Kids Math: Anghydraddoldebau

Kids Math: Anghydraddoldebau
Fred Hall

Kids Math

Anghydraddoldeb

Yn y rhan fwyaf o broblemau mathemateg rydych chi'n ceisio dod o hyd i'r union ateb. Rydyn ni'n defnyddio'r arwydd cyfartal "=" i ddweud bod dau beth yr un peth. Fodd bynnag, weithiau rydym am ddangos bod rhywbeth yn fwy neu'n llai na rhywbeth arall. Neu efallai ein bod ni eisiau dweud nad yw dau beth yn gyfartal. Gelwir yr achosion hyn yn anghydraddoldebau.

Arwyddion Arbennig

Mae arwyddion arbennig yn cael eu defnyddio gydag anghydraddoldebau i ddangos pa ochr sydd fwyaf, pa ochr sy'n llai, neu nad yw'r ddwy ochr cyfartal.

Dyma'r pum prif arwydd anhafaledd:

< ;

>

llai na

llai na neu'n hafal i

yn fwy na

yn fwy na neu'n hafal i

ddim yn hafal

Fwy Na neu Llai Na

Pan fyddwch chi eisiau dweud bod un peth yn fwy na'r llall, rydych chi'n defnyddio'r arwyddion sy'n fwy na neu'n llai. Rydych chi'n rhoi rhan lydan yr arwydd tua'r ochr fwyaf a'r rhan fach, neu'n pwyntio, tuag at yr ochr leiaf.

Enghreifftiau:

8 > 3

4 < 9

0 < 12

Gallech hefyd ddefnyddio newidynnau fel hyn:

a + b < 17

22 > y

(x + y) x 8 < z

Os oes angen i chi gofio pa ffordd y dylai'r arwydd sy'n fwy na neu'n llai bwyntio, gallwch chi ei gofio fel hyn. Meddyliwch am yr arwydd fel ceg aligator. Mae'r aligator eisiau bwyta'r mwyafochr. Fel hyn:

5>Ychwanegu Arwydd Cyfartal

Pan fyddwn ni eisiau dweud bod rhywbeth yn fwy na neu'n hafal i rywbeth arall, ychwanegwn arwydd cyfartal. Mae'r symbol hwn yn edrych fel hyn: . Fel y gwelwch mae'n fath o gyfuniad o'r > arwydd plws yr arwydd =.

Defnyddiwn y math cyferbyn o arwydd pan rydym eisiau dynodi llai na neu hafal i, fel hyn: .

Problemau Enghreifftiol:

1) Gallai’r rhif X fod yn 3 neu unrhyw rif sy’n fwy na 3. Gallech chi ysgrifennu hwn fel:

X ≥ 3

2) Gallai'r rhif Y fod yn 2 neu unrhyw rif yn llai na 2. Gallech chi ysgrifennu hwn fel:

Y ≤ 2

3) Roedd gan Billy 6 bar candi. Bwytodd Amy rai o'i fariau candi. Sawl bar candi sydd gan Billy nawr?

# bar candy < 6

4) Roedd gan Jacob 11 problem mathemateg ar gyfer gwaith cartref. Gwyddom fod ganddo 4 problem yn gywir, ond nid ydym yn gwybod canlyniadau'r problemau eraill. Sawl un gafodd Jacob yn gywir?

# ateb yn gywir ≥ 4

Anghydraddoldeb Lluosog

Weithiau gallwch ddefnyddio mwy nag o'r arwyddion hyn yn yr un peth mynegiant er mwyn dynodi amrediad. Er enghraifft, pe bai gennych rhwng 3 a 9 afal byddech yn ysgrifennu:

3 < afalau < 9

Os oedd gennych o leiaf 12 marblis a chymaint ag 20 marblis:

12 ≤ marblis ≤ 20

Pynciau Mathemateg i Blant

Lluosi

Cyflwyniad i Lluosi

HirLluosi

Awgrymiadau a Thriciau Lluosi

Sgwâr a Sgwâr Root

Is-adran

Cyflwyniad i Is-adran

Hir Is-adran

Awgrymiadau a Thriciau Rhannu

Ffracsiynau

Cyflwyniad i Ffracsiynau

Ffracsiynau Cyfwerth

Symleiddio a Lleihau Ffracsiynau

Adio a Thynnu Ffracsiynau

Lluosi a Rhannu Ffracsiynau

Degolion

Gwerth Lle Degolion

Ychwanegu a Thynnu Degolion

Lluosi a Rhannu Degolion

Misc

Cyfreithiau Sylfaenol Mathemateg

Anghydraddoldeb

Targrynnu Rhifau

Digidau a Ffigurau Arwyddocaol

Rhifau Cychwynnol

Rhifau Rhufeinig

Rhifau Deuaidd Ystadegau <7

Cymedr, Canolrif, Modd, ac Ystod

Graffiau Llun

Gweld hefyd: Pêl fas: Dysgwch bopeth am y gamp Baseball

Algebra

Esbonyddion

Halebau Llinol - Cyflwyniad

Haliadau Llinol - Ffurflenni Llethr

Trefn Gweithrediadau

Cymarebau

Cymarebau, Ffracsiynau, a Chanrannau

Datrys Hafaliadau Algebra gydag Ychwanegiad a Thynnu

Datrys Algeb ra Hafaliadau gyda Lluosi a Rhannu

Geometreg

Cylch

Polygonau

Pedrochrau

Trionglau

Theorem Pythagorean

Perimedr

Llithriad

Arwynebedd

Cyfrol Bocs neu Ciwb

Gweld hefyd: Digwyddiadau Rhedeg Trac a Maes

Cyfrol ac Arwynebedd Arwynebedd o Sffêr

Arwynebedd Cyfrol ac Wyneb Silindr

Cyfrol ac Arwynebedd Côn

Yn ôl i Kids Math

Nôl i Astudiaeth Plant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.