Kids Math: Lluosi a Rhannu Degolion

Kids Math: Lluosi a Rhannu Degolion
Fred Hall

Kids Math

Lluosi a Rhannu Degolion

Lluosi Degolion

Os ydych chi eisoes yn gwybod sut i luosi, yna bydd lluosi degolion yn hawdd, dim ond un cam ychwanegol sydd mae angen i chi gymryd.

  • Yn gyntaf, rydych chi'n lluosi'r rhifau yn union fel normal, fel pe na bai'r pwynt degol yno.
  • Nesaf, mae angen ychwanegu'r pwynt degol i'r ateb. Dyma'r unig ran anodd. Rydych chi'n adio'r lleoedd degol sydd yn y rhifau y gwnaethoch chi eu lluosi. Yna rydych chi'n rhoi cymaint o leoedd degol yn yr ateb.
Gadewch i ni roi cynnig ar rai enghreifftiau:

1) 4.22 x 3.1 = ?

Os ydych chi'n gyntaf, lluoswch 422 x 31 chi cael

422
x 31

13082

Nawr, mae 2 le degol yn 4.22 ac 1 lle degol yn 3.1. Mae hyn yn gyfanswm o 3 lle degol. Yna rydyn ni'n rhoi tri lle degol yn 13082 ac yn olaf yn cael yr ateb:

Gweld hefyd: Bywgraffiad Kid: Martin Luther King, Jr.

13.082

1) 4.220 x 3.10 = ?

I ddangos sut mae'r rhan degol yn gweithio, rydyn ni Byddwn yn datrys yr un broblem eto, ond y tro hwn byddwn yn ychwanegu sero i'r dde o bob rhif rydym yn ei luosi. Nid yw hyn yn newid gwerth y rhifau, felly ni ddylai newid yr ateb a gawn.

Yn gyntaf rydym yn lluosi heb boeni am y degolion:

14>
4220
x 310

1308200

Nawr, rydym yn cyfrif cyfanswm y degolion. Mae cyfanswm o 5 lle degol y tro hwn. Os ydym yn cyfrifdros 5 lle degol o ddiwedd 1308200 cawn yr un ateb:

13.08200

Sylwer: nid yw'r seroau ychwanegol i'r dde o'r pwynt degol yn newid gwerth y rhif.

Rhannu Degolion

Gweld hefyd: Jôcs i blant: rhestr fawr o bosau chwaraeon

Pan fyddwch yn rhannu rhif gyda phwynt degol â rhif cyfan, mae rhannu degolion yn eithaf syml.

  • Rhannwch y rhif fel y byddech fel arfer, gan ddefnyddio rhannu hir.
  • Dewch â'r pwynt degol yn syth i fyny o'r difidend.
Enghraifft:

9.24 ÷ 7 = ?

Os yw'r rhannydd a'r difidend yn ddegolion:

Os yw'r rhannydd yn rhif degol yn hytrach na rhif cyfan , yna mae angen i chi gymryd cam ychwanegol. Yn y cam hwn rydych chi'n trosi'r rhannydd o rif degol i rif cyfan. Rydych chi'n gwneud hyn trwy symud y pwynt degol i'r dde yn y rhannydd nes nad oes mwy o rifau heblaw sero i'r dde o'r pwynt degol. Yna rydych yn symud y pwynt degol i'r dde yr un nifer o leoedd yn y difidend.

Enghraifft o symud y pwynt degol ar gyfer rhannu:

9.24 ÷ 7.008

Rydych chi eisiau y rhannydd 7.008 i fod yn rhif cyfan, felly mae angen i chi symud y pwynt degol 3 lle i'r dde:

7008

Nawr mae angen i chi symud y pwynt degol ar gyfer y 3 lle difidend i y dde:

9240

Yn yr achos hwn mae'n rhaid i chi ychwanegu sero i'w symud 3 lle.

Nawr rydych chi'n rhannu 9240 â 7008 i gael yateb:

Enghraifft:

0.64 ÷ 3.2 = ?

Symudwch y pwyntiau degol yn gyntaf fel bod y rhannydd yn rhif cyfan:

6.4 ÷ 32 = ?

Pethau pwysig i'w cofio:

  • Symudwch y pwynt degol yn syth i fyny yn eich adran hir.
  • Symudwch y pwyntiau degol ar y DDAU i rannydd a'r difidend i ble mae'r rhannydd yn rhif cyfan. i Astudio PlantFred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.