaidd:

Mwy o Bynciau Geometreg

Cylch

Polygonau

Pedrochr

Trionglau

Theorem Pythagore

Perimedr

Llithriad

Arwynebedd Arwyneb

Cyfaint Blwch neu Ciwb

Arwynebedd Cyfrol ac Arwyneb Sffêr

Arwynebedd Cyfaint ac Arwyneb Silindr

Arwynebedd Cyfrol ac Arwyneb of a Cone

Geirfa onglau

Geirfa Ffigurau a Siapiau

Yn ôl i Kids Math

Nôli Astudio Plant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.